Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo spółek

Czym jest prawo spółek?

Pod pojęciem prawa spółek należy rozumieć wszelkie regulacje prawne obejmujące obszar działalności osób fizycznych lub osób prawnych oparte na umowie lub statucie, których celem jest zazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej. W polskim prawie zdefiniowano kilka typów spółek. Główny podział sprowadza się do prostego rozróżnienia na spółki cywilne i spółki handlowe. Te drugie dzielą się na spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe (proste spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Gdzie znajduje się źródło prawa spółek?

Istnieje wiele różnych źródeł prawa spółek, są to przede wszystkim przepisy prawa stanowionego, regulacje umowne tworzone przez strony oraz odpowiednie postanowienia umów międzynarodowych. Do najważniejszych ustaw zalicza się:

 • ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 • ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny
 • ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 • ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
 • ustawa z 20.08.1997 r. – Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawa z 29.09.1994 r. – Ustawa o rachunkowości

Jak wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności?

Kluczową decyzją przy zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jest wybór najlepiej dopasowanej formy. Od niej zależą takie kwestie jak zakres obowiązków oraz osobistej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez firmę czy wysokość podatku i okres jego regulowania. Przy wyborze odpowiedniej formy spółki należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników takich jak:

 • rodzaj działalności,
 • formę opodatkowania,
 • skalę działalności,
 • sposoby pozyskiwania kapitału,
 • liczbę wspólników,
 • zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania firmy i ryzyka kapitałowego,
 • rodzaj prowadzonej księgowości,
 • możliwości finansowania działalności,
 • zakres kontroli firmy.

Odpowiednio wybrana forma prowadzenia przedsiębiorstwa pozwoli nam uniknąć nadmiernych kosztów podatkowych i doprowadzi do zwiększenia zysku firmy. Kluczowa jest również w kwestii zabezpieczenia majątku w sytuacji pojawiających się strat finansowych.

Możliwości przekształcenia spółek

Pod pojęciem przekształcenia spółki rozumie się zmianę jej statusu prawnego. W wyniku tej operacji nie powstaje nowy podmiot nie dochodzi również do likwidacji. Spółka podlegająca przekształceniu i spółka przekształcona to w gruncie rzeczy ten sam podmiot. Powodem dokonania przekształcenia może być na przykład zmiana jej przedmiotu działalności czy dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Co istotne w wyniku przekształcenia nie ulega zmianie NIP oraz REGON. Na podstawie tzw. Zasady kontynuacji spółka przekształcona zachowuje prawa i obowiązki pierwotnej spółki. Celem poinformowania osób trzecich o zmianie formy spółki, jest obowiązek dodawania do nowej nazwy spółki dopisku „dawniej” wraz z wcześniejszą nazwą firmy.

Wszystkie wymienione wcześniej typy spółek mogą ulegać przekształceniu. Spółka cywilna może zostać przekształcona w każdy rodzaj spółki handlowej. Analogicznie każda spółka handlowa może przekształcić się w inny typ spółki handlowej. Niemożliwe jest jednak przekształcenie spółki handlowej w spółkę cywilną.

Zachęcamy również do zapoznania się z serią naszych artykułów, dotyczących przekształceń spółek. Jak wygląda przekształcenie spółki? Jak przekształcić spółkę krok po kroku? Jakie są korzyści i konsekwencje danego przekształcenia? Tego wszystkiego dowiesz się z przygotowanych przez zespół Kancelarii Linke Kulicki materiałów.

 1. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną
 2. Przekształcenie spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną
 3. Przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną
 4. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
 5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. 

Rodzaje spółek w Polsce – baza wiedzy

Jakie są rodzaje spółek w Polsce?

Różnice między spółkami osobowymi i kapitałowymi:

– Spółki osobowe muszą być utworzone przez minimum dwóch wspólników, zaś w przypadku spółki kapitałowej wspólnik może być jeden.
– Osobista odpowiedzialność wspólników spółki osobowej za jej zobowiązania (w tym również majątkiem osobistym). Wspólnicy spółki kapitałowej odpowiadają tylko wkładem zainwestowanym.
– Niezmienność składu personalnego wspólników w spółkach osobowych (chyba że wspólnicy sami wyłączyli tę zasadę w umowie spółki.). W przypadku spółek kapitałowych skład może ulegać modyfikacjom.
– Umowa w spółkach osobowych oparta jest głównej mierze na relacji między wspólnikami, w spółkach kapitałowym najistotniejszym elementem zawiązania spółki stanowi kapitał;
– Wspólnicy spółek osobowych zazwyczaj prowadzą sprawy spółki osobiście jak również reprezentują je na zewnątrz. W Spółach Kapitałowych powołane są specjalne organy jak zarząd, rada nadzorcza itp. O tym kto reprezentuje spółkę, stworzyliśmy osobny wpis, do zapoznania się z którym, serdecznie Cię zachęcamy.

Rodzaje spółek w Polsce – podsumowanie

 

Rodzaj spółki Skrót Kapitałowa czy osobowa?
spółka akcyjna S.A. lub SA spółka kapitałowa
prosta spółka akcyjna P.S.A. lub PSA spółka kapitałowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. lub spółka z o.o. spółka kapitałowa
spółka jawna spółka jawna lub sp. j. spółka osobowa
spółka partnerska spółka partnerska lub sp. p. spółka osobowa
spółka komandytowa spółka komandytowa lub sp. k. spółka osobowa
spółka komandytowo-akcyjna spółka komandytowo-akcyjna lub S.K.A. spółka osobowa

Spółka w organizacji – czym jest spółka kapitałowa w organizacji?

Pojęcie spółki w organizacji dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych, czyli:

Likwidacja spółki – baza wiedzy

Zachęcamy do zapoznania się z serią naszych artykułów, dotyczących likwidacji spółek. Jak wygląda likwidacja spółki? Jak zlikwidować spółkę krok po kroku? Co się dzieje z majątkiem spółki po likwidacji? Tego wszystkiego dowiesz się z przygotowanych przez zespół Kancelarii Linke Kulicki materiałów.

 1. Likwidacja spółki akcyjnej – jak zlikwidować spółkę akcyjną?
 2. Likwidacja spółki z o.o. – jak zlikwidować spółkę z o.o.?
 3. Likwidacja spółki jawnej – jak rozwiązać spółkę jawną?
 4. Likwidacja spółki komandytowej – jak zamknąć spółkę komandytową?
 5. Likwidacja spółki cywilnej – jak krok po kroku zamknąć spółkę cywilną?
 6. Likwidacja spółki partnerskiej – jak rozwiązać spółkę partnerską?