Zespół

baleja kancelaria
Roman Baleja
OFFICE MANAGER

Office Manager w Kancelarii Linke Kulicki. Student 2 roku Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ze szczególnym zainteresowaniem zgłębia zagadnienia związane z obsługą prawną spółek kapitałowych oraz zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej.