Zespół

Zespół

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Jan Linke / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A.

Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Łukasz Kulicki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Łukasz Kulicki
Radca prawny | Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny dr Marek Porzeżyński / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
dr Marek Porzeżyński
Radca prawny | Partner

Doktor nauk prawnych, MBA, CIPP/E, Radca prawny i Partner w Kancelarii Linke Kulicki. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA – Innovation and Data Analysis organizowane przez IPI PAN wraz z Utah Valley University. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Specjalista z zakresu własności intelektualnej i prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Od ponad dekady doradza Klientom w zakresie swojej specjalizacji oraz uczestniczy w transakcjach na rynku nowych technologii. Doświadczenie zdobywał w największych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych.

Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii „Zdolność patentowa programów komputerowych”. Wykładowca wielu uczelni publicznych, jak również prywatnych. Prelegent na wielu konferencjach naukowych i branżowych, keynote speeker. Popularyzator wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Patrycja Popławska / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Patrycja Popławska
Starszy Prawnik

Starszy prawnik w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od początku swojej drogi zawodowej związana z instytucjami finansowymi.

Doświadczenie zdobywała m. in. w departamentach prawnych Grupy AXA w Polsce (obecnie Uniqa), Grupy Aviva w Polsce oraz w polskich spółkach grupy Allianz gdzie była odpowiedzialna za obsługę prawno – korporacyjną podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Specjalizuje się w prawie handlowym i kompleksowej obsłudze prawnej spółek ze szczególnym zamiłowaniem do zagadnień związanych z obsługą instytucji finansowych, podmiotów regulowanych a także z odpowiedzialnością członków zarządu spółek kapitałowych. Dzięki wieloletniej współpracy z biznesem, rozumie jego potrzeby oraz stanowi merytoryczne wsparcie w unikaniu i opanowywaniu kryzysów.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Katarzyna Krupa / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Katarzyna Krupa
Radca prawny

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, zajmuje się prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym, administracyjnym, a także sprawami dotyczącymi nieruchomości. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami.

Współpracuje z Kancelariami Doradców Restrukturyzacyjnych, Syndyków w zakresie obsługi prawnej w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w branży bankowej i sektorze finansowym. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywała jako in-house lawyer w spółkach kapitałowych z sektora finansowego, pełniła również funkcje członka zarządu spółki. Członek Rady Fundacji Centrum Wspierania Zdolności, ekspert prawny i członek Rady Fundacji Mętlik w głowie.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny dr Karolina Sawczuk / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
dr Karolina Sawczuk - Skibińska
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki, wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  w Warszawie pod numerem WA-12685. Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paris X w Paryżu.

Mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie (ukończone Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie oraz ukończony specjalistyczny kurs mediatora rodzinnego).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w procesach cywilnych oraz rodzinnych. Włada językiem angielskim oraz francuskim.

Zobacz pełen profil >

Adwokat dr Piotr Kuźnicki / Adwokat Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
dr Piotr Kuźnicki
ADWOKAT | OF COUNSEL

Doktor nauk prawnych, Adwokat w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) i na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za wyróżnioną pracę doktorską pt. granica osobowości prawnej spółki kapitałowej. Studiował również na University of Florida Levin College of Law a także prowadził badania naukowe na uniwersytetach Yale i UCLA.

Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym. Doradza m.in. w projektach M&A, organizacji ładu korporacyjnego oraz sporach korporacyjnych.

Posiada doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć z prawa handlowego na WPiA UW, a także w przeprowadzaniu szkoleń branżowych. Autor publikacji z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego w renomowanych czasopismach w tym m.in. w Glosie, Przeglądzie Prawa Handlowego oraz Rzeczpospolitej.

Zobacz pełen profil >

Ewelina Matejka
PRAWNIK

Prawnik w Kancelarii Linke Kulicki. Doktorantka i absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego uhonorowana Złotym Laurem za wybitne osiągnięcia. Specjalizuje się w kontraktach IT i prawie własności intelektualnej. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych pracując m.in. przy projektach wdrożeniowych, outsourcingowych i chmurowych. Prowadziła zajęcia z IT Law na kierunku prawo w Akademii Leona Koźmińskiego.

Zobacz pełen profil >

michał kostka prawnik warszawa
Michał Kostka
PRAWNIK

Prawnik w Kancelarii Linke Kulicki. Absolwent Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym i kompleksowej obsłudze prawno-korporacyjnej podmiotów gospodarczych.

Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz jako wolontariusz, a następnie koordynator punktu porad Fundacji „Academia Iuris” im. Macieja Bednarkiewicza zajmującą się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej.

Wyróżnia się bogatą wiedzą i praktycznym podejściem w zakresie zagadnień prawnych dotyczących spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W ramach zespołu korporacyjnego kancelarii Linke Kulicki bierze udział w projektach z zakresu przekształceń spółek, due diligence oraz czynnościach związanych z procesami inwestycyjnymi.

Zobacz pełen profil >

Konrad Grussy
MŁODSZY PRAWNIK

Aplikant adwokacki w Kancelarii Linke Kulicki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz student piątego roku Globalnego Biznesu, Finansów i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

W ramach Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawem nowych technologii, prawem własności intelektualnej oraz prawem związanym z
e-commerce. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Podczas studiów aktywny uczestnik życia naukowego – pełnił funkcję Wiceprezesa Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW.

Zobacz pełen profil >

kancelaria prawna Warszawa
Łukasz Jastrzębski
PRAWNIK

Prawnik w Kancelarii Linke Kulicki, specjalizujący się w prawie podatkowym. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawno-podatkowych.
Zajmuje się świadczeniem usług doradczych w obszarze podatków dochodowych oraz VAT na rzecz zarówno polskich, jak i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Posiada doświadczenie w projektach planowania podatkowego i reorganizacji spółek, bieżącym doradztwie podatkowym, sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych. Projekty z tego zakresu realizuje od 2016 roku, w szczególności dla podmiotów z branży budowlanej, handlowej, IT oraz samorządów.

Zobacz pełen profil >

kancelaria prawna Warszawa
Radosław Giler
ADWOKAT

Adwokat w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prawnik procesowy w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego i spadkowego. Praktyk na rynku deweloperskim.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Pasje i wiedzę w dziedzinie prawa karnego wykorzystuje głównie w sprawach karno-skarbowych. Rzetelność, komunikatywność, a także indywidualne, często nieszablonowe podejście do spraw jest doceniane przez kolejnych Klientów.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Małgorzata Głocka / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Małgorzata Głocka
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługując Zamawiających i Wykonawców. Posiada doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Interesuje się również prawem handlowym i gospodarczym. Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie ich bieżącej działalności, jak i spraw korporacyjnych.

Ukończyła studia z ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, które zdobyła kierując działami zamówień publicznych w podmiotach leczniczych i jednostkach budżetowych oraz w Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli wydatkowania funduszy UE. Posiada duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Adam Głocki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Adam Głocki
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki, aktywnie działający w samorządzie radców prawnych OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługując Zamawiających i Wykonawców. Posiada doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie ich bieżącej działalności, ze szczególnym zamiłowaniem do branży budowlanej i medycznej. Ukończył studia z informatyki oraz podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym w kontraktach budowlanych realizowanych przez zamawiających publicznych z sektora medycznego.

Zobacz pełen profil >

baleja kancelaria
Roman Baleja
STAŻYSTA

Stażysta w Kancelarii Linke Kulicki. Student 2 roku Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ze szczególnym zainteresowaniem zgłębia zagadnienia związane z obsługą prawną spółek kapitałowych oraz zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej.

Zobacz pełen profil >

kancelaria prawna Warszawa
Monika Siereńska
OFFICE MANAGER

Office Manager w Kancelarii Linke Kulicki. Kształciła się w kierunku pedagogicznym i muzycznym. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, organizując eventy, zarządzając zespołem w korporacji i sprzedając nieruchomości na rynku premium. Urodzony praktyk i organizator. Zarządza biurem w naszej kancelarii i dba o właściwy przepływ komunikacji. A przy tym parzy świetną kawę.

Zobacz pełen profil >

radca prawny warszawa
Bartosz Kozłowski
KONSULTANT IT

W 2016 r. na stanowisku eksperta ds. bezpieczeństwa IT rozpoczął współpracę z PLL LOT S.A. tworząc dział cyberbezpieczeństwa przyjął odpowiedzialność utworzenia i realizacji strategii rozwoju bezpieczeństwa systemów IT. W latach 2010–2016 pracował jako konsultant w zespole zarządzania ryzykiem IT w KPMG na projektach m.in. z zakresu: Audytów mechanizmów kontrolnych w ramach procesu certyfikacji PCI-DSS; Analiz wewnętrznego systemu kontroli w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, identyfikacja i ocena potencjalnego wpływu ryzyk wraz z przedstawieniem proponowanych działań mitygujących; Definiowania i rozwijania standardów bezpieczeństwa, konfiguracji, wytycznych i procedur w celu rzeczywistego podniesienia poziomu ochrony aktywów informacyjnych. Bartosz posiada certyfikat CISA – dla Audytorów Systemów IT,  CISM – dla managera ds. bezpieczeństwa informacji, CRISC – w zakresie zarządzania ryzykiem w IT oraz w biznesie oraz CEH – certyfikat „etycznego hakera”.

Zobacz pełen profil >

radca prawny warszawa
Antoni Omondi
KONSULTANT IT

W 2013 roku dołączył w KPMG do Departamentu Zarzadzania Ryzykiem Informacyjnym. Brał udział w projektach: dotyczących kontroli środowiskowych IT pod względem poprawności zaprojektowania i operacyjnej efektywności; testowania kontroli w ramach regulacji SOC1 / ISAE 3402 i SOX404; usług w zakresie audytu wewnętrznego. Projekty dotykały bardzo rożnych sektorów: od bankowości, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, przez FMCG, aż po oprogramowania komputerowe. Dodatkowo jako członek międzynarodowych zespołów projektowych koordynował, a następnie weryfikował poprawność wdrożenia wymogów RODO w krajach takich jak: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Posiada m.in. CISA – Certyfikat dla Audytorów Systemów Informatycznych, certyfikaty firmy Microsoft: – 70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012, – 70-243: Administering and Deploying System Center, – 70-673: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM). Popularyzator wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.

Zobacz pełen profil >