Blog prawniczy

Ile kosztuje założenie i prowadzenie spółki z o.o.?

⟨⟨ Powrót

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o zwykłą jednoosobową działalność gospodarczą, większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z jakimi bieżącymi kosztami należy się liczyć. W zasadzie jest to jedynie koszt obsługi księgowej, gdyż rejestracja JDG oraz dokonywanie zmian oraz ewentualna sprawozdawczość finansowa jest dokonywana bez dodatkowych opłat urzędowych. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku spółek opisanych w Kodeksie spółek handlowych. Skoro spółka z o.o. jest w Polsce najczęściej zakładaną spółką, to właśnie na jej przykładzie omówione zostaną poniżej koszty jej prowadzenia.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.? – 2024

Koszty związane z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczynają się od opłat notarialnych i sądowych za jej założenie i rejestrację.

Spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby: internetowo przez system S24 z wykorzystaniem wzorca umowy lub u notariusza poprzez zawarcie umowy sp. z o.o. a następnie zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku spółki z o.o. zakładanej internetowo trzeba uiścić opłatę sądową w wysokości 350 zł za rejestrację i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli przyszli wspólnicy podjęli decyzję o założeniu spółki w tradycyjny sposób to najpierw będą musieli pokryć taksę notarialną za zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. W przypadku spółki z minimalnym kapitałem zakładowym (5000 zł) taksa wynosić będzie 160 zł netto oraz 6 zł netto za każdą stronę wypisu z tego aktu. Zazwyczaj będą potrzebne Ci wypisy dla każdego wspólnika. W trybie tradycyjnym następnie trzeba będzie uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł za dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz ogłoszenie w MSiG.

Przy założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego.

Zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS

W rejestrze przedsiębiorców znajdują się wszystkie dane dotyczące spółki jak np. jej firma (nazwa), adres, wspólnicy, wysokość kapitału zakładowego, członkowie zarządu i ew. rady nadzorczej, kody PKD. Jakakolwiek zmiana danych widocznych w KRS powinna być odnotowana w rejestrze przedsiębiorców. Co za tym idzie należy każdorazowo złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Każdorazowy koszt takiej zmiany to 350 zł. Do tego należy doliczyć koszt aktu notarialnego w przypadku gdy zmianę trzeba będzie wykonać w formie notarialnej – np. sprzedaż udziałów (umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi) lub podniesienie kapitału zakładowego (protokół zgromadzenia wspólników wykonany w formie aktu notarialnego).

Koszty księgowości dla spółki z o.o.

Do kosztów, które co prawda nie należą do kosztów urzędowych, ale których nie da się pominąć zaliczyć trzeba wynagrodzenie księgowej prowadzącej księgi rachunkowe spółki. Rachunkowość spółki z o.o. jest już bardziej skomplikowana niż w przypadku JDG, chociażby pod względem konieczności prowadzenia tzw. pełnej księgowości oraz konieczności przygotowywania sprawozdania finansowego. Początkowy miesięczny koszt księgowości (w zależności od miasta) powinien mieścić się w przedziale 500-1500 zł netto.

Dodatkowe koszty związane z założeniem i prowadzeniem spółki z o.o.

Powyżej opisane koszty są kosztami, które jako przedsiębiorca będziesz musiał ponieść. Jednak z czasem, wraz ze wzrostem ryzyka i skomplikowania biznesu oraz jego rozmiarów, dojść mogą inne wydatki jak np. koszt obsługi prawnej lub koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.