Prawo nowych technologii

Prawo nowych technologii

Prawnik - prawo nowych technologii

Rynek nowych technologii to obszar wyjątkowo wymagający, zarówno pod względem pojawiających się nowoczesnych rozwiązań oraz technik, jak i kwestii prawnych. Technologia rozwija się szybciej niż prawo, co rodzi pewne niejasności i pozostawia pole do wątpliwości. W wielu przypadkach ustawodawca nie określił jeszcze odpowiednich zasad, które można by bez wahania zastosować w konkretnym przypadku. To z kolei sprawia, że rola prawnika nowych technologii staje się nieoceniona. Jego aktywność sprowadza się nie tylko do umiejętnego stosowania obowiązujących już przepisów, ale też przygotowania na wprowadzenie nowych regulacji prawnych.

Nowe technologie to sektor gospodarki wymagający ponadprzeciętnego zaangażowania po stronie kancelarii prawnej. Wiemy, że w tej branży liczy się nie tylko wiedza, ale też kreatywność i stałe monitorowanie trendów. Robimy wszystko, aby realizowana przez nas obsługa prawna w sektorze nowe technologie była na najwyższym poziomie.

Mamy bogate doświadczenie i szeroką wiedzę w zakresie wspierania podmiotów działających w sektorze nowych technologii. Wyróżnia nas profesjonalizm, rzetelność i indywidualne podejście do każdego Klienta. Nasi prawnicy stale doskonalą wiedzę i umiejętności. Jesteśmy na bieżąco ze wszelkimi zmianami. Dotrzymujemy tempa nowym technologiom, mając świadomość, że tylko to daje możliwość kompleksowego wsparcia prawnego Twoich działań biznesowych.

NAPISZ DO NAS!
prawo nowych technologii prawnik

Prawnik - prawo nowych technologii

Wsparcie prawne w zakresie nowych technologii

Kancelaria Prawna Linke Kulicki oferuje kompleksowe wsparcie dla Klientów działających w sektorze nowych technologii. Zapewniamy pomoc prawną niezbędną przy realizacji projektów z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji (AI) i Big Data. Nasze działania koncentrują się m.in. na tworzeniu korzystnych umów, a także doradztwie w zakresie regulacji działalności.

Zajmujemy się obsługą prawną firm działających w następujących branżach: FinTech, InsurTech, MarTech, eHealth i Internet of Things (IoT). Znamy realia rynkowe wymienionych sektorów, dzięki czemu oferujemy rozwiązania prawne, które są efektywne i dostosowane do potrzeb Klienta.

W zakres naszych działań wchodzi też doradztwo prawne dotyczące przeprowadzania Initial Coin Offering (ICO). Dokonujemy szczegółowej oceny danego modelu ICO oraz dbamy o zgodność projektu z wszelkimi regulacjami prawnymi.

Mamy duże doświadczenie w obszarze kryptowalut. Pomagamy przy zakładaniu giełdy i kantoru kryptowalut, w tym przy uzyskiwaniu potrzebnych licencji kryptowalutowych.

Jedną z naszych specjalności są nowe technologie. Kancelaria Linke Kulicki zajmuje się reprezentowaniem podmiotów działających w tym sektorze gospodarki przed organami administracji. Przygotowujemy też opinie prawne z zakresu nowych technologii. Działamy kompleksowo, aby każdemu, niezależnie od potrzeb, zagwarantować skuteczne zabezpieczenie interesów prawnych.

Prawnik od nowych technologii

Nowe technologie w świetle AML i compliance

Implementacja nowych technologii w przedsiębiorstwie pociąga za sobą konieczność przestrzegania wielu norm sektorowych. Niekiedy również wiąże się z wejściem firmy w obszar nadzorowany przez KNF. Wypełnienie obowiązków formalnoprawnych to dla wielu podmiotów duże wyzwanie, a konsekwencje zaniedbania na tym polu mogą być bardzo poważne.

Świadcząc pomoc prawną na płaszczyźnie, która łączy ze sobą prawo i nowe technologie oferujemy naszym Klientom usługę compliance. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w przepisach, monitorujemy zalecenia organów regulacyjnych i odpowiadamy na tzw. listy pasterskie. Świadomość nowych wymogów legislacyjnych pozwala na przygotowanie się firmy z wyprzedzeniem do funkcjonowania w nowym środowisku prawno-biznesowym.

Kancelaria Linke Kulicki opracowuje zalecenia w zakresie procedur wewnętrznych, dokumentacji pracowniczej, handlowej i marketingu, w celu zapewnienia pełnej zgodności operacyjnej.

Podmioty z sektora FinTech, InsurTech oraz wiele innych przedsiębiorstw operujących na rynku stanowi instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Status instytucji obowiązanej nakłada na podmiot szereg dodatkowych obligacji, które wymagają stworzenia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa, procedur identyfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych, a także współdziałania z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz organami ścigania.

Wspieramy naszych klientów w opracowaniu strategii wdrożenia AML. Przeprowadzamy cykliczne audyty i szkolimy pracowników. Dzięki temu nasi Klienci czują się bezpiecznie i mogą poświęcić energię na rozwój swojego biznesu, a nie borykanie się z problemami natury prawnej.

Łączymy prawo i nowe technologie

Obsługa prawna nowych technologii w zakresie instytucji płatniczych

Na polskim rynku usług płatniczych funkcjonują dwa rodzaje instytucji płatniczych, Krajowe Instytucje Płatnicze (KIP) oraz Małe Instytucje Płatnicze (MIP). Spółka może też starać się również o nadanie statusu wydawcy pieniądza elektronicznego. Funkcjonowanie przedsiębiorców z tego sektora jest nadzorowane przez KNF, który monitoruje, czy firmy przestrzegają obowiązujący przepisy i zalecenia.

Zakres usług płatniczych jest na tyle szeroki, że ustawa o usługach płatniczych nie zawiera ich definicji. Ustawodawca zdecydował się na umieszczenie w akcie prawnym zamkniętej listy rodzajów działalności, które można traktować w ten sposób.

Rozproszona regulacja usług płatniczych, która obejmuje zarówno akty prawa krajowego, jak i liczne dyrektywy i rozporządzenia wspólnotowe utrudnia identyfikację wymagań, jakie stawiane są przed przedsiębiorcami. Dlatego obsługa prawna nowych technologii często okazuje się niezbędna.

Kancelaria Linke Kulicki specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej podmiotom z sektora usług płatniczych, która obejmuje:

Głębokie zrozumienie procesów technologicznych, które stoją za świadczeniem usług wykorzystujących nowe technologie pozwala nam oferować efektywne wsparcie, które odpowiada na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

Blockchain i tokenizacja

Obsługa prawna biznesów opartych na technologii blockchain

Prawo nowych technologii opiera się w istotnej części na technologii blockchain. Choć można określić ją jako bazy danych, jest to duże uproszczenie. Blockchain stanowi zdecentralizowany, cyfrowy rejestr w którym przechowywane są tzw. bloki, czyli informacje o kolejnych transakcjach dotyczących danego aktywa. Przeprowadzenie kolejnej operacji jest równoznaczne z dodaniem kolejnego bloku danych.

Dzięki silnym zabezpieczeniom kryptograficznym modyfikacja blockchaina jest niemożliwa, dlatego czemu technologia jest powszechnie wykorzystywana do transferu kryptowalut, w sektorze TSL, FashionTech, a nawet generowania i handlu dziełami sztuki (tzw. NFT, non-fungible tokens). W nowoczesnym biznesie stosuje się już inteligentne kontrakty (smart kontrakty, smart contracts), cyfrowe protokoły, które służą do realizacji założeń kontraktu po spełnieniu wstępnie ustalonych warunków.

Realizacja projektów opartych na technologii blockchain wymaga współpracy specjalistów z zakresu IT oraz prawa. Często angażuje również ogromne środki finansowe w celu zapewnienia funkcjonalności kodu źródłowego i dostosowania do indywidualnych wymagań zamawiającego.

Wszystko to sprawia, że blockchain budzi wiele emocji i kontrowersji, ale też wątpliwości co do statusu prawnego rozwiązania. Jako kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej nowych technologii możemy zadbać, aby przedsiębiorcy wdrażali technologię blockchain oraz inne, pokrewne algorytmy w sposób bezpieczny, zgodny z prawem oraz gwarantujący usprawnienie pracy firmy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Prawo i Nowe technologie – Kancelaria Linke Kulicki

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Łukasz Kulicki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Łukasz Kulicki
Radca prawny | Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej. Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.