Blog Firmowy

Wypłata wynagrodzenia w kryptowalutach

⟨⟨ Powrót
Wypłata wynagrodzenia w kryptowalutach - czy jest możliwa?

Pomimo, że nastroje związane z rynkiem kryptowalut są chwiejne, a sam rynek podlega dużej zmienności i niepewności, coraz więcej firm zastanawia się nad wprowadzeniem możliwości płatności wynagrodzenia w formie kryptowalut. Czy można płacić kryptowalutami wynagrodzenie za usługi lub pracę?

Czy wynagrodzenie za pracę można wypłacić w kryptowalutach?

Polskie regulacje nie zabraniają płatności wynagrodzenia z tytułu różnych umów w kryptowalutach. Nie w każdym jednak przypadku wynagrodzenie może być wypłacone w 100% w kryptowalucie.

Umowa o pracę a wypłata wynagrodzenia w kryptowalutach

W przypadku umowy o pracę wynagrodzenie może zostać wypłacone w kryptowalucie w części przewyższającej minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie musi zostać wypłacone w walucie tradycyjnej a nadwyżka w kryptowalutach. Dodatkowo możliwość płatności części wynagrodzenia w kryptowalutach musi być dopuszczalne przez układ zbiorowy pracy lub przez przepisy szczegółowe prawa pracy.

Umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa B2B a wypłata wynagrodzenia w kryptowalutach

W przypadku umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług (B2B) nie ma barier prawnych do zapłaty 100% wynagrodzenia w kryptowalucie. Należy jednak wskazać, że prawnym środkiem rozliczeniowym w Polsce jest PLN lub inna waluta fiducjarna (np. USD lub EUR). Wystawiane rachunki oraz faktury za zrealizowane usługi powinny być wyrażone w walucie tradycyjnej.

Na potrzeby płatności trzeba dokonać swego rodzaju “przewalutowania” wartości wynagrodzenia wyrażonego w PLN/USD/EUR na daną kryptowalutę po kursie z dnia zapłaty wynagrodzenia. W takim wypadku warto wpisać do umowy, że wynagrodzenie może być zapłacone także w kryptowalucie o wartości odpowiadającej wynagrodzeniu wyrażonego w PLN/USD/EUR.

Podatek od zysków kapitałowych

Należy zwrócić także uwagę na kwestię ewentualnego podatku od zysków kapitałowych po stronie zleceniobiorcy/wykonawcy/usługodawcy. Jeśli nie wymieni od razu kryptowaluty na walutę tradycyjną i kurs kryptowaluty wzrośnie to najprawdopodobniej taka osoba będzie musiała zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Nie jest to jednak ryzyko podmiotu płacącego wynagrodzenie w kryptowalucie a podmiotu odbierającego takie wynagrodzenie.

Podatek VAT i zaliczka na podatek dochodowy

Osoba odbierająca wynagrodzenie w kryptowalutach musi pamiętać, że skoro jej rachunek lub faktura została wystawiona w walucie tradycyjnej, to zobowiązana jest do rozliczenia się z podatku dochodowego oraz podatku VAT. W dalszym ciągu należy odprowadzać zaliczki i należny podatek VAT w ustalonych prawnie terminach. Odprowadzanie powinno oczywiście odbywać się w walucie tradycyjnej.