20.03.2024

Czy fundacja może przetwarzać dane osobowe?

Fundacje to istotna część trzeciego sektora gospodarki. Ich głównym zadaniem jest realizacja celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. W ograniczonym zakresie mają one również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Status fundacji jest jednak specyficzny, stąd częsta wątpliwość, która rodzi się po stronie fundatora, dotycząca przetwarzania danych osobowych. Czy fundacje mogą przetwarzać dane osobowe i jak powinny je chronić?

18.03.2024

Czy fundacja może zarabiać pieniądze?

Fundacje, podobnie jak stowarzyszenia, to podmioty należące do sektora tzw. NGO’s (ang. Non-Governmental Organizations). Ich zasadniczym celem jest realizacja celów społecznie użytecznych. Czy można wykorzystać tę formę prawną do zarabiania pieniędzy, a jeżeli tak to na jakich warunkach?

19.02.2024

Likwidacja fundacji – jak przebiega proces likwidacji fundacji?

W Polsce w 2022 roku działało nieco ponad 100 tysięcy organizacji typu non-profit, choć z roku na rok statystyki te ulegają dosyć znacznym zmianom. Kiedy działalność takiego podmiotu okazuje się nierentowna lub traci uzasadnienie celowościowe, jego członkowie powinni podjąć decyzję o likwidacji fundacji. Jak wygląda likwidacja fundacji krok po kroku?

27.07.2023

Co może być majątkiem fundacji?

Fundacja w polskim prawie posiada osobowość prawną. Jest więc podmiotem niejako niezależnym od jej fundatorów. W swoim własnym imieniu może zaciągać zobowiązania. Jednak, tak jak większość innych podmiotów np. spółek prawa handlowego, musi posiadać jakiś majątek początkowym aby w ogóle rozpocząć swoją działalność. W przypadku firm jest to dosyć zrozumiałe. Jak to jednak wygląda w przypadku fundacji?

23.07.2023

Czym jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Za sprawą możliwości przekazywania 1,5% (a wcześniej 1%) podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, powszechna stała się wiedza, że takie właśnie organizacje funkcjonują. Do tego momentu w powszechnej świadomości była raczej informacja, że istnieją organizacje pozarządowe. Do tej kategorii były wrzucane wszystkie funkcjonujące NGO (non-governmental organizations), także te będące organizacjami pożytku publicznego. Czym są więc OPP i czemu mają szczególny status jako organizacje pozarządowe?

21.07.2023

Czym jest organizacja pozarządowa (NGO)?

Tworzenie organizacji pozarządowych jest obecnie częstym zjawiskiem. W ostatnim czasie można było chociażby zaobserwować zwiększoną aktywność osób lub firm w tworzeniu fundacji w związku z wojną na Ukrainie. Dzięki stworzeniu organizacji pozarządowej łatwiej zorganizować działalność wokół niesienia pomocy, ochrony dziedzictwa czy też wsparcia społeczności. Jednak czym jest organizacja pozarządowa z punktu widzenia polskiego prawa?

29.05.2023

Fundacja Rodzinna – nowa instytucja w polskim porządku prawnym

Fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem w polskim porządku prawnym uregulowanym w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Celem ustawodawcy było aby rodzinne firmy wskutek śmierci fundatora nie były rozdrabniane majątkowo i mogły dalej rozwijać się na przestrzeni wielu pokoleń.