Spory korporacyjne

Spory korporacyjne i spory wspólników

Skuteczne rozwiązywanie sporów korporacyjnych

Relacje biznesowe w spółce powinny opierać się na zaufaniu i wspólnym dążeniu do zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju. Nierzadko na tym polu dochodzi do konfliktów, które mają różne podłoże. Spory korporacyjne powinny być szybko łagodzone. Brak skutecznych działań niesie za sobą ogromne ryzyko i wpływa negatywnie na interesy spółki. Przy szukaniu sposobu rozwiązania sporu korporacyjnego liczy się nie tylko obiektywizm, ale też znajomość prawa. Wsparcie w zakresie prowadzenia mediacji czy reprezentacja przed sądem wymaga pomocy ze strony profesjonalnego prawnika.

Kancelarię Linke Kulicki tworzą eksperci mający wiedzę i doświadczenie zarówno na gruncie prawa, jak i w obszarze działań biznesowych. To pozwala nam skutecznie rozwiązywać spory korporacyjne, dostosowywać się do indywidualnych wymagań Klientów oraz realizować zamierzone przez nich cele.

Spory korporacyjne to obszar działań, w którym mamy wieloletnie doświadczenie. Nasza Kancelaria z powodzeniem reprezentuje Klientów, a w efekcie zdobywa liczne rekomendacje. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i proponujemy optymalne rozwiązania. Łączymy wiedzę prawniczą z biznesową, a to pozwala nam zachować skuteczność działań. Dbamy o to, aby powstałe spory korporacyjne nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie spółki. Podejmujemy przemyślane, ale szybkie działania, których celem jest łagodzenie lub całkowite wygaszenie konfliktów.

Rozwiązywanie sporów korporacyjnych

Spory korporacyjne - Kancelaria Linke Kulicki

Zajmujemy się prowadzeniem mediacji w zakresie sporów korporacyjnych, która niesie za sobą korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy. Dążymy do tego, aby skonfliktowane ze sobą strony wspólnie znalazły satysfakcjonujące rozwiązanie.

Bierzemy aktywny udział w negocjacjach, których celem jest ugodowe zakończenie sporu korporacyjnego. Korzystamy z różnych strategii w zależności od podłoża konfliktu, co wpływa pozytywnie na naszą skuteczność. Mamy doświadczenie m.in. w zakresie negocjowania warunków spłaty między wspólnikami.

Pomagamy także w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi. Przygotowujemy i kompletujemy niezbędną dokumentację procesową. Reprezentujemy interesy Klientów i dbamy o to, aby konflikt zakończył się dla nich pomyślnie. W zakres naszych działań wchodzi także przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sporów korporacyjnych oraz sporządzanie projektów ugód.

Oferujemy wsparcie prawne przy konfliktach powstałych na skutek naruszenia zakazu konkurencji. Zajmujemy się prowadzeniem postępowań z tym związanych i zapewniamy pomoc w realizacji wyroków sądowych. Sporządzamy też umowy dotyczące zakazu konkurencji, wskazując jasne zasady postępowania. W ten sposób udaje nam się uniknąć w przyszłości trudnych do rozwiązania sporów.

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie sporów korporacyjnych. Podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia konfliktów oraz polegające na łagodzeniu sporów, które już zaistniały. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy w tym przedmiocie, możesz na nas liczyć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Spory korporacyjne — zakres usług

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Jan Linke / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu kancelarii, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Od maja 2024 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Zobacz pełen profil >

Jan Linke
Dominika Markowska
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w organach skarbowych jako specjalista ds. karnych skarbowych oraz w dziale podatku dochodowego. Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego pracowała jako in house w spółkach z branży automotive i farmaceutycznej. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom w sprawach prawnych, w tym korporacyjnych oraz podatkowych, związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.