Blog Firmowy

Blog Firmowy

19.01.2023

Holding – na czym polega działalność holdingów?

Sprawne zarządzanie powiązanymi ze sobą podmiotami gospodarczymi wymaga stworzenia struktury, w której poszczególne przedsiębiorstwa są od siebie zależne na płaszczyźnie osobowej lub kapitałowej. Aby zoptymalizować wydajność takiego połączenia osoby zarządzające spółkami mogą zadecydować o utworzeniu holdingu. Czym jest i jak działa holding w polskim prawie?

09.01.2023

Restrukturyzacja firmy – czym jest i na czym polega?

Restrukturyzacja firmy to zbiór działań, które mają na celu ochronę biznesu przed ogłoszeniem upadłości. Dzięki temu przedsiębiorca nadal może się rozwijać, spłacając jednocześnie swoje zobowiązania bez obawy o utratę majątku. Na czym polega restrukturyzacja firmy i co warto o niej wiedzieć?

03.01.2023

Private Equity – czym są i jak działają fundusze PE?

Choć inwestowanie w spółki zazwyczaj kojarzy się z aktywnym działaniem na giełdzie, nie jest to jedyna forma zarządzania kapitałem. Wśród dostępnych opcji warto wymienić private equity, czyli angażowanie się inwestorów w przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach publicznych, np. giełdzie papierów wartościowych. Czym jest Private Equity i co warto o nich wiedzieć?

20.09.2022

Przetwarzanie zagregowanych danych użytkowników przez Facebooka

Według najnowszej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości z 20 września 2022 r. istnieje możliwość, aby organ zajmujący się ochroną konsumentów badał zgodność przetwarzania przez przedsiębiorców danych osobowych z przepisami prawa oraz aby mógł je oceniać w kategoriach prawa ochrony konkurencji i konsumenta.

13.09.2022

Sprzedaż alkoholu w Internecie 2023

Sprzedaż alkoholu przez Internet w Polsce w dalszym ciągu nie jest uregulowana. Na skutek pandemii COVID-19, znacznie zwiększyła się sprzedaż dóbr za pośrednictwem platform internetowych oraz zakres usług oferowanych niestacjonarnie. Tym samym dużego kroku naprzód dokonały usługi kurierskie, które oprócz zwykłych paczek dostarczają gotowe dania lub produkty spożywcze.