Obsługa prawna organizacji pozarządowych

Prawnik dla organizacji pozarządowych

Obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji

Organizacje pozarządowe działają na rzecz wybranego interesu, zazwyczaj publicznego, a ich celem nie jest osiągnięcie zysku. Podmioty te funkcjonują także pod nazwą NGO. Aby mogły one się rozwijać i realizować założone cele, potrzebują nie tylko zabezpieczenia finansowego, ale też profesjonalnego wsparcia prawnego. Jest ono niezbędne już na etapie tworzenia organizacji pozarządowej, a także później. Odpowiednie przygotowanie na gruncie prawnym gwarantuje bezpieczeństwo, które według założycieli stanowi jeden z najważniejszych elementów prowadzonej działalności. Powierzając kwestie prawne doświadczonej kancelarii, organizacja pozarządowa może skupić się na innych istotnych zadaniach.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie prowadzonej organizacji pozarządowej? Jesteśmy dla Ciebie. Kancelaria Linke Kulicki oferuje pomoc prawną uwzględniającą wszystkie aspekty prawne związane z prowadzeniem fundacji i stowarzyszeń. Nasze wsparcie kierujemy zarówno do osób dopiero zastanawiających się nad rozpoczęciem działalności, jak i tych, które już się tym zajmują.

Kancelaria Prawna Warszawa

Usługi prawne dla NGO

Pomoc prawna dla fundacji i stowarzyszeń

Prawnik organizacji pozarządowych to osoba odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń. Są to ważne dokumenty, od których zależy to, czy organizacja zostanie wpisania do rejestru, czy też konieczne będzie naniesienie poprawek. Zlecenie kancelarii prawnej zaopiniowania statutu lub jego stworzenia to dobra droga. Dokument ten musi zawierać wymagane prawem elementy, a doświadczony prawnik dla NGO jest w stanie o to zadbać. Przejrzysty statut pozwala na prawidłowe prowadzenie organizacji.

W zakres naszych usług wchodzi rejestracja stowarzyszeń i fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kancelaria Linke Kulicki zajmuje się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i dba o dopełnienie innych obowiązków.

Na etapie działania organizacja pozarządowa wymaga wsparcia prawnego. Doradztwo ze strony doświadczonej kancelarii dla NGO znacznie ułatwia pracę i daje odpowiednie zabezpieczenie. Pomagamy w zakresie bieżącej obsługi stowarzyszeń i fundacji. Zapewniamy też wsparcie przy ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego oraz zajmujemy się reprezentowaniem NGO w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

Prawnik organizacji pozarządowych — Warszawa

Profesjonalne usługi prawne dla fundacji i stowarzyszeń

Wykwalifikowany i doświadczony prawnik organizacji pozarządowych gwarantuje ich sprawne działanie, a w przypadku jakichkolwiek problemów jest w stanie znaleźć efektywne rozwiązanie. Warto zdecydować się na takie wsparcie. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu fundacji czy stowarzyszenia albo masz trudności z bieżącą obsługą prawną organizacji pozarządowej, Kancelaria Linke Kulicki jest w stanie Ci pomóc. Dzięki nam zawiłe rozwiązania prawne proponowane zarówno przez ustawodawcę krajowego, jak i unijnego, oraz skomplikowane procedury administracyjne nie będą Cię już tak ograniczać.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Fundacje i Stowarzyszenia - obsługa prawna

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Kim jesteśmy?

Prawnik dla organizacji pozarządowych i fundacji
Jan Linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.