Blog Firmowy

Mecenas – kto to jest i czym się zajmuje?

⟨⟨ Powrót

Klienci, którzy spotykają się z problemem prawnym i poszukują pomocy profesjonalisty, mogą zetknąć się z różnymi określeniami odnoszącymi się do praktyków prawa, jak adwokat, radca prawny, mecenas, czy prawnik. Czym te tytuły różnią się między sobą i o czym warto pamiętać?

Skąd pochodzi i co oznacza tytuł mecenasa?

Tytuł mecenasa ma charakter grzecznościowy i jest powszechnie używany w stosunku do osoby wykonującej zawód prawniczy. Określenie pojawiło się w XVII w. i było stosowane w stosunku do płatnych zastępców procesowych.

Obecnie zazwyczaj używa się tytułu mecenasa w stosunku do adwokata lub radcy prawnego, ewentualnie aplikanta aplikacji korporacyjnej. Rzadziej w ten sposób określa się magistra prawa, choć nie jest to zasadne. Jako ciekawostkę warto wskazać, że terminem mecenasa nie powinno określać się również doradcy podatkowego pomimo możliwości występowania przed sądem w określonych kategoriach spraw.

Mecenas a adwokat lub radca prawny

Tytuły adwokata i radcy prawnego są chronione prawem i mogą się nimi posługiwać wyłącznie osoby, które ukończyły aplikację korporacyjną i złożyły egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Należy więc przyjąć, że o ile każdy adwokat oraz radca prawny jest mecenasem, nie każdy mecenas musi wykonywać zawód profesjonalnego pełnomocnika.

Różnice między zawodem adwokata a radcy prawnego

Jeszcze kilkanaście lat temu różnice między zawodami adwokata oraz radcy prawnego były wyraźnie widoczne z uwagi na przywilej występowania adwokatów w sprawach rodzinnych oraz karnych i karnoskarbowych. Obecnie z punktu widzenia klienta kancelarii oba zawody funkcjonują dokładnie tak samo.

Na płaszczyźnie formalno-prawnej radcowie mają jednak możliwość świadczenia pomocy prawnej na podstawie umowy o pracę. Adwokaci mogą uzyskać podobny rezultat zawierając umowę o współpracę, choć taki kontrakt zwykle nie gwarantuje przywilejów porównywalnych z radcowskimi.

Jeżeli chodzi o pozostałe formy wykonywania zawodu, radcowie prawni mogą świadczyć pomoc prawną na podstawie umowy cywilno-prawnej, jako kancelaria prawna, a także spółka. W przypadku adwokatów pojawia się dodatkowo rzadko występująca już forma zespołu adwokackiego. Niezależnie od obranej ścieżki zawodowej, profesjonalni pełnomocnicy obu specjalizacji mogą:

  • udzielać porad prawnych;
  • sporządzać pisma procesowe i opinie prawne;
  • występować przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi;
  • sporządzać i opiniować umowy gospodarcze oraz pozostałe.

Mecenas a prawnik

W środowisku osób wykonujących zawody prawnicze funkcjonuje również określenie prawnika i ma ono najszerszy zakres spośród wszystkich wyżej wymienionych nazw. Odnosi się do osoby, która ukończyła studia prawnicze niezależnie od jej dalszego rozwoju kariery zawodowej. W praktyce więc każdy profesjonalny pełnomocnik, a także aplikant będzie prawnikiem, ale tego samego określeniem można użyć w stosunku do magistra prawa.

Aby zostać radcą prawnym lub adwokatem należy wybrać jedną z dróg prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego. Najczęściej wybierane są kilkuletnie aplikacje korporacyjne, które kończą się złożeniem egzaminu zawodowego. Tytuł prawnika przysługuje na każdym etapie tej drogi.

Dlaczego odpowiedni wybór jest ważny?

Poszukując profesjonalnej pomocy prawnej należy upewnić się, że osoba podejmująca się prowadzenia danej sprawy posiada odpowiednie uprawnienia.
Tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego to gwarancja doświadczenia, wiedzy, ale także bezpieczeństwa klienta. Każdy profesjonalny pełnomocnik ma obowiązek opłacania składki korporacyjnej, w skład której wchodzi opłata za ubezpieczenie OC. Powierzenie sprawy profesjonaliście to zapewnienie niezawisłości zawodowej i bezpieczeństwo powierzonych informacji oraz dokumentów, ponieważ zarówno radca prawny, jak i adwokat są związani zasadami etyki zawodowej.