Obsługa prawna organizacji pozarządowych

Prawnik dla organizacji pozarządowych

Obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji

Organizacje pozarządowe działają na rzecz wybranego interesu, zazwyczaj publicznego, a ich celem nie jest osiągnięcie zysku. Podmioty te funkcjonują także pod nazwą NGO. Aby mogły one się rozwijać i realizować założone cele, potrzebują nie tylko zabezpieczenia finansowego, ale też profesjonalnego wsparcia prawnego. Jest ono niezbędne już na etapie tworzenia organizacji pozarządowej, a także później.

Odpowiednie przygotowanie na gruncie prawnym gwarantuje bezpieczeństwo, które według założycieli stanowi jeden z najważniejszych elementów prowadzonej działalności. Powierzając kwestie prawne doświadczonej kancelarii, organizacja pozarządowa może skupić się na innych istotnych zadaniach. Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie prowadzonej organizacji pozarządowej? Jesteśmy dla Ciebie.

Kancelaria Linke Kulicki oferuje pomoc prawną uwzględniającą wszystkie aspekty prawne związane z prowadzeniem fundacji i stowarzyszeń. Nasze wsparcie kierujemy zarówno do osób dopiero zastanawiających się nad rozpoczęciem działalności, jak i tych, które już się tym zajmują.

Wykwalifikowany i doświadczony prawnik organizacji pozarządowych gwarantuje ich sprawne działanie, a w przypadku jakichkolwiek problemów jest w stanie znaleźć efektywne rozwiązanie. Warto zdecydować się na takie wsparcie. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu fundacji czy stowarzyszenia albo masz trudności z bieżącą obsługą prawną organizacji pozarządowej, Kancelaria Linke Kulicki jest w stanie Ci pomóc. Dzięki nam zawiłe rozwiązania prawne proponowane zarówno przez ustawodawcę krajowego, jak i unijnego, oraz skomplikowane procedury administracyjne nie będą Cię już tak ograniczać.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
obsługa prawna dla startupów

Usługi prawne dla NGO

Pomoc prawna dla fundacji i stowarzyszeń

Prawnik organizacji pozarządowych to osoba odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń. Są to ważne dokumenty, od których zależy to, czy organizacja zostanie wpisania do rejestru, czy też konieczne będzie naniesienie poprawek.

Zlecenie kancelarii prawnej zaopiniowania statutu lub jego stworzenia to dobra droga. Dokument ten musi zawierać wymagane prawem elementy, a doświadczony prawnik dla NGO jest w stanie o to zadbać. Przejrzysty statut pozwala na prawidłowe prowadzenie organizacji.

W zakres naszych usług wchodzi rejestracja stowarzyszeń i fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kancelaria Linke Kulicki zajmuje się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i dba o dopełnienie innych obowiązków.

Na etapie działania organizacja pozarządowa wymaga wsparcia prawnego. Doradztwo ze strony doświadczonej kancelarii dla NGO znacznie ułatwia pracę i daje odpowiednie zabezpieczenie. Pomagamy w zakresie bieżącej obsługi stowarzyszeń i fundacji. Zapewniamy też wsparcie przy ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego oraz zajmujemy się reprezentowaniem NGO w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

NAPISZ DO NAS!
prawnik ngo

Obsługa prawna dla NGO

Przygotowywanie statutu NGO jako element obsługi prawnej

Statut fundacji oraz stowarzyszenia to akt, który reguluje podstawowe zasady funkcjonowania podmiotów z tzw. trzeciego sektora. Jest niezbędny, aby organizacja mogła funkcjonować w sposób transparentny i zgodny z prawem. Zwiększa też wiarygodność instytucji w oczach partnerów handlowych.

Formalnoprawna obsługa NGO obejmuje zaopiniowanie, przygotowanie oraz zmiany w zakresie aktu organicznego, jak również obsługę procesu uchwałodawczego. Dzięki temu członkowie organizacji mogą skupić się na realizacji jej celów statutowych, bez obawy o formalnoprawny aspekt prowadzonej działalności.

O tym jakie informacje powinny znaleźć się w statucie informują przepisy ustawowe – odpowiednio ustawy o fundacjach oraz prawa o stowarzyszeniach. W przypadku fundacji jest to:

Zakres statutu stowarzyszenia wygląda w sposób bardzo podobny. Warto jednak pamiętać, że w obu przypadkach ustawodawca wprowadził możliwość poszerzenia statutu NGO o elementy, które pozwalają doprecyzować zasady funkcjonowania danej struktury i uregulować np. kwestie związane z zakończeniem prowadzenia działalności i podziałem majątku.

Kancelaria Linke Kulicki w ramach obsługi formalnoprawnej podmiotów z trzeciego sektora oferuje przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej, w tym statutów i regulaminów, która jest dopasowana do profilu działalności danej organizacji, uwzględnia jej cel oraz sposoby działania, a także wartości, które leżą u jej podstaw. Wierzymy, że żadna organizacja NGO nie powinna być anonimowa. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej nasi Klienci zyskują unikalną osobowość, która pozwala im wyróżnić się na rynku.

Rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Obsługa prawna dla NGO

Rejestracja podmiotów pozarządowych wymaga dopełnienia obowiązków nie tylko przed właściwym sądem rejestrowym, ale niekiedy również organami administracji samorządowej. Znalezienie właściwych formularzy, wypełnienie ich i złożenie w odpowiednim miejscu i czasie wymaga profesjonalnej wiedzy, czasu i pracy.

Aby oszczędzić fundacjom i stowarzyszeniom tych obowiązków nasza Kancelaria w pełnym zakresie realizuje obowiązki rejestracyjne. Korzystamy z możliwości elektronicznej rejestracji podmiotów za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych. Dzięki temu cały proces legalizacyjny przebiega szybciej i sprawniej. Działając w imieniu naszych Klientów:

Z nami nie musisz martwić się o skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Zadbamy o zebranie takich formalności, jak oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji, oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru, czy uchwała o powołaniu członków zarządu.

Dla obsługiwanych podmiotów przeprowadzamy również procedurę wykreślenia z właściwego rejestru. W ten sposób osoby realizujące cele statutowe NGO zyskują pewność, że wszystkie obowiązki formalnoprawne zostały dokonane. Wspieramy likwidatorów w bieżących działaniach mających na celu zakończenie funkcjonowania podmiotu.

W ramach wsparcia zakończenia działalności przez podmioty z sektora NGO m.in. zgłaszamy otwarcie likwidacji, wybór osób pełniących funkcje likwidatorów oraz zmianę zasad reprezentacji (poprzez wykreślenie członków zarządu). Dbamy o skompletowanie dokumentacji niezbędnej do bezproblemowego przeprowadzenia likwidacji.

NAPISZ DO NAS!
obsługa prawna dla ngo

Obsługa prawna organizacji pozarządowych

Bieżąca obsługa prawna podmiotów pozarządowych

Bieżąca obsługa prawna podmiotów pozarządowych to zespół działań, które mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania całej struktury i rozwiązanie potencjalnych trudności natury prawnej, które mogą pojawić się w trakcie realizacji celów statutowych. Jeżeli organizacja pozarządowa decyduje się za zatrudnienie pracowników przyjmuje na siebie obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy, a także zobowiązania względem organu rentowego. Naszym zadaniem jest zagwarantować, że wszystkie te obligacje są realizowane terminowo, zgodnie z przepisami i z poszanowaniem praw pracowniczych.

Wspieramy naszych Klientów w dążeniu do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Gwarantuje on szereg przywilejów, w tym możliwość otrzymania 1% podatku dochodowego od podatników, zwolnienie z szeregu zobowiązań publicznoprawnych. Korzystanie z ułatwień wiąże się z koniecznością cyklicznej realizacji obowiązku sprawozdawczego. Pomagamy organizacjom pozarządowym zarejestrowanym w KRS w uzyskaniu wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz aktualizacji danych zawartych we wniosku. Dzięki temu mogą one działań w zgodzie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wreszcie, doradzamy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dla wielu NGO jest to jeden z kluczowych filarów, które pozwalają na generowanie środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania. W Kancelarii Linke Kulicki do każdego podmiotu NGO podchodzimy indywidualnie. Wiemy, że każdą organizację tworzą ludzie o innych potrzebach, celach i możliwościach, dlatego zawsze staramy znaleźć się rozwiązania dopasowane do konkretnych okoliczności. Tylko spersonalizowana obsługa prawna funduszy i stowarzyszeń może zapewnić pożądany efekt.

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Fundacje i Stowarzyszenia - obsługa prawna

Kim jesteśmy?

Prawnik dla organizacji pozarządowych i fundacji
Radca Prawny Jan Linke / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Katarzyna Krupa / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Katarzyna Krupa
Radca prawny

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, zajmuje się prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym, administracyjnym, a także sprawami dotyczącymi nieruchomości. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami. Współpracuje z Kancelariami Doradców Restrukturyzacyjnych, Syndyków w zakresie obsługi prawnej w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w branży bankowej i sektorze finansowym. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywała jako in-house lawyer w spółkach kapitałowych z sektora finansowego, pełniła również funkcje członka zarządu spółki. Członek Rady Fundacji Centrum Wspierania Zdolności, ekspert prawny i członek Rady Fundacji Mętlik w głowie.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.