Blog prawniczy

Blog prawniczy

24.01.2024

Nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na NewConnect

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa wersja Dobrych Praktyk przeznaczonych dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Czasu na wdrożenie zmian pozostało niewiele, bo już 15 kwietnia upływa termin na złożenie informacji o sposobie implementacji nowych wytycznych. Co dokładnie ulega zmianie?

24.01.2024

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – o co chodzi i kogo on dotyczy?

Usługi cyfrowe świadczone na rzecz konsumentów transgranicznie przez długi czas nie mogły doczekać się zwartej i kompleksowej regulacji prawnej. Wkrótce wchodzi w życia rozporządzenie określane jako akt o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act), którego zadaniem ma być wypełnienie tej luki i zapewnienie zgodności prawnej na terenie całej Wspólnoty. Przyglądamy się zakresowi nowej regulacji. Kogo ona dotyczy i co tak naprawdę zmienia?

18.01.2024

Sprzeciw od nakazu zapłaty – na czym polega i co należy o nim wiedzieć?

W sporach między przedsiębiorcami dominują sprawy o zapłatę. Nie w każdym przypadku powód korzysta jednak z postępowania zwykłego, niekiedy uzasadnione jest skierowanie do sądu powództwa w trybie jednej z procedur przyspieszonych. Pociąga to za sobą zmianę przebiegu postępowania, ale także sposobu obrony jaką może podjąć pozwany. Kiedy wnosi się sprzeciw od nakazu zapłaty i co należy o nim wiedzieć?

12.01.2024

Finansowanie VC – jak pozyskać kapitał od funduszu Venture Capital?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zwykle wymaga od pomysłodawców pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, które pozwoli na ekspansję rynkową. Dla młodych przedsiębiorstw leasing lub kredyt są niedostępne lub też instytucje finansowe udzielają ich na niekorzystnych warunkach. Alternatywą mogą okazać się Aniołowie Biznesu, ale także fundusze Venture Capital. Przyjrzyjmy się tym ostatnim. Jak zdobyć finansowanie VC?

22.12.2023

Rejestr akcjonariuszy – czym jest i kto go prowadzi?

Każda spółka w której potwierdzeniem partycypacji w prawach i obowiązkach jest akcja, a więc spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne do niedawna miały obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy. To dokument, którego treść pozwalała na ustalenie kręgu osób uprawnionych do zarządzania i kontroli w spółce. Obecnie jest on prowadzony wyłącznie w formie zdematerializowanej. Czym dokładnie jest rejestr akcjonariuszy i według jakich zasad powinien być prowadzony?