Blog Firmowy

Spółka offshore – czym jest i jak ją założyć?

⟨⟨ Powrót

Polski system prawny i podatkowy uchodzi za jeden z najbardziej skomplikowanych w Europie. Dlatego przedsiębiorcy szukający możliwości optymalizacji, ale także sposobu na dotarcie do rynków zagranicznych, decydują się na założenie spółki za granicą. Czym dokładnie są spółki offshore i kiedy ich założenie będzie dobrym pomysłem? Które jurysdykcje warto wybierać?

Czym są spółki offshore?

Pojęcie offshore company (tłumaczone dosłownie jako spółka poza granicami kraju) często jest kojarzona przez inwestorów z egzotycznymi rajami podatkowymi, jak Gibraltar, Kajmany czy Belize. W rzeczywistości chodzi jednak o zarejestrowanie podmiotu gospodarczej w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska.

Decydując się na założenie spółki za granicą przedsiębiorca dostaje się pod inny reżim prawny i podatkowy. Wiele jurysdykcji oferuje – poza tak oczywistą korzyścią jak niskie podatki lub niekiedy nawet ich brak – innego rodzaju profity, jak możliwość zachowania anonimowości transakcji, a także mniejsze wymagania dokumentacyjne, sprawozdawcze czy kapitałowe.

Jednocześnie duża część systemów prawnych dopuszcza możliwość korzystania przez osoby zarządzające spółką z biura wirtualnego. Adres lokalu jest oczywiście podawany w dokumentacji rejestracyjnej osoby prawnej, ale wspólnicy (lub zarząd) prowadzą biznes z dowolnego miejsca na świecie. W ten sposób można efektywnie obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie czynności związane z obsługą spółki są realizowane zdalnie (przez wideokonferencje) lub za pośrednictwem pełnomocników. Często bywa tak, że wspólnicy nawet nie odwiedzają kraju w którym prowadzą biznes.

Czy zakładanie spółek offshore jest zgodne z prawem?

Już na wstępie należy zaznaczyć, że zakładanie spółek offshore jest działaniem w pełni legalnym tak długo, jak wspólnicy nie naruszają lokalnego prawa. Taki podmiot może działać na rynku, zawierać umowy z kontrahentami, a także sprzedawać swoje towary lub usługi.

Warto pamiętać, że w każdym systemie prawnym istnieje możliwość wyboru jednej z kilku form działalności gospodarczej. Spełnienie wymagań formalnych dla danego rodzaju podmiotu, jak również realizacja obowiązków zgłoszeniowych, sprawozdawczych i administracyjnych w pełni wystarcza, aby spółka zagraniczna mogła działać w pełni zgodnie z prawem.

Kiedy warto rozważyć założenie spółki offshore?

Zarejestrowanie spółki offshore wymaga dobrego przemyślenia modelu biznesowego działalności. Kiedy warto zdecydować się na taki krok?

Przede wszystkim za rejestracją spółki w innym kraju przemawia optymalizacja podatkowa. Niższy podatek CIT lub zwolnienie z niego, niższy VAT czy ulgi podatkowe na zakup środków transportu to tylko niektóre spośród wielu przykładów. Do korzystania ze wszystkich przywilejów niezbędna może okazać się zmiana rezydencji podatkowej.

Kolejną zaletą jest możliwość dotarcia do zupełnie innego – bardziej chłonnego lub zamożniejszego – rynku odbiorców, jako lokalny podmiot, a nie zagraniczny przedsiębiorca.

Za przeniesieniem biznesu za granicę przemawiają często aspekty biznesowe i księgowe, jak uniknięcie polskiej inflacji, możliwość uproszczenia księgowości czy liberalne podejście do sprawozdań finansowych. Niektóre z systemów prawnych oferują też bardzo korzystne warunki obrotu prawami własności intelektualnej.

Nie można także zapominać o stabilności systemu prawnego jako warunku rozwoju przedsiębiorstwa. Kraje w których przepisy zmieniają się rzadko, a ich interpretacja jest jednoznaczna i korzystna dla osób prowadzących biznes w sposób naturalny stwarzają zdrowe warunki dla realizacji zamierzeń biznesowych.

Na co zwrócić uwagę zakładając spółkę offshore?

Czy w takim razie można powiedzieć, że spółki offshore to wehikuły idealne do tego, aby pomnażać pieniądze? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, a wybór odpowiedniej jurysdykcji, jak również ustalenie, czy w danym przypadku rejestracja podmiotu za granicą w ogóle będzie dobrym pomysłem, nie są proste.

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że rejestracja spółki w innym kraju niż Polska powoduje, że przedsiębiorca automatycznie trafia pod reżim prawny i podatkowy danego państwa. Bez chociażby podstawowej znajomości przepisów lokalnych lub wsparcia kancelarii zajmującej się zakładaniem i obsługą spółek offshore, łatwo o podjęcie błędnej decyzji finansowej. W zależności od profilu działalności firmy znaczenia mogą mieć również przepisy związane z:

Wypada wspomnieć, że efektywność optymalizacji podatkowej zależy od wielu czynników. Duże znaczenie mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane pomiędzy państwami, a także możliwość wykazania rezydencji przez podatnika.

Nie można zapominać, że poszczególne formy organizacyjnoprawne – nawet jeżeli z pozoru wydają się podobne do swoich odpowiedników znanych z polskiego systemu prawnego – działają wszędzie w nieco inny sposób. Choć rzeczywiście w wielu jurysdykcjach pojawia się rodzaj osoby prawnej bardzo podobny do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy dokładnie zrozumieć zasady jego działania, w szczególności w zakresie:

  • procedury rejestracyjnej;
  • odpowiedzialności za zobowiązania;
  • minimalnego kapitału zakładowego;
  • liczby wspólników;
  • obowiązków podatkowych.

Świadomy wybór porządku prawnego (miejsca założenia działalności) ma w tym przypadku kluczowe znaczenie z punktu widzenia samej istoty spółek offshore.

Spółki offshore a raje podatkowe. To samo czy co innego?

Niekiedy można spotkać się z twierdzeniem, że spółki offshore i raje podatkowe to jedno i to samo. W praktyce pojęcie rajów podatkowych odnosi się wyłącznie do państw, których systemy prawny i podatkowy – według OECD – spełniają następujące założenia:

  • brak podatku, bardzo niskie podatki, lub mało transparentny sposób ich wyliczania;
  • ograniczona wymiana informacji podatkowych między państwami należącymi do OECD a rajem podatkowym;
  • uniezależnienie gospodarki krajowej od systemu podatkowego (stąd właśnie wynika preferencyjna wysokość zobowiązań publicznoprawnych lub wręcz ich brak);
  • brak dążenia do zmiany założeń systemowych.

Polskie organy podatkowe określają raje podatkowe na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na obszernej liście można znaleźć m.in. egzotyczne Grenadę czy Makau, ale również Księstwo Monako i wiele innych państw.

Należy podkreślić, że choć prowadzenie biznesu w raju podatkowym jest legalne, przedsiębiorca naraża się na kontrole ze strony fiskusa, a także dokładną analizę dokumentacji cen transferowych zarówno dla transakcji pośrednich, jak i bezpośrednich.

Aby uniknąć zarzutu unikania opodatkowania, warto zadbać o wsparcie profesjonalistów, którzy przeprowadzą przedsiębiorcę przez proces rejestracji spółki i zajmą się jej bieżącą obsługą.

Założenie spółki offshore a może kupno gotowego podmiotu?

Alternatywnym rozwiązaniem dla zarejestrowania nowej spółki jest zakup już istniejącego podmiotu. W ten sposób w ciągu kilku godzin można stać się posiadaczem spółki o zbudowanej historii kredytowej, oraz uporządkowanych formalnościach (np. status podatnika VAT, niezbędne licencje lub koncesje). Czy rzeczywiście będzie to lepszy pomysł?

To zależy od wielu czynników. Przede wszystkim nie w każdej jurysdykcji łatwo będzie znaleźć spółkę spełniającą określone przez inwestorów wymagania. Zwykle jest to też proces droższy od rejestracji, ponieważ wspólnicy otrzymują „gotowy produkt”. Może się okazać, że zmiana umowy lub statutu spółki i dokonanie odpowiednich modyfikacji w rejestrach będzie czasochłonne i kosztowne. Wreszcie rejestracja spółki „od zera” pozwala na dopasowanie wszystkich postanowień aktu organicznego do założeń biznesowych. W wielu krajach formacja nowego podmiotu jest też na tyle prosta, a administracja przyjazna, że poszukiwanie gotowego biznesu mija się z celem.

Najpopularniejsze jurysdykcje dla spółek offshore

Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych kierunków, jakie warto rozważyć kiedy przedsiębiorca planuje założenie spółki za granicą.

Spółka na Malcie

Malta przyciąga inwestorów niskim podatkiem CIT. Efektywna stawka opodatkowania może być niższa niż 5%. System podatkowy Malty nie przewiduje podatku u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych stwarzając korzystne warunki do rozwoju działalności.

Przepisy maltańskie nie uwzględniają regulacji cen transferowych oraz Controlled Foreign Corporation. Dzięki rozbudowanej sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania łatwo o zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Spółka w Anglii

Po Brexicie warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla zagranicznych przedsiębiorców uległy zmianie, ale nadal są korzystne. Przedsiębiorcy w UK korzystają z wyjątkowo wysokiego progu zwolnienia z podatku VAT – aż 90 tysięcy funtów brytyjskich.

Wykorzystanie dostępnych rozwiązań pozwala obniżyć stawkę podatku do około 5%. Do rejestracji spółki wymagany jest wprawdzie dosyć wysoki kapitał zakładowy, 10 tysięcy funtów, ale można go wnieść w dowolnym czasie.

Spółka w Monako

Monako jest uznawane za jeden z nielicznych rajów podatkowych w Europie. Spółki nie płacą podatku dochodowego CIT, jeżeli działają wyłącznie lokalnie lub jedynie niewielka część ich dochodu, do 25%, pochodzi z operacji zagranicznych.

Od 1963 r. w Monako nie obowiązuje podatek od dywidendy. Duży nacisk jest kładziony na zachowanie poufności i anonimowości transakcji. Osoby fizyczne, które zdecydują się na przeprowadzkę do Monako nie płacą podatku dochodowego PIT.

Spółka na Cyprze

Cypryjski system podatkowy uchodzi za jeden z najbardziej liberalnych w Europie. Spółki skorzystają na niskim podatku CIT w wysokości 12,5%. Popularnością cieszą się tutaj spółki z branży IT ze względu na możliwość uniknięcia podatku u źródła.

Prawo cypryjskie przewiduje również zwolnienie z opodatkowania dywidendy w holdingach, wynagrodzenia wypłacanego w zamian za pełnione funkcje w spółkach czy zysku z obrotu papierami wartościowymi.

Spółka w Hongkongu

Hongkong to jeden z najsilniej rozwiniętych gospodarczo regionów świata. System podatkowy przewiduje opodatkowanie wyłącznie dochodów z działalności lokalnej. Nie obowiązuje tutaj podatek VAT, od zysków kapitałowych, spadków, odsetek.

Spółki w Hongkongu mają zapewniony wysoki stopień anonimowości. Założenie nowego podmiotu trwa zaledwie kilka dni i nie wymaga wniesienia kapitału początkowego. Podatek dochodowy CIT jest o kilka punktów procentowych niższy niż w Polsce.

Spółka w ZEA/Dubaju

Obszar ZEA/Dubaj to dobry kierunek dla inwestorów, którzy chcą podbijać zagraniczne rynki, a jednocześnie korzystać z prestiżowej lokalizacji. Większość lokalnych spółek nie płaci podatku dochodowego CIT, podatku VAT, a także podatku WHT.

Dzięki zawartej z Polską umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania przedsiębiorcy nie muszą obawiać się dwukrotnej zapłaty podatków. Dynamiczny rozwój gałęzi gospodarki poza branżą naftowa powoduje, że miejscowy rynek jest wyjątkowo chłonny.

Spółka na Gibraltarze

Gibraltar jest częścią Unii Europejskiej, jednocześnie jednak zachowuje odrębny od Wielkiej Brytanii system podatkowy. Lokalne przepisy nie przewidują podatku VAT, a podatek CIT jest dosyć niski – zaledwie 12,5% – i obliczany lokalnie.

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują spółkę NRC nie płacą podatku CIT, podatku od zysków kapitałowych i darowizn. Kapitał zakładowy może wynosić nawet 1 funt brytyjski. Jednocześnie czas utworzenia spółki to zaledwie 5-6 dni.

Spółki offshore – Kancelaria Linke Kulicki

Chcesz prowadzić działalność za granicą, ale nie wiesz, jak wybrać jurysdykcję dla spółki offshore? A może masz wątpliwości czy w przypadku Twojego biznesu dane państwo oferuje odpowiednio atrakcyjne rozwiązania prawne i podatkowe? Zachęcamy do skorzystania z konsultacji z naszymi specjalistami. Kancelaria Linke Kulicki oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz ich obsługi prawnej.