Blog prawniczy

Działalność nierejestrowana – co musisz o niej wiedzieć?

⟨⟨ Powrót
działalność nierejestrowana 2023

Działalność nierejestrowana to określenie dla działalności, prowadzonej przez osobę fizyczną, w której przychody nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej stanowi duże wyzwanie dla kogoś, kto nie jest zdecydowany w pełni poświęcić się prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z drugiej strony prowadzenie działalności zarobkowej, w sposób zorganizowany i ciągły stanowi definicję działalności gospodarczej, która podlega rejestracji. Jednakże nie każda działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana. Jest to ułatwienie mające na celu wsparcie np. drobnej działalności wytwórczej lub usługowo-handlowej.

Kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej?

Na wstępie należy wymienić kategorie działalności, które w żadnym wypadku nie podlegają rejestracji oraz takie, które w każdym wypadku należy rejestrować. Do pierwszej kategorii należy działalność agroturystyczna rolników, produkcja wina w ramach gospodarstwa rolnego oraz rolniczy handel detaliczny. Działalność, która podlega koniecznie rejestracji to działalność, do której prowadzenia wymagana jest koncesja, czyli np. sprzedaż alkoholu albo działalność zdefiniowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli np. pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Limit przychodu z działalności nierejestrowanej 2024

W innych przypadkach działalność gospodarcza nie wymaga rejestracji, jeśli przychody z danej działalności nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2023 r. do 30 czerwca takie przychody nie mogą przekroczyć 1745 zł, a od 1 lipca 1800 zł miesięcznie. Istnieje również możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, jeśli osoba posiada już zarejestrowaną działalność gospodarczą. Prowadzenie w tym przypadku działalności nierejestrowanej wymaga spełnienia warunku dotyczącego wysokości przychodów i ponadto prowadzenie tej działalności może nastąpić jedynie, gdy w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadzi się działalności gospodarczej związanej z przedsiębiorstwem zarejestrowanym.

Osoba niepełnoletnia a działalność nierejestrowana

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest wyłączną domeną osób fizycznych, co oznacza, że nie mogą prowadzić jej osoby prawne. Nie ma jednak znaczenia czy działalność prowadzi osoba pełnoletnia czy niepełnoletnia. Jedynie w przypadku zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoim prawem osoba niepełnoletnia potrzebuje zgody przedstawiciela ustawowego w związku z dokonywaniem takich czynności w ramach działalności. Osoby bezrobotne mogą prowadzić działalność nierejestrowanej, jednakże przy prowadzeniu takiej działalności zyskują one dochody co automatycznie eliminuje ich status osób bezrobotnych.

Działalność nierejestrowana w Polsce

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie jest pozbawione obowiązków, jednakże są one mniej restrykcyjne niż w przypadku prowadzenia zarejestrowanej działalności. Do głównych obowiązków należy prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym PIT-36 i wystawianie faktury lub rachunku na żądanie kupującego. Mimo że status osoby prowadzącej taką działalność ciężko jednoznacznie określić jako status przedsiębiorcy to jest ona zobowiązana do przestrzegania praw konsumenta.

Nierejestrowana działalność gospodarcza a Urząd Skarbowy i ZUS

Mimo pewnych obciążeń prowadzenie takiej działalności dalej jest bardzo korzystne, ponieważ w porównaniu do rejestrowej działalności gospodarczej, przy działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku zgłoszenia działalności do CEIDG, urzędu skarbowego i GUS, brak jest obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej oraz nie ma obowiązku płacenia podatku VAT, ponieważ przychody, które nie mogą przekroczyć połowy miesięcznego wynagrodzenia, na pewno nie przekroczą granicy 200 tysięcy złotych w skali roku.

Prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej może być świetnym rozwiązaniem dla bardzo drobnych przedsiębiorców np. początkujących influencerów, uczniów i studentów udzielających korepetycji czy też drobnych handlarzy. Dzięki temu rozwiązaniu mogą oni legalnie zarabiać na swojej pomysłowości i inwencji bez dużych nakładów i wiedzy z zakresu podatków.