Blog prawniczy

Finansowanie VC – jak pozyskać kapitał od funduszu Venture Capital?

⟨⟨ Powrót

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zwykle wymaga od pomysłodawców pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, które pozwoli na ekspansję rynkową. Dla młodych przedsiębiorstw leasing lub kredyt są niedostępne lub też instytucje finansowe udzielają ich na niekorzystnych warunkach. Alternatywą mogą okazać się Aniołowie Biznesu, ale także fundusze Venture Capital. Przyjrzyjmy się tym ostatnim. Jak zdobyć finansowanie VC?

Czym jest finansowanie Venture Capital?

Finansowanie typu Venture Capital polega na wsparciu kapitałowym podmiotu z sektora MŚP przez fundusze dysponujące środkami finansowymi na inwestycje. Z funduszy VC zwykle korzystają inwestycje wysokiego ryzyka, jak np. start-upy. Mają one know-how, ale brakuje im środków na rozwój.

W odróżnieniu od kredytu, Venture Capital nie polega na udostępnieniu kapitału po określonym oprocentowaniu, ale na partycypacji funduszu w danym przedsięwzięciu. W zamian za finansowanie staje się on współwłaścicielem przedsiębiorstwa, obejmując akcje lub udziały. Z tego względu Venture Capital najlepiej sprawdza się w przypadku zakładania spółek kapitałowych, których majątek jest łatwo odzwierciedlany przez udziały lub akcje. W rzeczywistości na powodzeniu przedsięwzięcia zależy więc obu stronom inwestycji. Im lepiej poradzi sobie nowy produkt lub usługa, tym większe zyski odnotuje inwestor.

Jak wystąpić o wsparcie VC?

Pierwszym krokiem w pozyskaniu finansowania VC jest przygotowanie tzw. PitchBook (też: Pitch Deck albo Confidential Information Memorandum). To prezentacja, która ma za zadania przyciągnąć uwagę finansującego i przekonać go, że projekt, który właśnie ogląda, jest wart ulokowania w nim funduszy. Typowe elementy znajdujące się w Pitch Deck’u obejmują m.in.:

  • krótką prezentację firmy;
  • określenie docelowego rynku;
  • wskazanie problemu, z jakim boryka się docelowy odbiorca produktu oraz jego rozwiązania;
  • przyjęty model biznesowy i marketingowy;
  • zrealizowane działania oraz plan na przyszłość;
  • analizę konkurencji;
  • skład zespołu i przedstawienie jego kwalifikacji;
  • określenie pożądanej kwoty finansowania i jej przeznaczenie.

Oczywiście przygotowanie zwykłej prezentacji nie wystarczy i warto się postarać, aby zawarte w niej informacje trafiały do wyobraźni. fundusze Venture Capital mogą odrzucić wniosek chociażby ze względu na brak wystarczającego rozeznania rynku, nieznajomość konkurencji czy niespójną wizję monetyzacji produktu.

Tym, co zwiększa szanse uzyskania finansowania, jest unikalność. Obecnie rynek zalewa tak ogromna fala produktów i usług z praktycznie każdej branży, że firma, która nie posiada przewagi produktowej lub technologicznej, ale dostarcza odbiorcom praktycznie to samo rozwiązanie co konkurencja, ma niewielkie szanse na sukces. Duże znaczenie ma także możliwość szybkiej skalowalności produktu lub usługi na rynki zagraniczne. Często to bowiem globalizacja decyduje o dynamicznie wzrastających zyskach przedsiębiorstwa.

Jakie są główne zalety Venture Capital?

Do głównych zalet finansowania VC zalicza się przede wszystkim brak konieczności posiadania zabezpieczeń przez inwestora. Otrzymuje on określoną kwotę kapitału, ale nie musi posiadać np. nieruchomości, floty czy jeszcze innych składników majątku, które zostaną obciążone ograniczonym prawem rzeczowym.

Pozyskanie wsparcia z Venture Capital to dla nowej firmy nie tylko pieniądze. Obejmując akcje lub udziały inwestor przyjmuje na siebie część ryzyka gospodarczego związanego z rozwojem inwestycji, dlatego wspomaga on rozwój całego przedsięwzięcia. Często młode przedsiębiorstwa korzystające z VC zyskują dostęp do profesjonalnego doradztwa finansowego, technologicznego lub prawnego, czyli aktywa trudne do wyceny, które niekiedy określa się terminem smart money.

Zastosowanie strategia VC powoduje też, że przedsiębiorstwo otrzymuje wysoki kapitał od razu. Dzięki temu może rozwijać się dynamicznie, ale jednocześnie nie obciąża swojego majątku. Szybki progres to także wartość wizerunkowa – warto współpracować z firmą o widocznym potencjale.

Czy finansowanie Venture Capital ma wady?

Decydując się na finansowanie Venture Capital trzeba liczyć się z jego specyfiką. Przede wszystkim oddanie części akcji lub udziałów w zamian za kapitał powoduje, że wspólnicy tracą część kontroli nad spółką. To od negocjacji stron zależy, ile władzy w strukturach podmiotu uda się zachować, a także jaką częścią zysków trzeba będzie się dzielić.

Kolejną kwestią jest czas pozyskania środków. Od momentu podjęcia negocjacji i przedłożenia Pitch Deck’a do czasu udostępnienia kapitału może upłynąć wiele miesięcy. Na tak długi okres składają się negocjacje, formalności związane ze zmianą struktury w spółce, ale także sama analiza pomysłu. Chętnych do pozyskania finansowania nie brakuje! Dlatego firma, które decyduje się na VC powinna dysponować środkami własnymi, które pozwolą jej przetrwać do czasu zaangażowania kapitału obcego.

Wreszcie nie można zapominać, że celem VC jest wzrost wartości inwestycji z biegiem czasu. Może się okazać, że spółka, która sprzedała swoje udziały za milion złotych w momencie wystąpienia inwestora ze spółki poniesie stratę, ponieważ okaże się, że wartość udziałów wzrosła nawet kilkukrotnie. Z tego względu warto pamiętać o gromadzeniu kapitału zapasowego, który pozwoli na ewentualną spłatę występujących wspólników lub akcjonariuszy VC.

Pozyskanie wsparcia finansowego to dla wielu ambitnych przedsiębiorców klucz do sukcesu. Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Działając w imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje z funduszem Venture Capital dążąc do jak najkorzystniejszego określenia warunków wejścia wspólnika zewnętrznego. Analizujemy umowę spółki, umowę inwestycyjną (tutaj zapoznasz się z całą serią naszych artykułów, dotyczących umowy inwestycyjnej – https://linkekulicki.pl/umowa-inwestycyjna-ze-startupem/) i wspieramy startupy w ramach bieżącej obsługi prawnej dla startupów.