Blog prawniczy

Net working capital – czym jest kapitał obrotowy netto?

⟨⟨ Powrót

Określenie net working capital oznacza kapitał obrotowy netto. Jest to wartość wyrażająca różnicę między majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi przedsiębiorstwa. Dodatni kapitał obrotowy oznacza, że firma dysponuje nadwyżką kapitału krótkoterminowego, czyli o wysokiej płynności. Wartość kapitału obrotowego netto jest traktowana jako płynna rezerwa, która w razie potrzeby może zostać wykorzystana na potrzeby związane z bieżącym prowadzeniem działalności.

Ujemna wartość net working capital wskazuje, że możliwości realizacji zobowiązań krótkoterminowych są ograniczone, choć niekoniecznie musi to oznaczać kłopoty finansowe. Ulokowanie zbyt dużej ilości środków w aktywach o niskiej płynności również może wpłynąć na wartość kapitału obrotowego netto. Przyjmuje się, że prawidłowe zarządzania kapitałem obrotowym powinno prowadzić do:

  • minimalizacji kosztów utrzymania aktywów;
  • maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto odpowiada części bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, które są związane z jego bieżącą działalnością, ale nie mogą zostać zaspokojone przez bieżące zobowiązania terminowe.

Warto pamiętać, że zapotrzebowania na net working capital zmienia się w czasie i jest powiązane z cyklem kasowym, czyli szybkością konwersji towarów lub usług na gotówkę. Nadmiar kapitału obrotowego netto nie jest pożądany, ponieważ oznacza, że przedsiębiorstwo dysponuje niewykorzystanymi zapasami aktywów o wysokiej płynności, które mogłyby zostać zainwestowane w celu wygenerowania dalszego zysku.

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć (M&A) – Kancelaria Linke Kulicki

Aby uzyskać nasze wsparcie prawne, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje wszystkie pytania. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować również za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@linkekulicki.pl. Na wszystkie zapytania staramy się odpowiadać w ciągu jednego dnia roboczego.