Blog prawniczy

Due diligence prawne – co to jest i na czym polega?

⟨⟨ Powrót

Badanie należytej staranności (ang. due diligence) ma na celu ustalenie obszarów potencjalnego ryzyka związanego z transakcją M&A. DD prowadzone jest z inicjatywy inwestora zainteresowanego operacją, któremu zależy na zabezpieczeniu swojej sytuacji prawnej i ekonomicznej. W praktyce zakres pojęcia due diligence jest bardzo szeroki, ponieważ może ono dotyczyć m.in. aspektów:

  • prawnopodatkowych – obejmuje strukturę podatkową przedsiębiorstwa, decyzje organów podatkowych oraz księgi rachunkowe;
  • pracowniczych – dotyczy umów zawartych z pracownikami, a także kontraktów cywilnoprawnych i B2B;
  • związanych z własnością przemysłową – dotyczy zakresu aktywów IP wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo, jak np. znak towarowy lub patenty oraz strategii zarządzania nimi;
  • procesowych – obejmuje analizę postępowań sądowych oraz administracyjnych toczących się z udziałem spółki;
  • technologicznych – zawiera ocenę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w firmie oraz ich ochrony, analizę długu technologicznego i kosztów jego zniwelowania,
  • infrastruktury IT oraz zaimplementowanych mechanizmów ochronnych w tym zakresie;
  • biznesowych i marketingowych – dotyczy takich wskaźników, jak zysk operacyjny EBITDA oraz analizy poszczególnych KPI oraz ewaluacji działań marketingowych.

Ważne jest, aby każdorazowo przeprowadzenie badania DD zlecić interdyscyplinarnemu zespołowi, który jest w stanie prawidłowo zinterpretować otrzymane informacje. Zakres danych udostępnianych na potrzeby oceny należytej staranności jest każdorazowo uzgadniany przez strony. Im jednak będzie szerszy, tym więcej korzyści odniesie potencjalny nabywca, ponieważ stopień dokładności danych umożliwi lepsze planowanie całej transakcji.

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć (M&A) – Kancelaria Linke Kulicki

Aby uzyskać nasze wsparcie prawne, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje wszystkie pytania. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować również za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@linkekulicki.pl. Na wszystkie zapytania staramy się odpowiadać w ciągu jednego dnia roboczego.