Blog prawniczy

Ile kosztuje prawnik? – cennik usług prawnych w 2024 roku

⟨⟨ Powrót
Prawnik jest drogi! Nie mówiąc już o radcy prawnym czy adwokacie!

Na pewno spotkałeś się z takim stwierdzeniem. Być może sam tak uważasz. Osoby szukające prawnika do swojej sprawy zazwyczaj w pierwszej kolejności boją się właśnie o koszty z tym związane. I to bez względu na to czy są to przedsiębiorcy szukający pomocy w założeniu spółki czy też osoba szukająca pomocy przy rozwodzie. Zawsze w głowie pojawia się pytanie – ile to będzie kosztowało? Niestety nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie ile kosztują poszczególne usługi prawnicze. Nie jest tu bezpodstawne powiedzenie – “to zależy”. Z tego artykułu dowiesz się od czego to wszystko zależy.

Modele rozliczeń w kancelariach prawniczych

Profesjonalni prawnicy (radcy prawni i adwokaci) rozliczają się w kilku modelach. Model rozliczenia zależy od rodzaju sprawy, której mają się podjąć.

Do podstawowych modeli rozliczenia należy:

  1. rozliczenie godzinowe,
  2. rozliczenie ryczałtowe,
  3. rozliczenie godzinowe z limitem wynagrodzenia,
  4. rozliczenie abonamentowe,
  5. rozliczenie za prowadzenie sprawy sądowej.

Rozliczenie godzinowe

Rozliczenie godzinowe jest podstawową formą rozliczenia w kancelariach. Tzw. “godzinówka” stosowana jest przede wszystkim w zleceniach wpadkowych, przy których nie da się z góry oszacować czasu potrzebnego na jego wykonanie lub jednorazowych konsultacjach prawnych.

Przykład – klient zwraca się do kancelarii z prośbą o dokonanie analizy prawnej w zakresie możliwości reklamowania produkowanego przez niego wyrobu medycznego w mediach społecznościowych.

Rozliczenie godzinowe bardzo często stosowane jest w przypadku stałych klientów, którzy nie chcą wiązać się żadnym abonamentem na obsługę prawną.

Przykład – klient zwraca się do kancelarii z prośbą o dokonanie analizy prawnej w zakresie możliwości reklamowania produkowanego przez niego wyrobu medycznego w mediach społecznościowych.

Rozliczenie godzinowe bardzo często stosowane jest w przypadku stałych klientów, którzy nie chcą wiązać się żadnym abonamentem na obsługę prawną.

Przykład – klient na stałe współpracuje z kancelarią przy obsłudze prawnej swojej firmy ale jego potrzeby są różne w zależności od miesiąca. W jednym miesiącu jest to jedna godzina a w kolejnym może być to dwadzieścia godzin.

Rozliczenie ryczałtowe

W przypadku rozliczenia ryczałtowego (inaczej zwanego rozliczeniem projektowym) prawnik z góry wycenia prace i podaje klientowi konkretną kwotę. Takie rozliczenie stosowane jest w sprawach przewidywalnych, powtarzalnych, lub takich, w których prawnik ma doświadczenie i może powiedzieć “w ciemno” ile będzie kosztowała realizacja zlecenia.

Dobrym przykładem tego typu przewidywalnych zleceń jest – rejestracja znaku towarowego, założenie prostej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podwyższenie kapitału zakładowego w spółce.

Rozliczenie ryczałtowe jest najbardziej preferowanych rozliczeniem przez klientów. Musisz sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nie każda sprawa jest możliwa do takiej wyceny. Często także pojawiają się w trakcie realizacji usługi wątki poboczne, którymi także trzeba się zająć, a które nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowywania pierwotnej wyceny.

Rozliczenie godzinowe z limitem wynagrodzenia

W przypadku rozliczenia godzinowego z limitem wynagrodzenia (tzw. capem) prawnik umawia się z klientem, że będą rozliczali się godzinowo za faktycznie przepracowany czas ale wynagrodzenie nie przekroczy kwoty X. W przypadku gdy prawnik przekroczy estymowany przez siebie czas pracy, dalej zobowiązany będzie do świadczenia usług w ramach danego zlecenia.

W przypadku takiego rodzaju rozliczenia z jednej strony prawnik może czuć się w miarę swobodnie bo rozlicza się godzinowo, a z drugiej klient ma poczucie bezpieczeństwa w kontekście kosztów, które będzie musiał ponieść. Musisz zdawać sobie sprawę jednak, że limit wynagrodzenia (cap) jest najczęściej ustalany z dosyć dużym marginesem bezpieczeństwa dla prawnika.

Przykład – klient przychodzi do kancelarii ze zleceniem obsługi procesu inwestycyjnego typu venture capital. Tego typu transakcje są ciężkie do wyceny ryczałtowej z uwagi na to, że praktycznie każda inwestycja różni się od poprzedniej, którą dany prawnik obsługiwał. Jednak rozumiejąc to, że klient boi się wysokich kosztów, strony umawiają się na limit wynagrodzenia.

Rozliczenie abonamentowe

W przypadku gdy współpraca pomiędzy kancelarią a klientem jest już dłuższa, często decydują się na obsługę w ramach abonamentu prawnego. W ramach takiego rozliczenia kancelaria uzyskuje stałe miesięczne wynagrodzenie, natomiast klient zazwyczaj może liczyć na niższą stawkę, po której to wynagrodzenie zostało wyliczone. W ramach abonamentu klient ma prawo do wykorzystania X godzin w ciągu miesiąca.

Przykład – po kilku miesiącach współpracy z kancelarią klient obliczył, że średnio w jednym miesiącu wykorzystuje 10h na obsługę prawną płacąc za każdą godzinę 400 zł netto. Postanowił więc wykupić abonament na 10h. W zamian za takie zobowiązanie kancelaria obniżyła mu stawkę godzinową na 300 zł netto/h, dzięki czemu abonament zamiast 4000 zł netto kosztuje 3000 zł netto.

W kontekście abonamentu powstaje pytanie, co w przypadku gdy w danym miesiącu nie wykorzystasz wszystkich godzin lub wykorzystasz ich więcej? W pierwszym przypadku niekiedy kancelarie pozwalają na to aby niewykorzystane godziny przeszły na kolejny miesiąc i “zerowały się” w ramach kwartału. Nie jest to jednak reguła. W drugim przypadku najczęściej dochodzi do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za przepracowane godziny ale już uwzględniając regularną stawkę (a nie stawkę preferencyjną z abonamentu prawnego).

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej

Zupełnie oddzielną kwestią są rozliczenia za prowadzenie sprawy sądowej. W takim wypadku rzadko kiedy prawnicy rozliczają się za faktycznie przepracowane godziny. W większości przypadków stosuje się rozliczenie ryczałtowe za daną fazę postępowania. W klasycznej sprawie procesowej mamy etap przedsądowy (np. wezwanie do zapłaty i negocjacje), etap przygotowania pozwu lub odpowiedzi na pozew oraz etap rozpraw sądowych i przygotowywania pism już w trakcie postępowania sądowego.

Przykład – klient przychodzi do kancelarii ze zleceniem dochodzenia wierzytelności od swojego klienta, który nie opłacił faktury na czas. Kancelaria wycenia poszczególne etapy prac w ten sposób, że za wezwanie do zapłaty i ew. negocjacje pobierze 1000 zł netto, za przygotowanie pozwu 5000 zł netto, zaś za stawiennictwo na każdej rozprawie 800 zł netto.