Obsługa prawna branży IT

Obsługa prawna branży IT - Kancelaria IT

Obsługa prawna branży IT i nowych technologii

Obsługa prawna branży IT stanowi jeden z podstawowych zakresów działania kancelarii. Branża IT dynamicznie się rozwija i daje wiele możliwości.

Z uwagi na szybkie tempo towarzyszące zmianom, jakie zachodzą w tym sektorze gospodarki, trudno za nimi nadążyć. Aby być na bieżąco, musisz nie tylko rozumieć mechanizmy rozwoju biznesu, ale też mieć wiedzę prawniczą, bez której trudno o dobre umowy IT i podpisanie kontraktów przynoszących duże zyski.

Działasz w branży programistycznej i potrzebujesz wsparcia prawników w zakresie prawa IT? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Kancelaria Linke Kulicki z powodzeniem obsługuje osoby działające na rynku IT. Wśród naszych Klientów są software house’y, firmy IT oraz z branży gamedev i spółki technologiczne tworzące oprogramowanie, jak i firmy zlecające wdrożenia projektów IT.

Obsługa prawna branży IT stanowi jeden z podstawowych zakresów działania Kancelarii Linke Kulicki. Potwierdzeniem naszych umiejętności i doświadczenia są nie tylko dobre opinie Klientów, ale też kilkadziesiąt zakończonych sukcesem negocjacji dotyczących różnych projektów informatycznych.

Skontaktuj się z nami
kancelaria IT

OBSŁUGA PRAWNA IT - KONTRAKTY IT

Radca prawny IT - Umowy IT

Doświadczony prawnik IT ma nie tylko wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów, ale też orientuje się w rozwiązaniach informatycznych. Bez tego trudno zapewnić Klientom kompleksową pomoc, która koncentruje się także na wsparciu ich biznesu. My wykorzystujemy wiedzę z obydwu dziedzin, proponując skuteczne rozwiązania.

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną podmiotom działającym w sektorze informatycznym. Przygotowujemy korzystne umowy IT różnego typu, zdając sobie sprawę, że dobrze sporządzone kontrakty IT stanowią podstawę działalności w tej branży.

Zajmujemy się m.in. przygotowywaniem umów licencyjnych, o świadczenie usług informatycznych oraz o wykonanie programów komputerowych. Naszą specjalnością są też umowy utrzymaniowe (SLA), umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowy wdrożeniowe w metodykach Waterfall, Agile oraz mieszanych.

Wsparcie prawne dla branży informatycznej ze strony naszej Kancelarii opiera się też na udziale w negocjacjach przed zawarciem umowy IT. Wykorzystując nasze umiejętności, wynegocjujemy dla Ciebie korzystne porozumienie. Uchronimy Cię przed podpisaniem nieopłacanej, budzącej wątpliwości umowy IT.

Działamy w branży informatycznej od wielu lat, łącząc wiedzę i doświadczenie prawnicze z oczekiwaniami, jakie stawia przed wszystkimi ten wyjątkowo szybko rozwijający się sektor gospodarki. Rozumiemy potrzeby naszych Klientów, dlatego jesteśmy w stanie tworzyć dla nich korzystne i bezpieczne umowy IT.

Prawnik IT świadczy też pomoc w zakresie przygotowywania umów z pracownikami i podwykonawcami oraz umów o zakazie konkurencji dla programistów. Nasze działania koncentrują się nie tylko na tworzeniu kontraktów, ale też na rozwiązywaniu ewentualnych sporów powstałych w wyniku ich wykonywania. Wybierając Kancelarię prawną Linke Kulicki, masz pewność, że Twoje interesy będą odpowiednio zabezpieczone i to na każdej płaszczyźnie.

Napisz do nas!
obsługa prawna dla spółki warszawa

OBSŁUGA PRAWNA BRANŻY IT

Jakie umowy w branży IT możemy przygotować dla Twojej firmy?

Zdecydowana większość umów zawieranych w branży IT to tzw. kontrakty nienazwane. Nie zostały one uregulowane w obowiązujących przepisach, a jedyne granice wyznacza dla nich zasada swobody umów, o której mowa w art. 3531 k.c. Dobry prawnik IT potrafi wykorzystać ustawowe mechanizmy, aby zabezpieczyć interes reprezentowanego klienta i stworzyć warunki sprzyjające długotrwałej przyjaznej współpracy.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w sektorze IT przygotowujemy dla naszych Klientów umowy dopasowane do ich indywidualnych założeń biznesowych. Z jakimi rodzajami kontraktów zetkniesz się najczęściej?

Potrzebujesz innej umowy z branży IT? Żaden problem! Przygotujemy dla Ciebie m.in. kontrakty rozwojowe, umowy body-leasing, umowy integracyjne oraz regulaminy aplikacji, serwisów oraz hostingów. Obsługa prawna branży IT to specjalizacja Kancelarii Linke Kulicki!

Skontaktuj się z nami

Ochrona praw autorskich w branży IT

Zarządzanie prawami autorskimi w branży IT wymaga znajomości przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Transfer uprawnień do korzystania ze stworzonych aplikacji odbywa się poprzez jedną z dwóch konstrukcji – umowę licencji na korzystanie z oprogramowania albo przeniesienie praw do stworzonego software’u. Wybór typu umowy determinuje zakres uprawnień podmiotu, który nabył aplikację, a zwykle również koszt transakcji.

Pracodawcy nie mogą zapominać, że nawet niewielki fragment kodu źródłowego stworzony przez pracownika stanowi utwór w rozumieniu przepisów. Jest to jednak utwór specyficzny, który rządzi się swoimi prawami. Zrozumienie tej specyfiki jest niezbędne, aby skutecznie zabezpieczyć interes pracodawcy i pracownika.

Kancelaria Linke Kulicki specjalizuje się w prawnoautorskiej ochronie utworów:
• tworzymy umowy o licencję oraz przeniesienie praw do oprogramowania;
• pomagamy egzekwować roszczenia z zakresu osobistych i majątkowych praw autorskich;
• doradzamy w zakresie treści umów pracowniczych specjalistów z branży IT.

Doradztwo podatkowe dla branży IT

Polskie przepisy podatkowe pozwalają w elastyczny sposób kształtować model prowadzonego biznesu IT. Przedsiębiorcy mają do kilka dostępnych opcji, które mogą prowadzić do obniżenia zobowiązania podatkowego.

Specjaliści coraz częściej decydują się na zatrudnienie B2B, które gwarantuje preferencyjne warunki opodatkowania. Coraz więcej firm z sektora IT decyduje się też na wdrożenie ulgi B+R, która pozwala rozliczyć jako koszty kwalifikowane m.in. wydatki związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie umowy o pracę.

Umowa o pracę daje również możliwość posłużenia się przez pracodawcę podwyższonymi (50-procentowymi) kosztami autorskimi. To wygodny sposób, aby zwiększyć wynagrodzenie pracowników bez wzrostu obciążeń po stronie pracodawcy.

Nasza Kancelaria Linke Kulicki oferuje pomoc w wyborze formy prowadzonej działalności, a także dostępnych ulg i zwolnień. Wspieramy pracodawców w prowadzeniu dokumentacji uzasadniającej stosowanie kosztów autorskich.

Chcesz wiedzieć, jakie jeszcze rozwiązania możesz zastosować, aby zoptymalizować działalność swojej firmy? Chętnie znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Napisz do nas
prawnik IT

Odzyskiwanie należności w branży IT

Niekiedy pomimo właściwie zbudowanej umowy współpraca między stronami nie układa się. Powstające opóźnienia w wykonywaniu usług, powracające błędy i nieterminowe płatności, powodują, że konieczne staje się sięgnięcie po sformalizowane środki mające na celu ochronę interesów wierzyciela.

Nasza Kancelaria Linke Kulicki  gwarantuje Klientom kompleksowe wsparcie na etapie:
• windykacji przedsądowej – podejmujemy działania zmierzające do odzyskania należności od kontrahenta;
• windykacji sądowej – reprezentujemy firmy z branży IT na etapie postępowania przed sądem powszechnym;
• egzekucji komorniczej – nadzorujemy prowadzone postępowanie egzekucyjne wszczęte w oparciu o tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

Doskonała znajomość obowiązujących przepisów oraz strategii i taktyki procesowej pozwala nam uzyskiwać rozstrzygnięcia korzystne dla Klientów Kancelarii Linke Kulicki

Skontaktuj się z nami

Radca prawny IT Warszawa

Poznaj nas lepiej!
Radca Prawny Łukasz Kulicki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Łukasz Kulicki
Radca prawny | Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej. Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.