Blog Firmowy

Spółka celowa – jak założyć spółkę celową?

⟨⟨ Powrót

Spółka celowa (spółka specjalnego przeznaczenia, SPV, special purpose vehicle, special purpose entity) jest popularnym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorców lub konsorcja przedsiębiorców/uczelni lub innych podmiotów na realizację jakiegoś dodatkowego przedsięwzięcia biznesowego. Nie istnieje wiążąca definicja spółki celowej. Spółka specjalnego przeznaczenia lub spółka celowa to przeważnie spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) powołana w określonym celu.

Przykłady spółek celowych

Na rynku można znaleźć wiele przykładów różnych spółek celowych. Przykładowo mogą to być następujące rodzaje przedsięwzięć:

  1. kilka uczelni powołuje spółkę celową do realizacji wspólnego projektu badawczego,
  2. uczelnia powołuje spółkę celową w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,
  3. kilku przedsiębiorców budowlanych powołuje spółkę celową aby wspólnie zrealizować budowę autostrady,
  4. kilku inwestorów prywatnych powołuje spółkę celową aby wspólnie kupić pakiet nieruchomości.

Dobrym przykładem spółki celowej jest spółka utworzona na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

Spółka celowa – po co tworzy się spółkę celową?

Spółkę celową zakłada się w sytuacjach gdy planowany projekt po pierwsze jest pobocznym projektem względem naszej głównej działalności a po drugie może rodzić jakieś ryzyko. Dodatkowym czynnikiem jest także konieczność realizacji projektu we współpracy z zewnętrznym partnerem (choć nie jest to niezbędne).

Spółkę celową można więc założyć:

  1. aby outsource’ować ryzyko biznesowe,
  2. aby outsource’ować ryzyko finansowe,
  3. aby outsource’ować ryzyko osobowe,
  4. gdy chcemy realizować dany projekt jedynie czasowo,
  5. gdy możemy skorzystać z preferencji podatkowych,
  6. gdy działalność wymaga specjalnego nadzoru organów regulujących dany rynek (np. Komisji Nadzoru Finansowego).

Jakiekolwiek problemy w spółce celowej nie wpływają bezpośrednio na podmioty zakładające takie spółki.

Spółka celowa – jak założyć spółkę celową?

Spółkę celową zakłada się tak jak każdą inną spółkę prawa handlowego w Polsce. Można ją założyć przez system S24 lub tradycyjną drogą poprzez zawarcie umowy u notariusza a następnie złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Spółki celowe często potrzebne są “na już”. Podmioty chcące założyć taką spółkę często decydują się na zakup pustej spółki (takiej, która nie prowadziła nigdy działalności operacyjnej) z numerem NIP, REGON, zgłoszeniem do VAT i kontem bankowym. Są to tzw. shelf companies czyli gotowe spółki do kupienia.