Blog Firmowy

Blog Firmowy

30.05.2023

Spółka celowa – jak założyć spółkę celową?

Spółka celowa (spółka specjalnego przeznaczenia, SPV, special purpose vehicle, special purpose entity) jest popularnym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorców lub konsorcja przedsiębiorców/uczelni lub innych podmiotów na realizację jakiegoś dodatkowego przedsięwzięcia biznesowego.

28.05.2023

Wniosek restrukturyzacyjny – o czym warto pamiętać?

Proces restrukturyzacji ma zastosowanie głównie w przypadku firm, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Restrukturyzacja w tym trybie daje szansę uniknięcia wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela czy też złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

26.05.2023

Fundacja Rodzinna – nowa instytucja w polskim porządku prawnym

Fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem w polskim porządku prawnym uregulowanym w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Celem ustawodawcy było aby rodzinne firmy wskutek śmierci fundatora nie były rozdrabniane majątkowo i mogły dalej rozwijać się na przestrzeni wielu pokoleń.

23.05.2023

Czy warto mieć wysoki kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Obowiązujące przepisy prawa przewidują minimalny kapitał zakładowy dla wybranych typów spółek, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjaśniamy, co to jest kapitał zakładowy i czy warto wnosić go więcej, niż wynika z regulacji kodeksu spółek handlowych?

16.05.2023

Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki cywilnej

Wśród dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej obok działalności jednoosobowej oraz spółek prawa handlowego polski ustawodawca przewidział również spółkę cywilną. Czym wyróżnia się ta forma organizacyjno-prawna i jak wygląda sposób reprezentacji oraz prowadzenie spraw w spółce cywilnej?

10.05.2023

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy i do czego on służy?

Począwszy od 2020 roku przedsiębiorcy znaczną część należności wpłacają bezpośrednio na mikrorachunek podatkowy, a nie tak jak wcześniej – na rachunek bankowy konkretnego urzędu skarbowego. Wyjaśniamy, jak funkcjonują mikrorachunki podatkowe i co należy o nich wiedzieć.

05.05.2023

Spółki prawa handlowego, które możesz założyć w Polsce

Jednym z pierwszych pytań jakie dostajemy jako prawnicy od osób chcących rozpocząć swoją przygodę z własną firmą jest: “Jaką spółkę wybrać?”. Odpowiedź jak to zwykle bywa w przypadku kwestii prawnych nie jest prosta. W Polsce, poza jednoosobową działalnością gospodarczą, mamy do wyboru aż siedem rodzajów spółek prawa handlowego. Spółki te zostały opisane po kolei w Kodeksie spółek handlowych.

27.04.2023

Firma a przedsiębiorstwo – czy jest jakaś różnica?

Rozmowa pomiędzy prawnikiem a klientem potrafi czasami przypominać błędne koło. Wynika to z tego, że te same pojęcia są inaczej rozumiane przez prawnika a inaczej przez zwykłego przedsiębiorcę, który nie ma wykształcenia prawniczego. Dobrym przykładem takiej różnicy między językiem prawnym a językiem potocznym jest odmienne rozumienie słowa “firma” i “przedsiębiorstwo”.