Zespół

Ewa Popławska Radca prawny
Ewa Popławska
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Jest członkinią Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, jak również absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł radcy prawnego uzyskała z najlepszym wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w największej kancelarii prawnej w północno-wschodniej Polsce. Specjalizuje się w obszarze prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, prawa ubezpieczeniowego oraz transakcji fuzji i przejęć.

Świadczy całościową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w zakresie przygotowania i zmiany umów spółek, umów wspólników, transakcji sprzedaży akcji i udziałów, transakcji podwyższenia kapitału zakładowego oraz koordynacji posiedzeń organów.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek publicznych. Wspierała emitentów w realizacji obowiązków informacyjnych, związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym, jak również w procesie publicznej emisji akcji.

Przez sześć lat świadczyła obsługę prawną i korporacyjną na rzecz zakładu ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych). Doradzała prawnie i koordynowała proces uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, udzielała wsparcia w aspektach prawnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji, których przedmiotem jest aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jak również transakcji fuzji i przejęć (M&A). Prowadzi badania prawne (due diligence) spółek, które są przedmiotem inwestycji w zakresie cywilnoprawnym i korporacyjnym. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje dokumenty na każdym etapie procesu transakcyjnego, w tym listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności i umowy inwestycyjne. Świadczy również obsługę potransakcyjną.