Blog Firmowy

Odmowa rejestracji znaku towarowego – jak się odwołać?

⟨⟨ Powrót

Prowadząc firmę prędzej czy później trzeba zająć się tematem tzw. “zastrzeżenia loga”. Chodzi oczywiście o zabezpieczenie swojego znaku towarowego poprzez jego zgłoszenie do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP lub EUIPO czyli Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej. Oczywiście możliwości rejestracji jest więcej, chociażby w krajach, które nie są członkami UE, natomiast dwie powyższe ścieżki są najczęstsze.

Jeśli jednak czytasz ten artykuł to zapewne jesteś już po etapie zgłoszenia swojego znaku towarowego – czy to w wersji słownej, graficznej czy słowno-graficznej – i otrzymałeś informację z Urzędu Patentowego, że na Twój znak towarowy nie może być udzielone prawo ochronne.

Podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Urząd patentowy w swoich decyzjach powołuje się na art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone oraz składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Przy odmowie wskazuje się, że dany znak będzie przez odbiorców postrzegany jako oznaczenie o charakterze informacyjnym wskazującym jedynie na właściwości i rodzaj towarów i usług do oznaczania, których został przeznaczony. W konsekwencji nie będzie indywidualizować źródła ich pochodzenia.

Znak towarowym musi całościowo tworzyć odróżniający się element słowny/graficzny. W całościowym odbiorze znak towarowy powinien być przez jego odbiorców postrzegany jako wyróżnik podmiotu je oferującego.

Odmowa rejestracji znaku towarowego – jak się odwołać?

Powstaje naturalne pytanie, czy od takiej decyzji UPRP możesz się odwołać. Oczywiście, masz taką możliwość. Przed podjęciem decyzji odmownej UPRP najpierw przesyła pismo ze swoim stanowiskiem oraz informacją, że masz określony termin na przygotowanie swojej odpowiedzi na nie. Urząd może je uwzględnić, ale może także się z nim nie zgodzić. Po upływie terminu i braku odpowiedzi z Twojej strony urząd podejmie decyzję na podstawie zebranego przez siebie materiału.

Czy można odzyskać opłatę za zgłoszenie znaku towarowego?

Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie, zgodnie z tabelą opłat, za każdą zgłaszaną klasę takiego znaku. Oznacza to, że za samo wszczęcie i merytoryczne rozpoznanie przez UPRP należy się opłata. To jest tzw. opłata jednorazowa. Niestety nie podlega ona zwrotowi nawet gdy nie uzyskasz ochrony na swój znak towarowy.

Rejestracja znaku towarowego – podsumowanie

  1. Rejestracja znaku towarowego: firmy mogą zająć się „zastrzeżeniem loga” poprzez zgłoszenie znaku towarowego do odpowiedniego rejestru, takiego jak Urząd Patentowy RP lub EUIPO.
  2. Odmowa udzielenia prawa ochronnego: Po zgłoszeniu, możesz otrzymać decyzję od Urzędu Patentowego, że prawo ochronne na znak towarowy nie będzie udzielone. Decyzja opiera się na art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej.
  3. Podstawy odmowy: Odmowa wynika z faktu, że znak nie nadaje się do odróżnienia towarów, składa się z elementów informacyjnych o charakterze ogólnym, które nie indywidualizują źródła pochodzenia towarów.
  4. Odróżniający się element: Znak towarowy musi zawierać odróżniający się element słowny lub graficzny, który jednoznacznie identyfikuje podmiot oferujący produkty lub usługi.
  5. Opłata za zgłoszenie: Warunkiem rozpoczęcia procesu uzyskania prawa ochronnego jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie. Niestety, opłata ta nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku odmowy udzielenia ochrony znaku towarowego.