Opieka prawna dla firmy

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Jan Linke / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Od maja 2024 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Łukasz Kulicki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Łukasz Kulicki
Radca prawny | Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej. Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Katarzyna Krupa
Radca prawny

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, zajmuje się prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym, administracyjnym, a także sprawami dotyczącymi nieruchomości. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami. Współpracuje z Kancelariami Doradców Restrukturyzacyjnych, Syndyków w zakresie obsługi prawnej w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w branży bankowej i sektorze finansowym. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywała jako in-house lawyer w spółkach kapitałowych z sektora finansowego, pełniła również funkcje członka zarządu spółki. Członek Rady Fundacji Centrum Wspierania Zdolności, ekspert prawny i członek Rady Fundacji Mętlik w głowie.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Piotr Kuźnicki
ADWOKAT | OF COUNSEL

Doktor nauk prawnych, Adwokat w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych w stanie Nowy Jork. Specjalista z zakresu prawa spółek, transakcji M&A oraz sporów korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej startupów, VC oraz spółek publicznych. Piotr jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS gdzie wykłada prawo handlowe, transakcje VC oraz prawo cywilne. Jest autorem książki: Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej oraz licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach. Regularnie występuje na konferencjach oraz szkoleniach branżowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) oraz Berkeley Law School (nagroda pro bono). Posiada tytuł doktora nauk prawnych otrzymanego od Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na University of Florida Levin College of Law oraz prowadził badania naukowe na Yale oraz UCLA.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Karolina Sawczuk
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki, wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  w Warszawie pod numerem WA-12685. Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stypendystka programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paris X w Paryżu. Mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie (ukończone Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie oraz ukończony specjalistyczny kurs mediatora rodzinnego). Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w procesach cywilnych oraz rodzinnych. Włada językiem angielskim oraz francuskim.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Ewa Popławska
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Jest członkinią Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, jak również absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł radcy prawnego uzyskała z najlepszym wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w największej kancelarii prawnej w północno-wschodniej Polsce. Specjalizuje się w obszarze prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, prawa ubezpieczeniowego oraz transakcji fuzji i przejęć. Świadczy całościową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w zakresie przygotowania i zmiany umów spółek, umów wspólników, transakcji sprzedaży akcji i udziałów, transakcji podwyższenia kapitału zakładowego oraz koordynacji posiedzeń organów. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek publicznych. Wspierała emitentów w realizacji obowiązków informacyjnych, związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym, jak również w procesie publicznej emisji akcji. Przez sześć lat świadczyła obsługę prawną i korporacyjną na rzecz zakładu ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych). Doradzała prawnie i koordynowała proces uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, udzielała wsparcia w aspektach prawnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji, których przedmiotem jest aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jak również transakcji fuzji i przejęć (M&A). Prowadzi badania prawne (due diligence) spółek, które są przedmiotem inwestycji w zakresie cywilnoprawnym i korporacyjnym. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje dokumenty na każdym etapie procesu transakcyjnego, w tym listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności i umowy inwestycyjne. Świadczy również obsługę potransakcyjną.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Aleksandra Wiśniewska-Tomaszewska
ADWOKAT

Adwokatka w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi Kancelariami na terenie Trójmiasta. Specjalizuje się w obszarze prawa własności intelektualnej oraz doradztwie na rzecz podmiotów z szeroko rozumianego IT. Jest członkinią Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, jak również absolwentką Szkoły IT dla prawników oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończyła Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, poszerzając tym samym wiedzę w obszarze prawa własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce procesowej, jak również w doradztwie na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Aktywnie uczestniczy w różnorodnych inicjatywach zawodowych. Jest członkinią Fundacji Women in Law oraz European Legal Technology Association.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Dominika Markowska
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w organach skarbowych jako specjalista ds. karnych skarbowych oraz w dziale podatku dochodowego. Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego pracowała jako in house w spółkach z branży automotive i farmaceutycznej. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom w sprawach prawnych, w tym korporacyjnych oraz podatkowych, związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Radosław Giler
ADWOKAT

Adwokat w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prawnik procesowy w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego i spadkowego. Praktyk na rynku deweloperskim. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Pasje i wiedzę w dziedzinie prawa karnego wykorzystuje głównie w sprawach karno-skarbowych. Rzetelność, komunikatywność, a także indywidualne, często nieszablonowe podejście do spraw jest doceniane przez kolejnych Klientów.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Łukasz Jastrzębski
PRAWNIK

Prawnik w Kancelarii Linke Kulicki, specjalizujący się w prawie podatkowym. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawno-podatkowych. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych w obszarze podatków dochodowych oraz VAT na rzecz zarówno polskich, jak i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w projektach planowania podatkowego i reorganizacji spółek, bieżącym doradztwie podatkowym, sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych. Projekty z tego zakresu realizuje od 2016 roku, w szczególności dla podmiotów z branży budowlanej, handlowej, IT oraz samorządów.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Małgorzata Głocka
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługując Zamawiających i Wykonawców. Posiada doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Interesuje się również prawem handlowym i gospodarczym. Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie ich bieżącej działalności, jak i spraw korporacyjnych. Ukończyła studia z ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, które zdobyła kierując działami zamówień publicznych w podmiotach leczniczych i jednostkach budżetowych oraz w Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli wydatkowania funduszy UE. Posiada duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek.

Zobacz pełen profil >

dr Marek Porzeżyński
Adam Głocki
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki, aktywnie działający w samorządzie radców prawnych OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługując Zamawiających i Wykonawców. Posiada doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie ich bieżącej działalności, ze szczególnym zamiłowaniem do branży budowlanej i medycznej. Ukończył studia z informatyki oraz podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym w kontraktach budowlanych realizowanych przez zamawiających publicznych z sektora medycznego.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.