Blog Firmowy

Blog Firmowy

12.02.2024

Vesting udziałów w startupie – czym jest i na czym polega?

Startupy to model działalności gospodarczej, który bardzo często bazuje na wiedzy wykwalifikowanego personelu. Nie zawsze posiada jednak od razu na tyle duży kapitał, aby móc zaoferować kluczowym pracownikom atrakcyjne wynagrodzenie. Jednym z mechanizmów motywujących specjalistów do cięższej pracy i zaangażowania w biznes jest vesting udziałów lub akcji. Na czym polega to rozwiązanie?

12.02.2024

Likwidacja spółki cywilnej krok po kroku – co musisz wiedzieć?

Spółka cywilna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej jaką mogą wybrać przedsiębiorcy. Jej nazwa jest może być myląca, ponieważ spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego, a tak naprawdę umową cywilnoprawną zawieraną między wspólnikami. Co dzieje się w sytuacji, kiedy wspólnicy tworzący spółkę cywilną podejmują decyzję o zakończeniu biznesu. Jak wygląda likwidacja spółki cywilnej krok po kroku?

09.02.2024

EBITDA – czym jest zysk EBITDA i jak go policzyć?

Wartość przedsiębiorstwa można wyrażać na wiele sposobów i przy użyciu różnego rodzaju wskaźników. Jednym z nich jest zysk EBITDA, którego popularność zaczęła się jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku i nadal przez wielu managerów jest uważany za jeden z głównych prognostyków powodzenia biznesu. Czym dokładnie jest zysk EBITDA i jak się go wylicza?

31.01.2024

Ile kosztuje założenie i prowadzenie spółki z o.o.?

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o zwykłą jednoosobową działalność gospodarczą, większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z jakimi bieżącymi kosztami należy się liczyć. Skoro spółka z o.o. jest w Polsce najczęściej zakładaną spółką, to właśnie na jej przykładzie omówione zostaną poniżej koszty jej prowadzenia.

24.01.2024

Nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na NewConnect

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa wersja Dobrych Praktyk przeznaczonych dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Czasu na wdrożenie zmian pozostało niewiele, bo już 15 kwietnia upływa termin na złożenie informacji o sposobie implementacji nowych wytycznych. Co dokładnie ulega zmianie?

24.01.2024

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – o co chodzi i kogo on dotyczy?

Usługi cyfrowe świadczone na rzecz konsumentów transgranicznie przez długi czas nie mogły doczekać się zwartej i kompleksowej regulacji prawnej. Wkrótce wchodzi w życia rozporządzenie określane jako akt o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act), którego zadaniem ma być wypełnienie tej luki i zapewnienie zgodności prawnej na terenie całej Wspólnoty. Przyglądamy się zakresowi nowej regulacji. Kogo ona dotyczy i co tak naprawdę zmienia?

18.01.2024

Sprzeciw od nakazu zapłaty – na czym polega i co należy o nim wiedzieć?

W sporach między przedsiębiorcami dominują sprawy o zapłatę. Nie w każdym przypadku powód korzysta jednak z postępowania zwykłego, niekiedy uzasadnione jest skierowanie do sądu powództwa w trybie jednej z procedur przyspieszonych. Pociąga to za sobą zmianę przebiegu postępowania, ale także sposobu obrony jaką może podjąć pozwany. Kiedy wnosi się sprzeciw od nakazu zapłaty i co należy o nim wiedzieć?

12.01.2024

Finansowanie VC – jak pozyskać kapitał od funduszu Venture Capital?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zwykle wymaga od pomysłodawców pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, które pozwoli na ekspansję rynkową. Dla młodych przedsiębiorstw leasing lub kredyt są niedostępne lub też instytucje finansowe udzielają ich na niekorzystnych warunkach. Alternatywą mogą okazać się Aniołowie Biznesu, ale także fundusze Venture Capital. Przyjrzyjmy się tym ostatnim. Jak zdobyć finansowanie VC?