Blog prawniczy

Net debt – co to jest i jak go obliczyć?

⟨⟨ Powrót

Wskaźnik długu netto (ang. net debt) pozwala określić stopień zadłużenia przedsiębiorstwa. Jest on wyliczany, jako różnica między zobowiązaniami oprocentowanymi (zarówno długoterminowymi, jak i krótkoterminowymi) a środkami pieniężnymi lub ich ekwiwalentami. Do zobowiązań oprocentowanych zalicza się m.in. kredyty, leasing, obligacje korporacyjne. Dzieląc wartość długu netto przez zysk operacyjny EBITDA z ubiegłych 12 miesięcy można otrzymać informację o tym, ile czasu zajmie spłata zadłużenia przy wykorzystaniu wyłącznie generowanego zysku operacyjnego. Korzystając ze wskaźnika net debt można oszacować czy spółka będzie w dalszym ciągu przyciągała potencjalnych inwestorów, ponieważ jest dla nich atrakcyjna czy uznają oni ryzyko za zbyt duże.

Dodatnia wartość długu netto jest równoznaczna z tym, że zadłużenie odsetkowe jest większe niż poziom gotówki w przedsiębiorstwie. Z kolei ujemny net debt oznacza, że poziom gotówki jest wyższy niż zadłużenie odsetkowe. Przyjmuje się, że akceptowalny poziom net debt dla spółki emitującej obligacje korporacyjne powinien wynosić około 3,5 lub mniej. W przypadku spółek oferujących akcje za atrakcyjny uważa się dług netto na poziomie 0,4. Dla przykładu wartość równa 6 oznacza, że spółka potrzebowałaby aż 6 lat na spłatę obecnego zadłużenia przy założeniu, że wskaźnik EBITDA utrzyma się przez cały ten czas na stałym poziomie.

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć (M&A) – Kancelaria Linke Kulicki

Aby uzyskać nasze wsparcie prawne, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje wszystkie pytania. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować również za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@linkekulicki.pl. Na wszystkie zapytania staramy się odpowiadać w ciągu jednego dnia roboczego.