Blog prawniczy

Blog prawniczy

09.01.2023

Restrukturyzacja firmy – czym jest i na czym polega?

Restrukturyzacja firmy to zbiór działań, które mają na celu ochronę biznesu przed ogłoszeniem upadłości. Dzięki temu przedsiębiorca nadal może się rozwijać, spłacając jednocześnie swoje zobowiązania bez obawy o utratę majątku. Na czym polega restrukturyzacja firmy i co warto o niej wiedzieć?

05.01.2023

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając prowadzenie biznesu musi wybrać formę organizacyjną, w jakiej będzie występował w obrocie. Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych sprawiło, że wiele firm szuka bardziej opłacalnej alternatywy. Na czym polega przekształcenie spółki komandytowej w jawną i jak je przeprowadzić?

03.01.2023

Private Equity – czym są i jak działają fundusze PE?

Choć inwestowanie w spółki zazwyczaj kojarzy się z aktywnym działaniem na giełdzie, nie jest to jedyna forma zarządzania kapitałem. Wśród dostępnych opcji warto wymienić private equity, czyli angażowanie się inwestorów w przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach publicznych, np. giełdzie papierów wartościowych. Czym jest Private Equity i co warto o nich wiedzieć?

20.09.2022

Przetwarzanie zagregowanych danych użytkowników przez Facebooka

Według najnowszej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości z 20 września 2022 r. istnieje możliwość, aby organ zajmujący się ochroną konsumentów badał zgodność przetwarzania przez przedsiębiorców danych osobowych z przepisami prawa oraz aby mógł je oceniać w kategoriach prawa ochrony konkurencji i konsumenta.

13.09.2022

Sprzedaż alkoholu w Internecie – czy jest legalna?

Sprzedaż alkoholu przez Internet w Polsce w dalszym ciągu nie jest uregulowana. Na skutek pandemii COVID-19, znacznie zwiększyła się sprzedaż dóbr za pośrednictwem platform internetowych oraz zakres usług oferowanych niestacjonarnie. Tym samym dużego kroku naprzód dokonały usługi kurierskie, które oprócz zwykłych paczek dostarczają gotowe dania lub produkty spożywcze.