Blog prawniczy

Czym jest NBO – niewiążąca oferta nabycia?

⟨⟨ Powrót

NBO, czyli oferta niewiążącego nabycia (ang. Non-binding offer, Indicative offer) to dokument, w którym inwestor potencjalnie zainteresowany nabyciem udziałów danego przedsiębiorstwa (tzw. targetu) przedstawia satysfakcjonujące go warunki transakcji. Celem NBO jest zarysowanie jasnych warunków współpracy, które w przyszłości mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych negocjacji bez zawierania umowy wywierającej skutki prawne. Typowe elementy NBO obejmują:

  • cenę (ang. Price) – wartość pieniężna za jaką nabywca jest skłonny nabyć target; może być wskazana jako kwota określona w sposób jednoznaczny lub widełki cenowe, w obrębie których strony negocjacji mogą się przemieszczać;
  • warunki współpracy (ang. Conditionality)– zdefiniowane przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby strony mogły negocjować ze sobą transakcję M&A; z reguły zakładają ujawnienie konkretnych informacji biznesowych dotyczących przedsiębiorstwa, więc konieczne staje się równoległe zawarcie umowy NDA;
  • ujawnienie istotnych informacji (ang. Disclosures) – obejmuje przekazanie drugiej stronie szczegółów dotyczących działań, jakie muszą zostać podjęte w określonym czasie w związku z sytuacją podmiotu, gdyby doszło do zawarcia do umowy (np. uregulowanie zadłużenia spółki lub toczące się z jej udziałem postępowanie sądowe);
  • Cel umowy (ang. Defined agreement) – określenie właściwego celu zawarcia umowy;
  • Poufność umowy (ang. Confidentiality and Legal status) – wskazuje na części umowy o charakterze prawnowiążącym, nawet jeżeli NBO co do zasady nie wywiera skutków prawnych;
  • Koszt NBO (ang. Cost) – definiuje ewentualne koszty i ich podział związane z NBO.

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć (M&A) – Kancelaria Linke Kulicki

Aby uzyskać nasze wsparcie prawne, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje wszystkie pytania. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować również za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@linkekulicki.pl. Na wszystkie zapytania staramy się odpowiadać w ciągu jednego dnia roboczego.