Blog Firmowy

Blog Firmowy

06.08.2023

Likwidacja spółki jawnej – jak rozwiązać spółkę jawną?

Niestabilne otoczenie prawne oraz liczne wyzwania biznesowe sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się na likwidację prowadzonej działalności gospodarczej. Omawiamy krok po kroku jak wygląda likwidacja spółki jawnej i o czym należy pamiętać, aby cały proces został przeprowadzony możliwie szybko i bezproblemowo.

03.08.2023

Likwidacja spółki z o.o. – jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zakończeniu bytu przez osobę prawną i wykreśleniu jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Przebieg kolejnych etapów wygaszania działalności określają przepisy kodeksu spółek handlowych. Jak krok po kroku wygląda likwidacja spółki z o.o.?

31.07.2023

Zmiana siedziby i adresu spółki z o.o. – jakich formalności musisz dopełnić?

Zakładając spółkę prawa handlowego, wśród wielu różnych informacji, należy podać także jej siedzibę i adres. Potrzeba zmiany tych danych zwykle jest związana z rozwojem gospodarczym danego podmiotu i zwiększającymi się wymaganiami, jeżeli chodzi o dostępną przestrzeń magazynową, produkcyjną lub prestiż. Wyjaśniamy, czym z formalnego punktu widzenia różni się siedziba spółki od jej adresu i jak je zmienić?

27.07.2023

Co może być majątkiem fundacji?

Fundacja w polskim prawie posiada osobowość prawną. Jest więc podmiotem niejako niezależnym od jej fundatorów. W swoim własnym imieniu może zaciągać zobowiązania. Jednak, tak jak większość innych podmiotów np. spółek prawa handlowego, musi posiadać jakiś majątek początkowym aby w ogóle rozpocząć swoją działalność. W przypadku firm jest to dosyć zrozumiałe. Jak to jednak wygląda w przypadku fundacji?

23.07.2023

Czym jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Za sprawą możliwości przekazywania 1,5% (a wcześniej 1%) podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, powszechna stała się wiedza, że takie właśnie organizacje funkcjonują. Do tego momentu w powszechnej świadomości była raczej informacja, że istnieją organizacje pozarządowe. Do tej kategorii były wrzucane wszystkie funkcjonujące NGO (non-governmental organizations), także te będące organizacjami pożytku publicznego. Czym są więc OPP i czemu mają szczególny status jako organizacje pozarządowe?

21.07.2023

Czym jest organizacja pozarządowa (NGO)?

Tworzenie organizacji pozarządowych jest obecnie częstym zjawiskiem. W ostatnim czasie można było chociażby zaobserwować zwiększoną aktywność osób lub firm w tworzeniu fundacji w związku z wojną na Ukrainie. Dzięki stworzeniu organizacji pozarządowej łatwiej zorganizować działalność wokół niesienia pomocy, ochrony dziedzictwa czy też wsparcia społeczności. Jednak czym jest organizacja pozarządowa z punktu widzenia polskiego prawa?

18.07.2023

Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.?

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o zwykłą jednoosobową działalność gospodarczą, większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z jakimi bieżącymi kosztami należy się liczyć. Skoro spółka z o.o. jest w Polsce najczęściej zakładaną spółką, to właśnie na jej przykładzie omówione zostaną poniżej koszty jej prowadzenia.

20.06.2023

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych, obok możliwości podwyższenia kapitału zakładowego, przewidują również możliwość jego obniżenia. Kiedy przeprowadza się operację obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. i jak ją zaplanować?

19.06.2023

Roczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki

Sprawozdanie finansowe stanowi najważniejszy raport finansowy każdego podmiotu, który stosuje zasady pełnej księgowości. Składa się je po zakończeniu każdego roku obrotowego i odzwierciedla ono kondycję finansową uczestnika obrotu. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki na ściśle ustrukturyzowaną budowę, a także terminy jego przygotowania i złożenia. Omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z raportowaniem na przykładzie sprawozdania z działalności spółki z o.o.