Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek Warszawa

Usługi prawne dla spółek

Kompleksowa obsługa prawna spółek. Doświadczenie pokazuje, że zabezpieczenie od strony prawnej jest niezbędne do tego, aby spółka dobrze funkcjonowała i przynosiła zyski. Nawet jeśli na wczesnym etapie działalności wydaje się, że wsparcie kancelarii nie jest konieczne, szybko okazuje się, że bez takiej pomocy trudno uporać się z problemami. Fachowa obsługa prawna spółek gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Prawnik czuwa nad tym, jak prowadzona jest działalność, co pozwala uniknąć wielu trudnych sytuacji, w tym często postępowania sądowego generującego nie tylko ogromny stres, ale również koszty. Z tego też powodu warto zdecydować się na współpracę z kancelarią już na etapie tworzenia spółki.

Podstawą jest wybór odpowiednich specjalistów. Tylko prawnik mający doświadczenie w zakresie prawa spółek jest w stanie skutecznie zadbać o Twoje interesy.

Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów jej działania.

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM
Kancelaria Prawna Warszawa

Usługi prawne dla spółek

Obsługa prawna spółki z o.o.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie spółek gwarantujemy również wsparcie w zakresie obsługi posiedzeń organów. Do naszych zadań należy m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i czuwanie nad zgodnym z prawem przebiegiem spotkań.

W zakres naszych działań wchodzi dokonywanie analizy z zakresu prawa spółek oraz sporządzanie opinii. Przeprowadzamy też kompleksowy audyt prawny, a na jego podstawie tworzymy szczegółowy raport. Wskazujemy dokładnie, jakie działania należy podjąć, aby lepiej zabezpieczyć interesy spółki i poprawić jej sytuację.

Obsługa prawna firm

Porady prawne dla spółek

Zarówno zrozumienie przepisów z zakresu prawa spółek, jak i dostosowanie swojej działalności do aktualnych wymagań ustawodawcy, to trudne zadania. Stają się one łatwiejsze do realizacji z pomocą doświadczonej kancelarii prawnej. Wybierz współpracę z nami, jeśli zależy Ci na otrzymaniu rzetelnego wsparcia na każdym etapie prowadzenia działalności. Nasi prawnicy to doświadczeni specjaliści, którzy wiedzę z zakresu prawa spółek zdobywają już od wielu lat i są w stanie efektywnie ją wykorzystać. Dobre opinie Klientów tylko potwierdzają, że warto nam zaufać.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Obsługa prawna spółek — Kancelaria Linke Kulicki

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Jan Linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Jan Linke
Piotr Kuźnicki
ADWOKAT | OF COUNSEL

Doktor nauk prawnych, Adwokat w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) i na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za wyróżnioną pracę doktorską pt. granica osobowości prawnej spółki kapitałowej. Studiował również na University of Florida Levin College of Law a także prowadził badania naukowe na uniwersytetach Yale i UCLA. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym. Doradza m.in. w projektach M&A, organizacji ładu korporacyjnego oraz sporach korporacyjnych. Posiada doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć z prawa handlowego na WPiA UW, a także w przeprowadzaniu szkoleń branżowych. Autor publikacji z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego w renomowanych czasopismach w tym m.in. w Glosie, Przeglądzie Prawa Handlowego oraz Rzeczpospolitej.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.