Blog prawniczy

Dropshipping – obejrzyj nagranie webinaru

⟨⟨ Powrót
dropshipping prawnik

Infolinia Konsumencka to projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez Fundację ProPublika z Wrocławia. Gościem odcinka dedykowanemu dropshippingowi był dr. Marek Porzeżyński, Radca Prawny i Partner w Kancelarii Linke Kulicki, z którym rozmawia Agnieszka Kopacz-Domańska.

Zachęcamy do oglądania!

Dropshipping a prawo – wszystko, co musisz wiedzieć

Na samym początku należy stwierdzić, że prowadzenie sprzedaży w formie dropshippingu nie jest w Polsce zabronione prawem. Mimo to są pewne wymagania, którym należy sprostać, by nasz nowo otwarty biznes działał w pełni legalnie. Jest to związane z ogólnymi wymogami prawnymi dotyczącymi sprzedaży przez Internet oraz z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dropshipping – umowa z dostawcą

Samą współpracę zaczniemy od znalezienia odpowiedniego dostawcy i podpisania z nim umowy współpracy (B2B). W zasadzie będzie to umowa gospodarcza, więc należy dokładnie określić jej przedmiot, czas trwania i sposób rozliczania się stron. Z racji, że większość dostawców ma swoje siedziby za granicą, kluczowe będzie ustalenie prawa właściwego dla postanowień umowy oraz sądu, w którym spotkają się strony w razie wystąpienia konfliktu.

Przy nawiązywaniu współpracy z dostawcą warto zawrzeć z nim umowę o przeniesienie praw autorskich dotyczących zdjęć produktu. W ten sposób sprzedawca będzie uprawniony do posługiwania się zdjęciami produktu w ofertach na swojej stronie. Będzie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ nie będzie trzeba robić sesji zdjęciowej produktu.

Osobną kwestią, która musi być uregulowana w umowie to kontakt z klientem. Chodzi tu głównie o kwestie reklamacji i zwrotów produktów oraz czy w takim przypadku klient końcowy będzie się kontaktował ze sprzedawcą, czy bezpośrednio z dostawcą. Można przyjąć kilka rozwiązań, mianowicie sprzedawca przyjmuje reklamację rozpatruje ją i wysyła zawiadomienie do dostawcy.

Inna możliwość to, kiedy sprzedawca przyjmuje reklamacje i wysyła produkt dalej do dostawcy w celu weryfikacji, jednak w tym przypadku może być problem z zachowaniem 14 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji, ponieważ procesy przekazywania towaru między podmiotami wpłyną negatywnie na czas rozpatrzenia reklamacji. Pozostaje jeszcze możliwość, w której cały proces reklamacji przeprowadza dostawca i jest to sposób najmniej skomplikowany, jednak mało prawdopodobne by dostawca przystał na takie ustalenia, ponieważ byłoby to dla niego znaczne obciążenie.

Dropshipping a RODO

Podpisanie umowy z dostawcą nie jest końcem wymaganych dokumentów. Należy także sformułować politykę prywatności i umowę powierzenia danych osobowych w taki sposób by spełnić wymagania RODO. Odpowiednie umowy muszą być zawarte zarówno z dostawcą jak i z klientem, by nie narazić się UODO.

Istotą dropshippingu jest to, że to sprzedaż prowadzona przez Internet. Tym samym do prowadzenia tej działalności wymagane jest sformułowanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Jego prawidłowe sformułowanie jest ważne, ponieważ na jego podstawie będzie odbywała się cała relacja z klientem. Regulamin nie może zawierać klauzul abuzywnych, ponieważ w relacji z konsumentem są one zabronione, inaczej niż w przypadku transakcji z przedsiębiorcą.

Prowadzenie działalności w postaci dropshippingu nie jest trudne od strony prawnej, trudności może sprawiać pozyskanie odpowiedniej ilości klientów. Mimo wszystko ważne jest odpowiednie sformułowanie postanowień każdej z umów, a przy tym przydatna okaże się pomoc prawnika.