19.02.2024

Likwidacja fundacji – jak przebiega proces likwidacji fundacji?

W Polsce w 2022 roku działało nieco ponad 100 tysięcy organizacji typu non-profit, choć z roku na rok statystyki te ulegają dosyć znacznym zmianom. Kiedy działalność takiego podmiotu okazuje się nierentowna lub traci uzasadnienie celowościowe, jego członkowie powinni podjąć decyzję o likwidacji fundacji. Jak wygląda likwidacja fundacji krok po kroku?

27.07.2023

Co może być majątkiem fundacji?

Fundacja w polskim prawie posiada osobowość prawną. Jest więc podmiotem niejako niezależnym od jej fundatorów. W swoim własnym imieniu może zaciągać zobowiązania. Jednak, tak jak większość innych podmiotów np. spółek prawa handlowego, musi posiadać jakiś majątek początkowym aby w ogóle rozpocząć swoją działalność. W przypadku firm jest to dosyć zrozumiałe. Jak to jednak wygląda w przypadku fundacji?

23.07.2023

Czym jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Za sprawą możliwości przekazywania 1,5% (a wcześniej 1%) podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, powszechna stała się wiedza, że takie właśnie organizacje funkcjonują. Do tego momentu w powszechnej świadomości była raczej informacja, że istnieją organizacje pozarządowe. Do tej kategorii były wrzucane wszystkie funkcjonujące NGO (non-governmental organizations), także te będące organizacjami pożytku publicznego. Czym są więc OPP i czemu mają szczególny status jako organizacje pozarządowe?

21.07.2023

Czym jest organizacja pozarządowa (NGO)?

Tworzenie organizacji pozarządowych jest obecnie częstym zjawiskiem. W ostatnim czasie można było chociażby zaobserwować zwiększoną aktywność osób lub firm w tworzeniu fundacji w związku z wojną na Ukrainie. Dzięki stworzeniu organizacji pozarządowej łatwiej zorganizować działalność wokół niesienia pomocy, ochrony dziedzictwa czy też wsparcia społeczności. Jednak czym jest organizacja pozarządowa z punktu widzenia polskiego prawa?