Blog prawniczy

Private Equity – czym są i jak działają fundusze PE?

⟨⟨ Powrót
czym są fundusze private equity?

Private Equity polegają na średnio-lub długofalowym inwestowaniu w rozwój przedsiębiorstw prywatnych, nienotowanych na rynkach publicznych. Choć inwestowanie w spółki zazwyczaj kojarzy się z aktywnym działaniem na giełdzie, nie jest to jedyna forma zarządzania kapitałem. Wśród dostępnych opcji warto wymienić private equity, czyli angażowanie się inwestorów w przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach publicznych, np. giełdzie papierów wartościowych. Czym jest Private Equity i co warto o nich wiedzieć?

Czym są fundusze Private Equity?

Fundusze typu Private Equity polegają na średnio-lub długofalowym inwestowaniu w rozwój przedsiębiorstw prywatnych, nienotowanych na rynkach publicznych. Spółki notowane mogą być przedmiotem Private Equity jedynie wyjątkowo i operacja polega wtedy na ich wycofaniu z giełdy (ang. delisting).

Typowa inwestycja z udziałem funduszu trwa od 3 do nawet 7 lat i polega na aktywnej współpracy inwestorów z zarządem spółki, która zmierza do wygenerowania zysku poprzez przyrost kapitału.

W odróżnieniu od Venture Capital, który opiera się przede wszystkim na lokowaniu kapitału w przedsiębiorstwach o krótkiej historii i nieugruntowanej pozycji (np. startupy), Private Equity bazują na wykupywaniu części lub całości przedsiębiorstw o znaczącym potencjale gospodarczym i dalszym jego zwiększaniu poprzez umiejętne zarządzanie.

Poprzez Private Equity inwestorzy nabywają również przedsiębiorstwa w późnej fazie rozwojowej – planujące restrukturyzację, przekształcenie, wejście na parkiet giełdowy. Nie ma zatem mowy o inwestowaniu w spółki wysokiego ryzyka, które funkcjonują dopiero na etapie kształtowania pomysłu lub wczesnej ekspansji tak, jak w modelu Venture Capital.

Jak inwestują takie fundusze?

Transakcje Private Equity pozwalają na generowanie olbrzymich zysków. W skali globalnej w 2021 roku sumaryczna wartość transakcji wykupu przekroczyła 1 trylion USD. Nic więc dziwnego, że ta forma inwestowania budzi coraz większe zainteresowanie uczestników rynku. Na przestrzeni lat strategie inwestycyjne w tym sektorze ulegały zmianie, w miarę jak transakcje ulegały globalizacji. Obecnie operacje opierają się głównie na:

  • wykupach lewarowanych (ang. leveraged Buy-Out) – przejęcie przedsiębiorstwa przez inwestorów dostarczających kapitał własny, finansowanych przy pomocy długu;
  • funduszach funduszy (ang. fund of funds) – portfel inwestora składa się z innych funduszy inwestycyjnych, a nie konkretnych papierów wartościowych, np. akcji lub obligacji;
  • inwestycje wtórne (ang. primaries and secondaries PE investment) – operacja, w wyniku której inwestor odkupuje udział w innym funduszu PE;
  • koinwestycje kapitałowe (ang. equity coinvestment) – inwestycja mniejszościowa dokonana przez inwestora w spółkę operacyjną wraz z innym inwestorem PE;
  • finansowanie dłużne (ang. debt financing) – środki pozyskiwane są od osoby trzeciej ze źródeł prywatnych lub publicznych, charakterystycznym rodzajem finansowania dłużnego jest tzw. mezzanine.

Inne formy inwestowania w Private Equity mogą obejmować restrukturyzację, nabywanie nieruchomości lub rozbudowę infrastruktury. Opracowanie strategii inwestowania wymaga znaczącej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i prawa. Z tego względu inwestorzy powinni rozważyć skorzystanie z konsultacji prawnych przed podjęciem działań w celu minimalizacji ryzyka.

Inwestycje z wykorzystaniem Private Equity opierają się na cyklu życia, który składa się z pozyskania kapitału, inwestycji i wzrostu gospodarczego oraz tzw. wyjścia kapitałowego. Wyjście może być zrealizowane na kilka różnych sposobów, m.in. poprzez M&A, wejście na giełdę, a nawet likwidację spółki i sprzedaż jej majątku.

Zalety i wady funduszy PE

Do głównych zalet Private Equity zalicza się stabilny rozwój spółki i brak podatności na zachwiania rynku publicznego. Bazowanie na prywatnych inwestorach sprawia też, że spółka unika ubiegania się o wysokooprocentowany kredyt lub pożyczkę. Jednocześnie dostęp do prywatnego kapitału powoduje, że potencjał przedsiębiorstwa szybko wzrasta.

Dla potencjalnych inwestorów ten sektor jest również bardzo elastyczny i daje zróżnicowane możliwości finansowania, daleko większe niż sektor publiczny.

Jako główne wady funduszy PE wskazuje się konieczność zainwestowania sporego kapitału oraz zwrot zysków odległy w czasie. Na rezultaty inwestycji często czeka się nawet kilka lat. Ze względu na konieczność współpracy inwestorów z zarządem mogą wystąpić też potencjalne trudności z opracowaniem wspólnej strategii rozwoju.

Kompleksowa obsługa prawna dla funduszy Private Equity

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy Private Equity. Wspieramy zarówno inwestorów, jak i podmiot będący przedmiotem inwestycji. Oferujemy bieżącą wewnętrzną obsługę korporacyjną oraz wspieramy realizowane inwestycje na każdym etapie.

Dla naszych klientów przeprowadzamy badania due diligence, opracowujemy niezbędną dokumentację i obsługujemy wyjścia z inwestycji z uwzględnieniem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu. Przeprowadzamy IPO, wprowadzając spółki prywatne na giełdę.