Sztuczna inteligencja (AI)

Obsługa prawna dla firm wykorzystujących narzędzia AI

Rozwiązania sztucznej inteligencji towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Są obecne w handlu, medycynie, bankowości i finansach. Występują w rozwiązaniach smart home, branży automotive, a nawet w naszych smartfonach oraz przeglądarkach internetowych. Popularność sztucznej inteligencji, ale też rosnący wpływ, jaki wywiera ona na nasze życie spowodowały, że unijny ustawodawca postanowił ujednolicić reguły jej tworzenia.

Rozporządzenie harmonizujące zasady projektowania i oferowania na rynkach systemów sztucznej inteligencji (ang. AI Act) nakłada cały szereg nowych obowiązków na firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania. Dla software house’ów, developerów oraz przedsiębiorców zajmujących się pracami badawczymi nad nowymi technologiami oznacza to dodatkowe wyzwania na płaszczyźnie prawa i konieczność wprowadzenia adekwatnych zmian w procesach biznesowych.

Prawidłowe oraz odpowiednio szybkie wdrożenie rozwiązań przewidzianych w AI Act jest istotne dla adresatów rozporządzenia z wielu względów. Przede wszystkim zgodność biznesu z przepisami pozwala uniknąć dotkliwej kary finansowej, która może sięgnąć nawet kilku procent rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. W przypadku firm działających transgranicznie sankcje mogą być liczone w milionach euro.

Dostosowanie modelu biznesowego do nowych wytycznych to także szansa na utrzymanie lub zbudowanie przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi uczestnikami rynku. Wymaga to jednak dokładnej analizy poszczególnych procesów biznesowych, ponieważ AI Act stawia wyraźne granice, wskazując na niedozwolone praktyki w zakresie projektowania sztucznej inteligencji.

Prawnicy z Kancelarii Linke Kulicki pomogą opracować cały proces tworzenia algorytmów AI od strony prawnej tak, aby nie naruszał on unijnej regulacji, ale jednocześnie w pełni wykorzystywał potencjał nowych technologii.

Pomagamy wdrożyć przepisy AI Act w każdej organizacji, która zajmuje się tworzeniem sztucznej inteligencji niezależnie od skali prowadzonej przez nie działalności oraz specyfiki biznesu.

Kancelaria Linke Kulicki od lat zajmuje się wspieraniem od strony prawnej firm stosujących nowoczesne technologie. Łączymy doskonałą znajomość przepisów z dogłębnym zrozumieniem procesów leżących u podstaw cyfryzacji biznesu, dlatego oferujemy rozwiązania, które działają.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
AI Sztuczna Inteligencja Kancelaria Prawna

Dlaczego warto nas wybrać?

AI - Kancelaria Linke Kulicki

Rozporządzenie AI Act wytycza zupełnie nowe standardy i kierunki w projektowaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Jednocześnie obliguje producenta do podjęcia wielu działań, które muszą poprzedzić udostępnienie systemu na rynku. Przyjęcie odpowiedniej metodologii programowania, opracowanie procedur testowych, sporządzenie dokumentacji technicznej czy metod zarządzania ryzykiem to jedynie niektóre spośród uregulowanych rozwiązań. Prawnicy z Kancelarii Linke Kulicki pomogą wprowadzić w życie założenia AI Act w taki sposób, aby biznes mógł funkcjonować bez niepotrzebnych spowolnień. Nasz zespół oferuje:

Kancelaria Linke Kulicki oferuje kompleksową obsługę prawną spółek zajmujących się wdrażaniem rozwiązań AI, a także pomoc na etapie prac badawczo-rozwojowych. Zadbamy o zgodność biznesu z obowiązującymi przepisami oraz optymalizację podatkową z uwzględnieniem dostępnych ulg i zwolnień.

Na życzenie klienta przeprowadzamy kompleksowy audyt przedsiębiorstwa uwzględniając wymagania wprowadzone przez AI Act. Po jego zakończeniu klient otrzymuje szczegółowy raport zawierający precyzyjne i czytelne zalecenia, które pozwolą na łatwe wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie.

Pomimo wspólnotowej legislacji, obszar sztucznej inteligencji w wielu aspektach stanowi niewiadomą. Dlatego tak ważne jest, aby nadzór nad przestrzeganiem zgodności z przepisami powierzyć doświadczonym specjalistom. Nasz zespół od wielu lat aktywnie wspiera funkcjonowanie podmiotów z branży NewTech. Współpracujemy z największymi software house’ami, nadzorując proces tworzenia oprogramowania od strony prawnej.

Obszar nowych technologii nie ma przed nami tajemnic, dlatego naszym klientom oferujemy pomoc, która w realny sposób przyczyni się do poprawy wyników biznesowych i zapewni im bezpieczeństwo. Dzięki naszemu wsparciu dostawca oprogramowania może skupić się na tym, co robi najlepiej – tworzeniu rozwiązań implementujących nowe technologie AI. Nie musi jednak poświęcać czasu na analizę umowy, a także zajmować się formalnymi wymaganiami przy tworzeniu oprogramowania. Tymi wszystkimi aspektami zajmiemy się my.

KIM JESTEŚMY?

Poznaj nas lepiej!
Radca Prawny Łukasz Kulicki / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Łukasz Kulicki
Radca prawny | Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Zobacz pełen profil >

Radca Prawny dr Marek Porzeżyński / Radca prawny Warszawa / Prawnik Warszawa / Kancelaria Linke Kulicki
Marek Porzeżyński
Radca prawny | Partner

Doktor nauk prawnych, MBA, CIPP/E, Radca prawny i Partner w Kancelarii Linke Kulicki. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA - Innovation and Data Analysis organizowane przez IPI PAN wraz z Utah Valley University. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.Specjalista z zakresu własności intelektualnej i prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Od ponad dekady doradza Klientom w zakresie swojej specjalizacji oraz uczestniczy w transakcjach na rynku nowych technologii. Doświadczenie zdobywał w największych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych.Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii "Zdolność patentowa programów komputerowych". Wykładowca wielu uczelni publicznych, jak również prywatnych. Prelegent na wielu konferencjach naukowych i branżowych, keynote speeker. Popularyzator wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.

Zobacz pełen profil >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.