Zespół

radca prawny warszawa
Piotr Latocha
RADCA PRAWNY

Specjalista z zakresu prawa pracy. Od 2011 r. zdobywa doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach. Już w trakcie studiów odbywanych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego blisko związany z tematyką prawa pracy – uczestnik zarówno seminariów jak i wykładów nadprogramowych poświęconych tej tematyce. Również na polu zawodowym od zawsze zaangażowany w obsługę prawną przedsiębiorstw z branży transportowej i budowlanej w zakresie prawa pracy (potwierdzone rekomendacjami). Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie opinii oraz informacji prawnych, przygotowanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji oraz odpowiedzi na ww. pisma. Przygotowuje i analizuje akty wewnątrzzakładowe m.in.: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, procedury antymobbingowe. Reprezentuje Klientów przed sądami i w kontaktach z urzędami.