Umowa inwestycyjna - startup oraz inwestor

Umowa inwestycyjna - startup oraz inwestor

Umowa inwestycyjna w startupie

W przypadku wielu startupów naturalnym etapu rozwoju jest pozyskanie inwestora w postaci anioła biznesu czy też funduszy VC (venture capital). Inwestor ten może być całkowicie prywatny, tj. zarządzający wyłącznie prywatnym kapitałem lub taki, który wspiera się publicznym kapitałem z programów prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju (np. Biznest, Starter, Otwarte Innowacje), Narodowe Centrum Badań i rozwoju (np. Bridge Alfa) lub NCBR Investment Fund.

Etapy procesu inwestycyjnego

Negocjowanie umowy inwestycyjnej jest częścią procesu inwestycyjnego. Etap ten zazwyczaj poprzedzany jest zawarciem listu intecyjnego (tzw. term sheetu) z brzegowymi warunkami przyszłej inwestycji. Po zawarciu umowy inwestycyjnej następują czynności realizujące postanowienia z umowy inwestycyjnej, czyli podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych udziałów oraz zgłoszenie zmian do rejestru przedsiębiorców.

Charakterystyka inwestycji Venture Capital

Umowa inwestycyjna z pewnością jest jednym z najważniejszych dokumentów jakie podpisze spółka. Zazwyczaj jednak pozyskanie inwestora traktowane jest jako sukces sam w sobie. Jako startupowiec, który szuka finansowania musisz zdawać sobie sprawę jednak z tego, że podpisując umowę inwestycyjną w istocie sprzedajesz część swojej firmy, tyle tylko, że zapłatę dostaje bezpośrednio spółka a nie ty jako jej udziałowiec.

Pozyskując inwestora de facto pozyskujesz nowego wspólnika, z którego zdaniem będziesz musiał się liczyć. Przynajmniej przez jakiś czas, aż do końcowego exitu. Pozyskanie inwestora zazwyczaj bezpowrotnie wprowadza Cię na ścieżkę, w której będziesz musiał starać się o kolejne rundy inwestycyjne (seed, late seed, seria A, seria B itd.).

Prowadzi to do tego, że spółka, która do tej pory była ,,Twoja” za kilka lat w całości najprawdopodobniej Twoja już nie będzie, lub będzie ale w bardzo niewielkim procencie. Cel inwestora jest jeden: exit. Razem z inwestorami najprawdopodobniej dojdzie do Twojego exitu.

Długofalowe podejście do negocjowania umów inwestycyjnych

Z takim długofalowym nastawieniem należy podchodzić do podpisania pierwszej umowy inwestycyjnej. Bo po niej na 99% będą kolejne. Wynika to wprost z charakterystyki inwestowania przez fundusze venture capital i ich cyklu inwestycyjnego. Każdy fundusz ma kilkuletni cykl aktywnego inwestowania oraz kilkuletni cykl wychodzenia z inwestycji z zyskiem lub stratą.

Błędy w negocjacji pierwszej umowy inwestycyjnej mogą skutkować negatywnie na kolejne rundy lub wręcz na możliwość pozyskania dalszych inwestycji. Przykładowo, gdy w pierwszej inwestycji oddasz zbyt dużo udziałów inwestorowi, to może okazać się, że nie będzie już miejsca na kolejnych inwestorów w kolejnych rundach.

Z jakich postanowień składa się umowa inwestycyjna w startupie?

Umowa inwestycyjna, którą dostaniesz od funduszu venture capital, będzie najprawdopodobniej kilkudziesięciostronicowym dokumentem zawierającym szereg postanowień. Są to postanowienia charakterystyczne dla inwestycji w projekty wysokiego ryzyka jakimi zazwyczaj są startupy.

Warto więc abyś przed przystąpieniem do negocjacji umowy wsparł się wiedzą prawnika specjalizującego się w tego rodzaju inwestycjach. Bardzo pomocne jest także przygotowanie się we własnym zakresie od strony merytorycznej i prawnej. Warto wiedzieć jakie postanowienia zazwyczaj są z perspektywy funduszu nienegocjowalne a o jakich można dyskutować.

Co powinna zawierać umowa inwestycyjna?

W standardowej umowie inwestycyjnej znajdziesz m.in. następujące postanowienia:

  1. komparycja (opis stron umowy inwestycyjnej),
  2. definicje,
  3. zasady inwestycji, tj. jak ma wyglądać struktura kapitałowa spółki po dokonaniu inwestycji, wysokości wkładu inwestora, zasad objęcia nowych udziałów przez inwestora,
  4. zasady wprowadzania w spółce programów opcji na akcje dla pracowników (tzw. ESOP),
  5. anti dilution clause, czyli ochrona inwestora przed rozwodnieniem,
  6. oświadczenia i zapewnienia spółki oraz founderów spółki,
  7. zasady ładu korporacyjnego, czyli zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu,
  8. zasady rozporządzania udziałami,
  9. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,
  10. tag along, czyli prawo przyłączenia się do zbycia udziałów,
  11. drag along, czyli prawo pociągnięcia do zbycia udziałów,
  12. lock-up,
  13. zakaz konkurencji i działania na rzecz spółki,
  14. prawo odkupu i reverse vesting,
  15. odpowiedzialność stron,
  16. wygaśnięcie umowy,
  17. poufność.

Dodatkowo umowa inwestycyjna zawiera szereg załączników. Do najważniejszych załączników umowy inwestycyjnej należą:

 1. lista wspólników przed podpisaniem umowy inwestycyjnej,
 2. struktura kapitałowa spółki po rejestracji uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
 3. wzór nowej umowy spółki,
 4. budżet,
 5. oświadczenia i zapewnienia,
 6. adresy do doręczeń stron umowy inwestycyjnej,
 7. wzory pełnomocnictw zabezpieczających prawa inwestora (np. prawo odkupu),
 8. wzory ofert sprzedaży udziałów w ramach postanowień zabezpieczających prawa inwestora.

Umowa inwestycyjna – pozostałe publikacje

Koniecznie sprawdź nasze pozostałe publikacje, dotyczące umowy inwestycyjnej. Kancelaria Linke Kulicki oferuje doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego i transakcji oraz obsługę potransakcyjną. Dzięki naszemu wsparciu podejmujesz korzystne decyzje dla biznesu i nie martwisz się kwestiami prawnymi. Skutecznie zabezpieczamy Twoje interesy i służymy pomocą w zakresie polityki inwestycyjnej.

Obsługa prawna procesów inwestycyjnych to obszar, w którym mamy nie tylko potrzebną wiedzę, ale też bogate doświadczenie. Od lat współpracujemy z podmiotami, które działają w rozmaitych branżach, w tym na rynku internetowym i technologicznym. Znajomość branży pozwala nam tworzyć lepsze umowy inwestycyjne, które uwzględniają różne kwestie, nie tylko prawne, ale też biznesowe.

 1. Czy można wypowiedzieć umowę inwestycyjną?