Blog prawniczy

Blog prawniczy

17.10.2023

Odmowa rejestracji znaku towarowego – jak się odwołać?

Prowadząc firmę prędzej czy później trzeba zająć się tematem tzw. “zastrzeżenia loga”. Chodzi oczywiście o zabezpieczenie swojego znaku towarowego poprzez jego zgłoszenie do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP lub EUIPO czyli Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej. Oczywiście możliwości rejestracji jest więcej, chociażby w krajach, które nie są członkami UE, natomiast dwie powyższe ścieżki są najczęstsze.

10.10.2023

Beneficjent rzeczywisty – kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje w polskim porządku prawnym V dyrektywę AML, wprowadza pojęcie beneficjenta rzeczywistego. Co to za funkcja, jakie można wskazać przykłady beneficjenta rzeczywistego i czym jest rejestr beneficjentów rzeczywistych?

03.10.2023

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu liczba spółek komandytowych nieznacznie spadła, ale nadal powstaje ich coraz więcej. To specyficzny rodzaj spółki osobowej, który przewiduje dualizm jeżeli chodzi o role wspólników. Jak prezentuje się odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza w spółce komandytowej?

26.09.2023

Wycena startupu – jak prawidłowo wycenić startup?

W dobie szybko rozwijającej się technologii o powodzeniu przedsiębiorstwa coraz rzadziej decyduje posiadany majątek w rozumieniu aktywów trwałych, coraz częściej zaś wartości niematerialne, jak know-how, posiadane patenty czy wzory przemysłowe. Jakie czynniki powinna więc uwzględniać wycena startupu?

22.09.2023

Koszty prowadzenia prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to nadal stosunkowo nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, który do polskiego porządku prawnego trafił w 2021 roku. Przez nieco ponad 2 lata zarejestrowano około 1500 tego rodzaju podmiotów. Jak funkcjonuje prosta spółka akcyjna, dla kogo będzie dobrym wyborem, a przede wszystkim – ile kosztuje jej prowadzenie?

20.09.2023

Mecenas – kto to jest i czym się zajmuje?

Klienci, którzy spotykają się z problemem prawnym i poszukują pomocy profesjonalisty, mogą zetknąć się z różnymi określeniami odnoszącymi się do praktyków prawa, jak adwokat, radca prawny, mecenas, czy prawnik. Czym te tytuły różnią się między sobą i o czym warto pamiętać?

18.09.2023

Na czym polega estoński CIT i komu przysługuje?

W 2023 roku weszły w życie kolejne zmiany w zakresie ryczałtu od dochodu spółek, określanego mianem estońskiego CIT. To sposób opodatkowania, który pozwala na bezpieczne reinwestowanie zysków i odsunięcie w czasie momentu powstania zobowiązania podatkowego. Jak działa to rozwiązanie i czy estoński CIT nadal jest opłacalnym modelem rozliczenia podatkowego?

14.09.2023

Kto może być członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie o to, kto może być członkiem zarządu jest pytaniem jakie powinien sobie zadać każdy kto zakłada lub prowadzi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na wstępie należy podkreślić, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc musi być to osoba pełnoletnia, której w żaden sposób zdolności do czynności prawnych nie ograniczono.