Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców i spółek

Upadłość i restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe - Kancelaria Linke Kulicki

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne to dwie, zupełnie odrębne procedury mające na celu wsparcie firmy, która nie może na bieżąco regulować swoich zobowiązań. O restrukturyzację może starać się dłużnik zagrożony niewypłacalnością. Postępowanie upadłościowe jest dostępne wyłącznie dla podmiotów, które już stały się niewypłacalne.

Upadłość i restrukturyzację należy odróżnić od likwidacji firmy, która zawsze wiąże się z zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej. Postępowania insolwencyjne zasadniczo zmierzają do ochrony przedsiębiorcy.

Kancelaria Linke Kulicki zajmuje się kompleksowym wsparciem prawnym przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty finansowe, ale chcą uniknąć ryzyka egzekucji komorniczej majątku firmy.

Wspieramy naszych Klientów w poszukiwaniu rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli w możliwie największym zakresie. Obsługujemy zarówno spółki holdingowe i grupy kapitałowe, jak i przedsiębiorców działających na lokalnym rynku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Upadłość i restrukturyzacja spółek

Pomoc prawna w zakresie upadłości firmy

Radca prawny od upadłości spółki

Tam, gdzie pojawia się ryzyko upadłości lub potrzeba restrukturyzacji przedsiębiorstwa niezwykle istotna staje się szybkość i precyzja działania z uwzględnieniem zmieniających się warunków formalnoprawnych. Działając w imieniu reprezentowanych podmiotów oceniamy przesłanki upadłości lub restrukturyzacji i rekomendujemy wdrożenie odpowiednich działań z wyprzedzeniem. Dzięki temu firmy mają czas przygotować się do nowej sytuacji prawnej, zmodyfikować strukturę zatrudnienia, kampanie reklamowe, czy zakres współpracy z kontrahentami.

W ramach postępowania upadłościowego przygotowujemy wniosek o sporządzenie upadłości, a także partycypujemy na każdym etapie postępowania – od zgłoszenia wierzytelności, przez wycenę poszczególnych składników masy upadłości, aż po kontrole planu podziału kwoty uzyskanej w toku postępowania.
Reprezentując upadłego utrzymujemy kontakt z innymi uczestnikami postępowania, wierzycielami, syndykiem oraz sędzią-komisarzem. Dbamy o to, aby wyłączenia z masy upadłości odpowiadały rzeczywistym potrzebom przedsiębiorcy.

Wiemy, że dla przedsiębiorcy prowadzenie i rozwój firmy to często lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, dlatego dokładamy starań, aby zminimalizować ryzyko likwidacji działalności.

Obsługa prawna postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie restrukturyzacyjne, w odróżnieniu od postępowania upadłościowego może być wszczęte wyłącznie na wniosek wierzyciela. Jego celem jest znalezienie rozwiązań, które zahamują rosnąca spiralę zadłużenia i potrzebę ogłoszenia upadłości.

Postępowania restrukturyzacyjne wymagają znacznej elastyczności i znajomości nie tylko przepisów prawa, ale również uwarunkowań gospodarczych aktualnych dla danej branży. Ustawodawca daje dłużnikowi możliwość wyboru jednego z kilku trybów postępowania restrukturyzacyjnego, które różnią się stopniem ingerencji sądu upadłościowego w sferę majątkową przedsiębiorcy oraz jego relacje z wierzycielami.

Co więcej prawo restrukturyzacyjne daje bardzo dużą swobodę w zakresie wyboru metod współpracy na linii dłużnik-wierzyciele i to od kreatywności stron postępowania zależy efektywność wspólnych ustaleń.

Nasza Kancelaria Linke Kulicki oferuje pełną obsługę postępowań restrukturyzacyjnych. Doradzamy w zakresie złożenia wniosku do sądu upadłościowego, rekomendujemy wybór trybu postępowania i pomagamy wypracować wspólną strategię zaspokojenia żądań wierzycieli.

Upadłość i restrukturyzacja a odpowiedzialność prawna zarządu

Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a także inicjatywa w zakresie działań restrukturyzacyjnych decydują nie tylko o przetrwaniu firmy. Szereg aktów prawnych, w tym kodeks spółek handlowych oraz ordynacja podatkowa przewidują surowe sankcje odszkodowawcze dla osób zarządzających podmiotem za bierność w tym zakresie.

W ramach obsługi prawnej upadłości i restrukturyzacji nasza Kancelaria wspiera również kadrę zarządzającą spółek prawa handlowego. Opracowujemy strategie procesowe oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach dotyczących zaniechań działań zmierzających do ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji.

Kancelaria Linke Kulicki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkim przedsiębiorcom, którzy potrzebują wsparcia w związku z niewypłacalnością lub jej ryzykiem. Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi procedur insolwencyjnych, znajomość praktyki sądów upadłościowych, a przede wszystkim doskonała znajomość przepisów prawa pozwala nam działać szybko, skutecznie i zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo.

NAPISZ DO NAS!

KIM JESTEŚMY?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Jan Linke / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Od maja 2024 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.