Zespół

Zespół

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Jan Linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance).

W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19.
W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Łukasz Kulicki
Łukasz Kulicki
Radca prawny | Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową.

Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją.

Zobacz pełen profil >

dr hab. Dominika Wajda
dr hab. Dominika Wajda
radca prawny | of counsel

Doktor habilitowany nauk prawnych, Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalistka prawa handlowego: zwłaszcza prawa spółek kapitałowych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 3 monografii: „Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych” Warszawa 2015, „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych”, Warszawa 2009, „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych”, Warszawa 2007, współautorka podręcznika do prawa handlowego, współautorka kilku komentarzy – m.in. komentarza do prawa rynku kapitałowego oraz komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji naukowych oraz szkoleń. Członkini Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz instytucji finansowych – m.in. pracowała jako Dyrektor Departamentu Prawnego w jednym z największych banków w Polsce.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
dr Marek Porzeżyński
RADCA PRAWNY

Doktor nauk prawnych, MBA, CIPP/E, Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA – Innovation and Data Analysis organizowane przez IPI PAN wraz z Utah Valley University. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Specjalista z zakresu własności intelektualnej i prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Od ponad dekady doradza Klientom w zakresie swojej specjalizacji oraz uczestniczy w transakcjach na rynku nowych technologii. Doświadczenie zdobywał w największych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych.

Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii „Zdolność patentowa programów komputerowych”. Wykładowca wielu uczelni publicznych, jak również prywatnych. Prelegent na wielu konferencjach naukowych i branżowych, keynote speeker. Popularyzator wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.

Zobacz pełen profil >

dr Karolina Sawczuk – Skibińska
dr Karolina Sawczuk - Skibińska
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki, wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  w Warszawie pod numerem WA-12685. Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paris X w Paryżu. Mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie (ukończone Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie oraz ukończony specjalistyczny kurs mediatora rodzinnego).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w procesach cywilnych oraz rodzinnych. Włada językiem angielskim oraz francuskim.

Zobacz pełen profil >

dr Piotr Kuźnicki
dr Piotr Kuźnicki
ADWOKAT | OF COUNSEL

Doktor nauk prawnych, Adwokat w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) i na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za wyróżnioną pracę doktorską pt. granica osobowości prawnej spółki kapitałowej. Studiował również na University of Florida Levin College of Law a także prowadził badania naukowe na uniwersytetach Yale i UCLA.

Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym. Doradza m.in. w projektach M&A, organizacji ładu korporacyjnego oraz sporach korporacyjnych.

Posiada doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć z prawa handlowego na WPiA UW, a także w przeprowadzaniu szkoleń branżowych. Autor publikacji z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego w renomowanych czasopismach w tym m.in. w Glosie, Przeglądzie Prawa Handlowego oraz Rzeczpospolitej.

Zobacz pełen profil >

Gabriela Łuc
Gabriela Łuc
PRAWNIK

Prawnik w Kancelarii Linke Kulicki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawno-korporacyjnej podmiotów gospodarczych, prawie handlowym oraz prawie cywilnym. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Była związana z firmą Deloitte jako Współpracownik Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową. Pracowała w dziale prawnym Grupy Aviva gdzie zajmowała się obsługą prawno-korporacyjną podmiotów Grupy Aviva oraz wspomagała proces M&A.

Zobacz pełen profil >

Łukasz Jastrzębski
Łukasz Jastrzębski
PRAWNIK

Prawnik w Kancelarii Linke Kulicki, specjalizujący się w prawie podatkowym. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawno-podatkowych.
Zajmuje się świadczeniem usług doradczych w obszarze podatków dochodowych oraz VAT na rzecz zarówno polskich, jak i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w projektach planowania podatkowego i reorganizacji spółek, bieżącym doradztwie podatkowym, sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych. Projekty z tego zakresu realizuje od 2016 roku, w szczególności dla podmiotów z branży budowlanej, handlowej, IT oraz samorządów.

Zobacz pełen profil >

Radosław Giler
Radosław Giler
ADWOKAT

Adwokat w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Prawnik procesowy w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego i spadkowego. Praktyk na rynku deweloperskim. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Pasje i wiedzę w dziedzinie prawa karnego wykorzystuje głównie w sprawach karno-skarbowych.

Rzetelność, komunikatywność, a także indywidualne, często nieszablonowe podejście do spraw jest doceniane przez kolejnych Klientów.

Zobacz pełen profil >

Ewelina Ocipińska
Ewelina Ocipińska
PRAWNIK

Prawnik w Kancelarii Linke Kulicki. Doktorantka i absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego uhonorowana Złotym Laurem za wybitne osiągnięcia. Specjalizuje się w kontraktach IT i prawie własności intelektualnej. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych pracując m.in. przy projektach wdrożeniowych, outsourcingowych i chmurowych. Prowadziła zajęcia z IT Law na kierunku prawo w Akademii Leona Koźmińskiego.

Zobacz pełen profil >

Antoni Omondi
Antoni Omondi
KONSULTANT IT

W 2013 roku dołączył w KPMG do Departamentu Zarzadzania Ryzykiem Informacyjnym. Brał udział w projektach: dotyczących kontroli środowiskowych IT pod względem poprawności zaprojektowania i operacyjnej efektywności; testowania kontroli w ramach regulacji SOC1 / ISAE 3402 i SOX404; usług w zakresie audytu wewnętrznego. Projekty dotykały bardzo rożnych sektorów: od bankowości, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, przez FMCG, aż po oprogramowania komputerowe. Dodatkowo jako członek międzynarodowych zespołów projektowych koordynował, a następnie weryfikował poprawność wdrożenia wymogów RODO w krajach takich jak: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Posiada m.in. CISA – Certyfikat dla Audytorów Systemów Informatycznych, certyfikaty firmy Microsoft: – 70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012, – 70-243: Administering and Deploying System Center, – 70-673: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM). Popularyzator wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.

Zobacz pełen profil >

Bartosz Kozłowski
Bartosz Kozłowski
KONSULTANT IT

W 2016 r. na stanowisku eksperta ds. bezpieczeństwa IT rozpoczął współpracę z PLL LOT S.A. tworząc dział cyberbezpieczeństwa przyjął odpowiedzialność utworzenia i realizacji strategii rozwoju bezpieczeństwa systemów IT. W latach 2010–2016 pracował jako konsultant w zespole zarządzania ryzykiem IT w KPMG na projektach m.in. z zakresu: Audytów mechanizmów kontrolnych w ramach procesu certyfikacji PCI-DSS; Analiz wewnętrznego systemu kontroli w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, identyfikacja i ocena potencjalnego wpływu ryzyk wraz z przedstawieniem proponowanych działań mitygujących; Definiowania i rozwijania standardów bezpieczeństwa, konfiguracji, wytycznych i procedur w celu rzeczywistego podniesienia poziomu ochrony aktywów informacyjnych. Bartosz posiada certyfikat CISA – dla Audytorów Systemów IT,  CISM – dla managera ds. bezpieczeństwa informacji, CRISC – w zakresie zarządzania ryzykiem w IT oraz w biznesie oraz CEH – certyfikat „etycznego hakera”.

Zobacz pełen profil >