Blog prawniczy

Czym jest memorandum w procesie transakcyjnym M&A?

⟨⟨ Powrót

Strony, które rozważają przeprowadzenie transakcji M&A, dzielą się informacjami na temat przedsiębiorstw stopniowo. Zanim dojdzie do właściwej transakcji nabywca otrzymuje tzw. teaser, czyli prezentację zawierającą kluczowe informacje dotyczące firmy, zwykle świadczących o jej dobrych wynikach finansowych oraz stabilnej sytuacji na rynku.

Po zapoznaniu się z teaserem oraz podpisaniu umowy o zachowaniu poufności potencjalny nabywca otrzymuje memorandum (często w skrócie określane jako memo). Objętość takiego dokumentu waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu stron w zależności od skali działalności firmy oraz stopnia szczegółowości dochowanego przez stronę przygotowującą dokument. Memorandum można porównać do rozbudowanej wersji teasera. Nadal zawiera ono informacje dotyczące danej firmy, ale jest ich więcej i są one bardziej szczegółowe. Typowe elementy raportu obejmują:

  • wyniki finansowe firmy;
  • kierunki rozwoju przedsiębiorstwa;
  • określenie docelowego rynku;
  • identyfikację głównych dostawców oraz segmentów odbiorców;
  • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa (obejmuje zarówno kadrę, jak i kluczowych pracowników);
  • marże otrzymywane na poszczególnych towarach lub usługach.

Typowym obszarem memorandum jest też przedstawienie proponowanego schematu transakcji M&A. Należy mieć na względzie, że memorandum stanowi rodzaj reklamy, która ma zainteresować nabywcę. Dlatego bardzo ważne jest, aby dokument został przygotowany w sposób czytelny i przejrzysty oraz uwypuklał najważniejsze informacje. Jeżeli memorandum okaże się wystarczająco interesujące, nabywca przygotowuje zwykle list intencyjny (LOI) lub ofertę niewiążącą (NBO).

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć (M&A) – Kancelaria Linke Kulicki

Aby uzyskać nasze wsparcie prawne, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje wszystkie pytania. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować również za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@linkekulicki.pl. Na wszystkie zapytania staramy się odpowiadać w ciągu jednego dnia roboczego.