Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek Warszawa

Fachowa obsługa prawna spółek gwarantuje poczucie bezpieczeństwa a nasze doświadczenie pokazuje, że zabezpieczenie od strony prawnej jest niezbędne do tego, aby spółka dobrze funkcjonowała i przynosiła zyski. Nawet jeśli na wczesnym etapie działalności wydaje się, że wsparcie kancelarii nie jest konieczne, szybko okazuje się, że bez takiej pomocy trudno uporać się z problemami.

Prawnik czuwa nad tym, jak prowadzona jest działalność, co pozwala uniknąć wielu trudnych sytuacji, w tym często postępowania sądowego generującego nie tylko ogromny stres, ale również koszty. Z tego też powodu warto zdecydować się na współpracę z kancelarią już na etapie tworzenia spółki.

Podstawą jest wybór odpowiednich specjalistów. Tylko prawnik mający doświadczenie w zakresie prawa spółek jest w stanie skutecznie zadbać o Twoje interesy. Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów jej działania.

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM
obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek Warszawa

Usługi prawne dla spółek

Realizowana przez nas obsługa prawna spółek polega na podejmowaniu szeregu działań kluczowych na różnych etapach działalności. Oferujemy wsparcie w zakresie tworzenia spółki prawa handlowego. Przygotowujemy niezbędne umowy, w tym umowę wspólników, czyli tzw. founders agreement, statuty oraz zajmujemy się rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności. Czuwamy też nad wszelką dokumentacją, gwarantując zgodność zapisów z przepisami prawa.

Oferujemy doradztwo w procesach fuzji, przejęć i likwidacji spółek. Dokonujemy niezbędnej analizy danego przypadku i przeprowadzamy konsultacje prawne. Określamy, czy proponowane zmiany są nie tylko dopuszczalne pod względem prawnym, ale też opłacalne. Zajmujemy się przygotowaniem niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniem całej procedury od początku do końca.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie spółek gwarantujemy również wsparcie w zakresie obsługi posiedzeń organów. Do naszych zadań należy m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i czuwanie nad zgodnym z prawem przebiegiem spotkań.

W zakres naszych działań wchodzi dokonywanie analizy z zakresu prawa spółek oraz sporządzanie opinii. Przeprowadzamy też kompleksowy audyt prawny, a na jego podstawie tworzymy szczegółowy raport. Wskazujemy dokładnie, jakie działania należy podjąć, aby lepiej zabezpieczyć interesy spółki i poprawić jej sytuację.

NAPISZ DO NAS
obsługa prawna dla spółki warszawa

Obsługa prawna dla spółek

Obsługa prawna spółek a wybór formy organizacyjnoprawnej

Rozpoczęcie każdego biznesu zaczyna się od wyboru formy organizacyjnoprawnej. Polski ustawodawca daje możliwość jednego z kilku rozwiązań, w tym:

Obranie dla firmy określonego modelu funkcjonowania wywiera doniosłe skutki dla wielu aspektów prowadzonego biznesu. Poszczególne formy prowadzenia działalności różnią się między sobą jeśli chodzi o obowiązki względem organu rentowego, opodatkowanie, przebieg procesu decyzyjnego oraz reprezentację. Istotne różnice występują również na płaszczyźnie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

Wybór formy organizacyjnoprawnej dla niemal każdego przedsięwzięcia jest dowolny. Jedynie w przypadku szczególnie wrażliwych rodzajów działalności, jak usługi bankowe lub ubezpieczeniowe ustawodawca ogranicza możliwość wyboru szaty formalnoprawnej (zwykle do spółek kapitałowych).

Zaletą takiej swobody jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w takiej formie, która dla biznesu w danych warunkach ekonomicznych jest najbardziej opłacalna.

Obsługa prawna spółek w naszej kancelarii obejmuje również przekształcenia podmiotów gospodarczych. Przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają na zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej z jednej spółki w inną, a w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych zarejestrowanie jednoosobowej spółki kapitałowej.

Kancelaria Linke Kulicki świadczy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia przedsiębiorców i obsługi firm na etapie wyboru modelu organizacyjnego. Naszym Klientom nie tylko prezentujemy atrakcyjne rozwiązania, ale wspieramy ich na etapie przekształceń, w tym wejścia spółki na parkiet giełdowy.

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM
obsługa prawna spółek warszawa

Obsługa prawna spółek

Rola optymalizacji podatkowej w obsłudze prawnej spółek

Ranking International Tax Competitiveness Index 2021 wykazał, że Polska ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie. Liczne wyjątki, wątpliwości interpretacyjne i duża dynamika zmian powodują, że dla wielu przedsiębiorców regulowanie zobowiązań publicznoprawnych, a także korzystanie z dostępnych ulg to na co dzień źródło problemów.

Nasza Kancelaria Prawna Linke Kulicki wychodzi naprzeciw potrzebom uczestników rynku. Wspieramy naszych partnerów poprzez identyfikację podatkowych skutków działań spółek. Analizujemy wewnętrzną spójność i rzetelność dokumentacji prawnopodatkowej, obsługujemy podmioty w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy podatkowe nie udzielają odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlatego w imieniu reprezentowanych podmiotów regularnie występujemy o wydanie interpretacji podatkowych oraz opinii zabezpieczających, aby przygotować spółki na ewentualne postępowania kontrolne.

W ramach bieżącej obsługi prawnej wspieramy procesy optymalizacji podatkowej. Znajdujemy sposoby na zgodne z prawem obniżenie obciążeń podatkowych oraz wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych w celu lepszego planowania biznesu.

Obsługa prawna spółek przez Kancelarię Linke Kulicki to gwarancja bezpiecznego rozwoju. Zajmujemy się prawną stroną biznesu, aby przedsiębiorca mógł poświęcić się swojej działalności.

Obsługa prawna spółek Warszawa

Skuteczna obsługa prawna spółek w ramach M&A

Koniec 2021 roku przyniósł światowy rekord rynku M&A (ang. mergers and acquisitions). Łączna suma transakcji z tego tytułu sięgnęła niemal 6 trylionów dolarów. Tak ogromna suma stanowi potwierdzenie efektywności procesów M&A w zwiększaniu potencjału gospodarczego podmiotów rynkowych.

Obsługa prawna spółek nie polega wyłącznie na rozstrzyganiu bieżących wątpliwości prawnych oraz sporządzeniu i opiniowaniu umów. To także działania mające na celu zwiększenie zysku z prowadzonego przedsiębiorstwa, w tym realizacja fuzji i przejęć, które umocnią podmiot na lokalnym rynku oraz pozwolą mu dotrzeć do nowych odbiorców.

Przeprowadzenie M&A wymaga dużej wiedzy i praktyki nie tylko z zakresu prawa, ale również rachunkowości, zarządzania, marketingu oraz nowych technologii. Warto pamiętać, że nawet sfinalizowanie procesu fuzji lub przejęcia nie gwarantuje jeszcze sukcesu biznesowego, ponieważ niezbędne jest wdrożenie tzw. PMI (ang. post-merger integration), czyli zespołu działań mających na celu sprawne połączenie ze sobą obu „organizmów”.

W ramach obsługi prawnej spółek Kancelaria Linke Kulicki oferuje kompleksową realizację procesów M&A. Składają się na nie następujące etapy.
• wstępne negocjacje między kupującym a sprzedającym oraz podpisanie umów NDA;
• identyfikacja i ewaluacja ryzyk biznesowych
• przeprowadzenie badań due diligence oraz vendor due diligence z wykorzystaniem Virtual Data Rooms;
• podpisanie umowy;
• działania powdrożeniowe w ramach PMI.

O sukcesie M&A decyduje nie tylko suma wartości połączonych biznesów, ale przede wszystkim efekt synergii, którą podmioty są w stanie wypracować. W Kancelarii Linke Kulicki dbamy, aby nasi Klienci w wyniku fuzji i przejęć rośli w siłę. Zarówno zrozumienie przepisów z zakresu prawa spółek, jak i dostosowanie swojej działalności do aktualnych wymagań ustawodawcy, to trudne zadania. Stają się one łatwiejsze do realizacji z pomocą doświadczonej kancelarii prawnej. Wybierz współpracę z nami, jeśli zależy Ci na otrzymaniu rzetelnego wsparcia na każdym etapie prowadzenia działalności. Nasi prawnicy to doświadczeni specjaliści, którzy wiedzę z zakresu prawa spółek zdobywają już od wielu lat i są w stanie efektywnie ją wykorzystać. Dobre opinie Klientów tylko potwierdzają, że warto nam zaufać.

NAPISZ DO NAS

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Obsługa prawna spółek — Kancelaria Linke Kulicki

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Jan Linke / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Od maja 2024 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Jan Linke
Piotr Kuźnicki
ADWOKAT | OF COUNSEL

Doktor nauk prawnych, Adwokat w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych w stanie Nowy Jork. Specjalista z zakresu prawa spółek, transakcji M&A oraz sporów korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej startupów, VC oraz spółek publicznych. Piotr jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS gdzie wykłada prawo handlowe, transakcje VC oraz prawo cywilne. Jest autorem książki: Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej oraz licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach. Regularnie występuje na konferencjach oraz szkoleniach branżowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) oraz Berkeley Law School (nagroda pro bono). Posiada tytuł doktora nauk prawnych otrzymanego od Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na University of Florida Levin College of Law oraz prowadził badania naukowe na Yale oraz UCLA.

Zobacz pełen profil >

Jan Linke
Radosław Giler
ADWOKAT

Adwokat w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prawnik procesowy w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego i spadkowego. Praktyk na rynku deweloperskim. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Pasje i wiedzę w dziedzinie prawa karnego wykorzystuje głównie w sprawach karno-skarbowych. Rzetelność, komunikatywność, a także indywidualne, często nieszablonowe podejście do spraw jest doceniane przez kolejnych Klientów.

Zobacz pełen profil >

Jan Linke
Dominika Markowska
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w organach skarbowych jako specjalista ds. karnych skarbowych oraz w dziale podatku dochodowego. Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego pracowała jako in house w spółkach z branży automotive i farmaceutycznej. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom w sprawach prawnych, w tym korporacyjnych oraz podatkowych, związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.