Prawo Zamówień Publicznych

Kancelaria Zamówień Publicznych dla Zamawiających

Obsługa prawna Zamawiających

Zamawiający realizując swoje zadania wydatkują środki publiczne. Zasady tego wydatkowania określa ustawa prawo zamówień publicznych. Jej prawidłowe stosowanie to nie tylko odpowiedzialność za właściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy, ale także gwarancja bezpieczeństwa osób odpowiedzialnych w jednostkach publicznych.

Wsparcie Zamawiającego obejmuje pełną obsługę prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ale także wsparcie wewnętrznej organizacji jednostki i przygotowanie właściwych procedur. Kancelaria Linke Kulicki oferuje pomoc prawną w zakresie pełnego wsparcia Zamawiających publicznych lub zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w jednostkowych sytuacjach.

Wykwalifikowany zespół prawników pomaga w zorganizowaniu procedur udzielania zamówień publicznych oraz wspiera w poszczególnych postępowaniach. Na każdym etapie na którym Zamawiający potrzebuje wsparcia prawnego Kancelaria Linke Kulicki jest w stanie pomóc.

Kancelaria Zamówień Publicznych dla Wykonawców

Obsługa prawna Wykonawców

Tym co najbardziej skłania do udziału w realizacji zamówień publicznych to gwarancja wypłacalności kontrahenta. Rynek zamówień publicznych to miliardy złotych wydatkowanych przed jednostki publiczne. Każda firma może wziąć udział w realizacji zamówień dla tego rynku i oprzeć swój rozwój na współpracy z pewnym klientem.

Dobra oferta produktów czy usług nie wystarczą jednak dla skutecznego zdobywania takich zamówień. Prawo zamówień publicznych stawia przed wykonawcą również wymagania formalne. W tym zakresie Kancelaria Linke Kulicki pomoże przygotować firmę do złożenia oferty oraz będzie wspierać w kontaktach z Zamawiającym.

Warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych na rynku zamówień publicznych prawników, szczególnie na początku swojej działalności. Kancelaria Linke Kulicki może również pomóc w kontaktach z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, co pozwoli skupić się tylko na swoich usługach czy produktach.

Odwołanie do KIO

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza to instytucja powołana w celu zapewnienia Wykonawcom i Zamawiającym oceny prawidłowości postępowania na etapie wyboru firmy do realizacji zamówienia. Wykonawca może bronić swoich racji gdy jednostka publiczna ogranicza mu możliwość otrzymania zamówienia. Z drugiej strony Zamawiający może ograniczać dostęp do danego zamówienia tylko dla ograniczonego grona Wykonawców. To czy dzieje się to zgodnie z prawem oceniają arbitrzy KIO.

Postępowanie przed KIO, choć zbliżone do postępowania przed sądem, ma swoją specyfikę. Jest znacznie szybsze, jednak przez to wymaga lepszego przygotowania i natychmiastowego reagowania na zmieniające się warunki podczas rozprawy. Kancelaria Linke Kulicki pomaga przy przygotowaniu odwołania, jak i podczas rozprawy toczącej się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jeśli nie wiesz czy w swojej sprawie warto korzystać ze środków ochrony prawnej przewidzianych przez prawo zamówień publicznych prawnicy Kancelarii Linke Kulicki dokonają analizy dokumentacji i oceny możliwości skutecznego wniesienia odwołania.

Jeśli jesteś Zamawiającym, a Wykonawca w Twoim postępowaniu złożył odwołanie, ocenimy czy żądania Wykonawcy są zasadne i jakie działania najlepiej podjąć. Celem jest bowiem zgodność z przepisami ustawy, jak i efektywne wydatkowanie środków publicznych, niekoniecznie na koszty postępowania odwoławczego przed KIO.

Prawo zamówień publicznych

Kontrole dofinansowań

Powszechne obecnie jest korzystanie z różnego rodzaju publicznych dofinansowań działalności. Fundusze UE, ale także wszelkiego rodzaju programy pomocowe, pozwalają finansować wydatki inwestycyjne i rozwój działalności. Z takich dofinansowań korzystają jednostki publiczne oraz podmioty gospodarcze.

Złożenie skutecznego wniosku i uzyskanie pozytywnej oceny to dopiero połowa sukcesu. W drugiej połowie może pomóc Kancelaria Linke Kulicki. To wsparcie prawne na etapie prowadzenia postępowań związanych z wydatkowaniem przyznanych środków oraz komunikacja z Instytucjami rozliczającymi poszczególne projekty. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości mogą w najlepszym razie skutkować nałożeniem korekty finansowej, zaś w najgorszym całkowitym odebraniem dofinansowania.

Kancelaria Linke Kulicki pomoże prawidłowo przeprowadzić proces realizacji projektu oraz uchronić beneficjenta od negatywnych konsekwencji w przypadku kontroli, a gdy kontrola przebiegnie nie pomyśli kontrolowanego również reprezentować w postępowaniu przed właściwymi instytucjami.

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Małgorzata Głocka / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Małgorzata Głocka
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługując Zamawiających i Wykonawców. Posiada doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Interesuje się również prawem handlowym i gospodarczym. Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie ich bieżącej działalności, jak i spraw korporacyjnych. Ukończyła studia z ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, które zdobyła kierując działami zamówień publicznych w podmiotach leczniczych i jednostkach budżetowych oraz w Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli wydatkowania funduszy UE. Posiada duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny Adam Głocki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Adam Głocki
RADCA PRAWNY

Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki, aktywnie działający w samorządzie radców prawnych OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługując Zamawiających i Wykonawców. Posiada doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie ich bieżącej działalności, ze szczególnym zamiłowaniem do branży budowlanej i medycznej. Ukończył studia z informatyki oraz podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym w kontraktach budowlanych realizowanych przez zamawiających publicznych z sektora medycznego.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.