Blog Firmowy

Optymalizacja podatkowa – co warto o niej wiedzieć?

⟨⟨ Powrót

Wysokie obciążenia publicznoprawne mogą skutecznie obniżyć rentowność prowadzonego biznesu. Nic więc dziwnego w tym, że przedsiębiorcy stale poszukują sposobów na obniżenie wysokości płaconych podatków. Niestety działania na własną rękę zwykle nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Co więcej łatwo przekroczyć cienką granicę między optymalizacją podatków a ich unikaniem, co nie spotyka się z przychylnością organów podatkowych i rodzi ryzyko sankcji. Przeczytaj, jak efektywnie przeprowadzić optymalizację podatkową.

Na czym polega optymalizacja podatkowa?

W obowiązujących przepisach próżno szukać definicji optymalizacji podatkowej. Przedstawiciele doktryny wskazują, że jest to ogół zgodnych z prawem działań, które mają na celu zminimalizowanie ciężaru podatkowego oraz dopasowanie go do możliwości danej jednostki. Optymalizacja podatkowa pozwala też na:

  • poprawę płynności finansowej;
  • zwiększenie możliwości inwestycyjnych.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie ma jednego, uniwersalnego modelu optymalizacji. Każdorazowo powinien on być dopasowany do wybranej przez przedsiębiorcę formy organizacyjnoprawnej oraz założeń biznesowych, a także branży w jakiej funkcjonuje firma. Najmniejsze możliwości w tym zakresie oferuje jednoosobowa działalność gospodarcza, największe zaś, spółki kapitałowe prawa handlowego. Przyjrzyjmy się bliżej przykładowym różnym opcjom optymalizacji.

Wybór formy organizacyjnoprawnej jako metoda optymalizacji

Podstawowy dylemat przed jakim staje każda osoba rozważająca założenie biznesu jest wybór formy w jakiej będzie on prowadzony. Przedsiębiorcy decydujący się na JDG mają do wyboru kilka różnych modeli opodatkowania:

  • skalę podatkową;
  • podatek liniowy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W każdym z tych modeli stawka podatku PIT będzie inna. Różnica dotyczy także możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz zakwalifikowania określonych wydatków jako koszty uzyskania przychodu (które przy ryczałcie nie występują w zamian za – z reguły – preferencyjną stawkę podatkową). Z kolei spółka z o.o. może dążyć do zminimalizowania podwójnego opodatkowania w postaci CIT na poziomie spółki i PIT na poziomie wspólników.

Warto pamiętać o przekształceniach podmiotowych. O ile spółki na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych mogą korzystać z dużej swobody w tym zakresie, JDG mają nieco mniejsze pole manewru. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przykładowo zmienić formę z JDG na jednoosobową spółkę z o.o. i przyjąć jeszcze jednego wspólnika. Wtedy możliwości działania będą znacznie większe.

Zastosowanie ulg i zwolnień podatkowych

Kolejną strategią pozwalającą na zmniejszenie obciążeń jest korzystanie z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Wśród ustawowych rozwiązań dla podatników CIT (a niekiedy także PIT) można tutaj wymienić np.:

  • ulgę na działalność badawczo-rozwojową;
  • ulgę na prototyp;
  • ulgę na ekspansję;
  • ulgę na robotyzację;
  • ulgę prowzrostową.

Wykorzystanie planowania podatkowego jako narzędzia do optymalizacji

Przedsiębiorcy szukający sposobów na obniżenie podatków mogą również planować realizację działań gospodarczych z wyprzedzeniem. Przykładem takiej optymalizacji może być zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nietypowych wydatków. Co powiesz na wyposażenie chillout room’u, posiłki dla pracowników, koszty szkoleń pracowniczych? Urzędy skarbowe nie mówią takim wydatkom „Nie”. Planowaniem podatkowym jest też rozliczanie straty tak, aby obniżyła podatki w aż 5 kolejnych latach.

Sposoby na unikanie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Najprostszym przykładem na unikanie podwójnego opodatkowania w sp. z o.o. jest zobowiązanie wspólnika w umowie do realizacji świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Wspólnik za swoje działania musi otrzymać wynagrodzenie niezależnie od tego, czy spółka odniosła zysk. Co więcej takie pieniądze są opodatkowane podatkiem PIT według skali podatkowej (a więc 12-procentową stawką do kwoty 120 tysięcy złotych brutto), a nie tak, jak wypłacana dywidenda, czyli 19%. Można też zatrudnić członka zarządu na umowę o pracę lub kontrakt managerski. Wówczas powstają wyłącznie koszty związane z „obsługą umowy”, jak ZUS. Spółka wydatki te może jednak zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu – i to zarówno wynagrodzenie brutto, jak i ZUS.

Przejście na CIT estoński dla podatników CIT

Jeszcze inną metodą optymalizacji podatkowej jest przejście spółki będącej podatnikiem CIT na ryczałt od przychodów spółek, czyli tzw. estoński CIT. Korzyści są widoczne tutaj już na pierwszy rzut oka – zmienia się efektywne opodatkowanie (20% zamiast 26,26% dla „małych” podatników oraz 25% zamiast 34,39% dla „dużych” podatników).
Co więcej spółka może reinwestować zysk dowolnie długo i – dopóki go nie wypłaci – nie zapłaci żadnego podatku dochodowego. Estoński CIT pozwala też na zwiększenie płynności finansowej, ponieważ nie występuje w tym przypadku konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Ile możesz zyskać na optymalizacji podatkowej?

Wyliczenie zysku z optymalizacji podatkowej wymaga każdorazowej analizy konkretnego stanu faktycznego. Co powiesz jednak na to, że efektywne opodatkowanie rzędu ponad 25% może zmaleć do niespełna 10%?

Z reguły najlepsze rezultaty przynoszą działania łączące kilka metod. Trzeba je jednak dobrze przemyśleć, zwłaszcza jeżeli spółka działa na rynku transgranicznym. Optymalizacja podatkowa nie jest jedynie domeną JDG i spółek. Mogą z niej korzystać organizacje pozarządowe (NGO), a także oddziały, przedstawicielstwa i całe grupy kapitałowe.

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

Przedsiębiorcy często mają opory przed wdrożeniem metod optymalizacji podatkowej w obawie przed negatywnymi konsekwencjami. Uspokajamy, optymalizacja podatkowa jest działaniem w pełni legalnym. Nie pociąga za sobą ryzyka nałożenia kary finansowej lub innych reperkusji pod warunkiem, że jest prowadzona zgodnie z prawem.
W odróżnieniu od optymalizacji unikanie opodatkowania to działania, które zmierzają do obejścia obowiązujących przepisów, unikania płacenia zobowiązań, a także popełnianie oszustw podatkowych czy zatajanie dochodów. Podkreślamy, że tego rodzaju postępowanie zawsze wiąże się z ryzykiem kary, nie tylko finansowej, ale również pozbawienia wolności.

Myślisz o rozwoju działalności, ale obawiasz się wysokich podatków? Chcesz, aby Twój biznes przynosił wyższe zyski, ale nie wiesz, jakie metody optymalizacji stosować? Skontaktuj się z nami! Kancelaria Linke Kulicki oferuje kompleksowe wsparcie na płaszczyźnie prawnopodatkowej. Przeanalizujemy Twój model biznesowy i doradzimy zmiany jakie możesz wprowadzić, aby Twoja firma zaczęła generować wyższy zysk.