Blog Firmowy

Blog Firmowy

23.03.2023

Wypłata wynagrodzenia w kryptowalutach

Polskie regulacje nie zabraniają płatności wynagrodzenia z tytułu różnych umów w kryptowalutach. Nie w każdym jednak przypadku wynagrodzenie może być wypłacone w 100% w kryptowalucie.

07.03.2023

Umowa Prostej Spółki Akcyjnej

W ostatnich miesiącach obserwuję znaczący wzrost zainteresowania prostą spółką akcyjną jako nową formą prowadzenia przedsiębiorstwa w branży IT. Prosta spółka akcyjna była promowana jako rozwiązanie idealne dla startupów, spółek technologicznych i IT. Uproszczono kwestie związane z kapitałem zakładowym, koniecznością wniesienia wkładów, kwestią wniesienia pracy jako wkładu do spółki.

01.03.2023

Dropshipping – obejrzyj nagranie webinaru

Infolinia Konsumencka to projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez Fundację ProPublika z Wrocławia. Gościem odcinka dedykowanemu dropshippingowi był dr. Marek Porzeżyński, Radca Prawny i Partner w Kancelarii Linke Kulicki, z którym rozmawia Agnieszka Kopacz-Domańska.

20.02.2023

Przekształcenie Spółki Akcyjnej w Prostą Spółkę Akcyjną

Przekształcenie Spółki Akcyjnej w Prostą Spółkę Akcyjną odbywa się z zachowaniem regulacji ogólnych o przekształcaniu spółek, a także przepisach poświęconych stricte transformacji podmiotowej spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, tj. art. 577 do art. 580 k.s.h. W procesie przekształcenia można wyróżnić następujące etapy.

13.02.2023

Przekształcenie spółki z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form organizacyjnoprawnych przez przedsiębiorców. Przemawia za tym wiele aspektów, w tym możliwość ograniczenia odpowiedzialności i relatywnie niskie koszty prowadzenia biznesu. Niekiedy jednak lepszym rozwiązaniem może okazać się prosta spółka akcyjna. Wyjaśniamy jak przebiega przekształcenie spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną i kiedy takie działanie będzie opłacalne.

06.02.2023

Przekształcenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zmienić swoją formę organizacyjno-prawną na inną. Zwykle taka zmiana jest podyktowana rozwojem biznesu, ale pozwala również na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania oraz przynosi szereg innych korzyści. Jedną z możliwości w zakresie zmiany formy prowadzonej działalności jest przekształcenie JDG w jednoosobową spółkę kapitałową, np. prostą spółkę akcyjną. Jak przeprowadzić przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną?