Ochrona danych osobowych

Kancelaria RODO Warszawa

Pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych

W ostatnim czasie zainteresowanie ochroną danych osobowych znacznie się zwiększyło. To pociągnęło za sobą różne rozwiązania prawne, które w dużym stopniu wpływają na działalność firm i innych podmiotów. Wymagają one odpowiedniego wdrożenia i stosowania, co często nie jest możliwe bez wsparcia, jakie oferuje profesjonalna kancelaria prawna. Ochrona danych osobowych to jedno z ważniejszych zadań przedsiębiorstw, którego nie można ignorować ani traktować bez należytej dokładności.

Potrzebujesz wsparcia prawnego w tym obszarze? U nas je uzyskasz. Prawo ochrony danych osobowych to jedna z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Bez problemu poruszamy się wśród zawiłych przepisów dotyczących tej tematyki. Kwestie prawne wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO nie stanowią dla nas tajemnicy.

Dobry prawnik gwarantujący wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych jest niezbędny do tego, aby czuwać nad wszelkimi procesami i odpowiednio zabezpieczać firmę. Bez merytorycznej pomocy prawnej trudno przestrzegać wszystkich przepisów i wdrożyć optymalne, a przy tym zgodne z prawem rozwiązania. W założeniu RODO miało stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, ale okazało się dla nich ogromnym wyzwaniem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
kancelaria rodo

Wdrożenia RODO

Prawnik RODO - Kompleksowe wsparcie prawne

Kancelaria Linke Kulicki już od lat zajmuje się wspieraniem Klientów w sferze ochrony danych osobowych. Nasze działania koncentrują się na różnych płaszczyznach, co daje nam możliwość zapewniania kompleksowej pomocy. Przeprowadzanie audytów prawnych zgodności z RODO to jedna z wielu usług, jakie oferujemy. Rzetelnie sprawdzamy wszystkie kwestie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykazać ewentualne braki w zakresie ochrony danych osobowych i zaproponować skuteczne zmiany gwarantujące bezpieczeństwo.

Kancelaria Linke Kulicki to kancelaria prawna specjalizująca się w RODO. Mamy bogate doświadczenie poparte dobrymi opiniami Klientów. Wśród naszych usług znajduje się przeprowadzanie wdrożeń RODO. Dokonujemy audytu prawnego i IT, przygotowujemy niezbędną dokumentację wewnętrzną oraz szkolimy pracowników. Oferujemy szkolenia zespołu po wdrożeniu i cykliczne. Dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy zdobyli potrzebną wiedzę i czuli się pewnie podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych to kolejny obszar naszych działań. Przekazując nam tę funkcję i wiążące się z nią obowiązki, zyskujesz poczucie bezpieczeństwa. Masz pewność, że otrzymujesz wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych od specjalisty w tej dziedzinie.

Nasza aktywność koncentruje się także na reprezentowaniu Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwa tylko przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów prawnych i technologicznych. Jako doświadczona kancelaria RODO, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Mamy w swoim zespole specjalistów z dziedziny ochrony danych osobowych, którzy świadczą kompleksową pomoc i stale dbają o to, aby wszelkie działania były zgodne z literą prawa.

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Ochrona Danych Osobowych i RODO

Ochrona danych osobowych w firmie - jak o nią zadbać?

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie RODO musi uwzględniać specyfikę danej działalności, model świadczenia usług oraz obieg procesów wewnętrznych. W Kancelarii Linke Kulicki dążymy do tego, aby jak najlepiej poznać branże, w których działają nasi Klienci. Pozwala nam to na świadczenie pomocy na najwyższym poziomie merytorycznym.

Ochrona danych osobowych obejmuje przede wszystkim analizę wewnętrznej dokumentacji w firmie. Nasi specjaliści analizują takie zasoby, jak:

Oprócz analizy dokumentacji formalnoprawnej ocena zgodności stosowania RODO obejmuje również technologię IT stosowaną przez przedsiębiorcę, jak i szeroko rozumiane działania marketingowe.

W naszej Kancelarii skupiamy się przede wszystkim na identyfikacji oraz ocenie potencjalnych ryzyk i zagrożeń oraz wprowadzeniu zmian, które zwiększą bezpieczeństwo firmy w obszarze RODO.

Immanentnym elementem obsługi prawnej w zakresie ochrony danych osobowych są też szkolenia pracowników. Edukacja personelu pozwala na zmniejszenie ryzyka naruszenia danych osobowych, ich ujawnienia osobom trzecim. Przyczynia się do budowy wizerunku firmy jako wiarygodnego profesjonalisty, który zawsze działa w najlepszym interesie swoich klientów.

Realizujemy obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych również poprzez sporządzanie cyklicznych raportów, które zawierają zalecenia dotyczące zmian w obiegu procesów, strukturze przedsiębiorstwa lub podziale kompetencji między pracowników.

Wdrożenia i audyty - ODO w Twojej firmie

Wdrożenie RODO a prawa osób, których dane dotyczą

Firma, która wdraża RODO powinna pamiętać o konieczności przestrzegania uprawnień osób, których dane osobowe poddawane są procedurom przetwarzania. Europejski ustawodawca wymienia szereg prerogatyw, z których każda dotyczy nieco innego aspektu danych osobowych. Do najważniejszych z nich należy:

Warto pamiętać, że przepisy rozporządzenia nie dają jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogą się narodzić w związku z ciągłym rozwojem nowych technologii. Konieczność adaptacji norm prawnych do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych sprawia, że Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) regularnie publikuje nowe zalecenia w kontekście stosowania regulacji.

Chcąc zapewnić naszym Klientom zgodność procedur z przepisami uzupełniliśmy naszą usługę o compliance, czyli analizę zmian zachodzących w prawie. Dzięki naszym wskazówkom firmy zawsze dysponują aktualną wiedzą i mogą działać zdecydowanie, bez ryzyka sankcji za niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Monitorujemy zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO zawsze powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad wymienionych w rozporządzeniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ administrator w ramach realizacji zasady rozliczalności będzie zobowiązany do wykazania w przypadku kontroli UODO, że podjął wszelkie rozsądne działania zmierzające do zapewnienia zgodności przetwarzania danych z przepisami rozporządzenia.

Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości zakłada, że przetwarzanie wszystkich danych osobowych będzie odbywało się z zachowaniem przesłanek legalizujących, a zainteresowany podmiot otrzyma jasne, zrozumiałe i kompletne informacje na ten temat.

Istotne znaczenie mają również zasady ograniczenia i minimalizacji przetwarzania danych osobowych. Przewidują one zawężenie procesu przetwarzania, który powinien być realizowany w zakresie niezbędnego minimum z uwzględnieniem rodzaju świadczonej usługi.

Zasada prawidłowości danych nakłada na administratora obowiązek dbałości o kompletność przechowywanych informacji oraz ich zgodność z prawem.

Z kolei integralność i poufność obejmuje obligację należytego zabezpieczenia gromadzonych informacji przed ingerencją ze strony osób trzecich.

Świadcząc pomoc prawną w zakresie wdrożenia i bieżącej obsługi RODO kładziemy nacisk na fundamentalne zasady przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu nasi Klienci działają bezpiecznie i zawsze są przygotowani na ewentualne kontrole UODO.

 

NAPISZ DO NAS!

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Kancelaria RODO Warszawa

Kim jesteśmy?

Poznaj nas lepiej
Radca Prawny Łukasz Kulicki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Łukasz Kulicki
Radca prawny | Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej. Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.