Zespół

radca prawny warszawa
Bartosz Kozłowski
KONSULTANT IT

W 2016 r. na stanowisku eksperta ds. bezpieczeństwa IT rozpoczął współpracę z PLL LOT S.A. tworząc dział cyberbezpieczeństwa przyjął odpowiedzialność utworzenia i realizacji strategii rozwoju bezpieczeństwa systemów IT. W latach 2010–2016 pracował jako konsultant w zespole zarządzania ryzykiem IT w KPMG na projektach m.in. z zakresu: Audytów mechanizmów kontrolnych w ramach procesu certyfikacji PCI-DSS; Analiz wewnętrznego systemu kontroli w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, identyfikacja i ocena potencjalnego wpływu ryzyk wraz z przedstawieniem proponowanych działań mitygujących; Definiowania i rozwijania standardów bezpieczeństwa, konfiguracji, wytycznych i procedur w celu rzeczywistego podniesienia poziomu ochrony aktywów informacyjnych. Bartosz posiada certyfikat CISA – dla Audytorów Systemów IT,  CISM – dla managera ds. bezpieczeństwa informacji, CRISC – w zakresie zarządzania ryzykiem w IT oraz w biznesie oraz CEH – certyfikat „etycznego hakera”.