Blog Firmowy

Opinia prawna – czym jest i kto może ją wydać?

⟨⟨ Powrót

Wsparcie prawnika większości osób kojarzy się przede wszystkim z przygotowywaniem pism procesowych oraz zastępstwem przed sądami powszechnymi lub administracyjnymi. Standardową usługą jest też oczywiście udzielanie porad prawnych. Co jednak może zrobić klient, kiedy ma wątpliwości dotyczące konkretnego stanu faktycznego i potrzebuje wskazówek, co robić w danej sytuacji? Rozwiązaniem będzie sporządzenie przez kancelarię opinii prawnej. Co powinno się w niej znaleźć? Co różni świetne opinie prawne od tych kiepskich?

Czym jest opinia prawna?

Opinie prawne to standardowe narzędzie pracy prawnika, ale jest ono stosunkowo mało znane. Dlatego na początek przydatna będzie krótka definicja. Opinia prawna to stanowisko zajęte przez sporządzającego ją prawnika, którego celem jest:

 • rozpoznanie stanu faktycznego oraz przepisów jakie w danym przypadku znajdują zastosowanie;
 • przedstawienie interpretacji prawnej odpowiednich norm lub dokumentów;
 • zaprezentowanie poglądu na zagadnienie oraz wskazanie, jakie działania są niezbędne, aby osiągnąć dany cel;
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z konkretnym problemem, ale także poszczególnymi sposobami jego rozwiązania.

Z jakich elementów składa się opinia prawna?

Przygotowując opinię prawną warto zadbać o jej przejrzystą strukturę. Dzięki temu przekaz będzie znacznie bardziej czytelny, a wątki nie będą się ze sobą krzyżowały. Na poszczególne elementy opinii składają się:

 • stan faktyczny;
 • wnioski opinii;
 • ryzyka prawne;
 • analiza prawna;
 • skutki podatkowe;
 • podstawa prawna.

Czym wyróżnia się dobra opinia prawna?

Dobra opinia prawna powinna być przede wszystkim napisana przystępnym językiem. Nie trzeba oczywiście unikać za wszelką cenę fachowej terminologii, ale trzeba zawsze pamiętać, kto będzie odbiorcą opinii. Wśród przedstawicieli zawodów prawniczych nie ma zgodności, czy w treści dokumentu powinna znaleźć się podstawa prawna konkretnych zaleceń, a także przytoczenie poglądów doktryny oraz stanowisk judykatury. Z pewnością zwiększają one wiarygodność argumentacji. Warto jednak zadbać, aby nie „przytłoczyły” one adresata, który z reguły nie ma prawniczego wykształcenia i chce po prostu zrozumieć, w jaki sposób ma poradzić sobie z danym problemem. Należy zadbać o to, aby opinia była zwięzła i wyczerpująca. Naturalnie nie może być nadmiernie lapidarna, ponieważ stanie się niezrozumiała, a przez to, nieprzydatna. Z pewnością jednak kilkunastostronicowe opracowanie prostego zagadnienia nie jest tym, co klient chciałby zobaczyć (i za co chciałby zapłacić).

W dobrej opinii powinny też znaleźć się rozwiązania, które zwiększają jej czytelność takie, jak:

 • wypunktowania;
 • tabele i wykresy;
 • adekwatne przykłady;
 • koszty związane z zastosowaniem konkretnych rozwiązań.

Czym nie jest porada prawna?

Niekiedy do kancelarii zgłaszają się klienci, którzy oczekują wydania opinii prawnej w określonym przedmiocie oczekując, że sporządzający im prawnik potwierdzi ich oczekiwania. To tak nie działa. Celem sporządzenia opinii prawnej jest dogłębna analiza stanu faktycznego i zajęcie stanowiska w określonym przedmiocie. Nie zawsze treść opinii będzie zgodna z tym, czego oczekuje klient.

Prawnik nie podejmuje w tym przypadku decyzji za klienta. Powinien jednak naświetlić stan faktyczny oraz możliwe rozwiązania problemu – wraz z ich zaletami i wadami.
Trzeba pamiętać, że rozbieżność jest w tym przypadku walorem, ponieważ pozwala uświadomić sobie zagrożenia związane z podjęciem konkretnego działania lub też brakiem takiego działania.

Nie zawsze klienci zdają sobie sprawę, że opinia jest syntetyczną analizą zagadnienia. Prawnik przy jej sporządzaniu ma zachować obiektywność, a podniesiona w treści opracowania argumentacja nie powinna przekonywać do konkretnego działania.

Kto może sporządzić opinię prawną?

Opinię prawną, niezależnie od jej zakresu, sporządzić może adwokat lub radca prawny. W sprawach z zakresu prawa podatkowego opinię sporządzają także doradcy podatkowi, zaś w przedmiocie prawa własności intelektualnej i przemysłowej – rzecznicy patentowi.

Czy opinia prawna to to samo co porada prawna?

Często opinia prawna bywa mylona udzieleniem porady prawnej. Choć w wielu aspektach tego rodzaje usług prawnych są ze sobą zbieżne, trzeba zdawać sobie sprawę z dzielących ich różnic. Przedmiot porady prawnej jest z reguły ogólny (np. zwolnienie dyscyplinarne), podczas gdy opinia dotyczy konkretnego zagadnienia analizowanego na podstawie dostarczonego przez klienta materiału dowodowego oraz zawiera konkretne rozwiązania. Porady zazwyczaj są udzielane ustnie. Opinie prawne kancelarie wydają w formie pisemnej. W obu przypadkach stanowisko zajęte przez osobę sporządzającą opinię ma charakter niewiążący. Stanowi ono jedynie odzwierciedlenie indywidualnej interpretacji obowiązujących przepisów, stanowisk doktryny oraz dokumentacji, która stanowi podstawę zajęcia stanowiska.

Kiedy warto zwrócić się do prawnika o sporządzenie opinii prawnej?

Z opinii prawnych korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o złożonym charakterze, wymagającą zastosowania wielu różnych przepisów. Takie opinie mogą dotyczyć np. konkretnych aspektów opodatkowania spółki, zagadnień związanych z jej przekształceniem podmiotowym czy kwestii własności intelektualnej i przemysłowej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby o wydanie opinii zwróciła się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, choć z reguły zdarza się to rzadziej. Typowym przedmiotem opinii dla osoby niebędącej przedsiębiorcą są np. zagadnienia związane z prawem spadkowym, ochroną konsumenta czy zbiegiem tytułów do ubezpieczeń ZUS.

Opinie prawne – Kancelaria Prawna

Masz wątpliwości co do tego, czy Twój biznes funkcjonuje w sposób optymalny? Potrzebujesz pomocy w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów? Kancelaria Linke Kulicki świadczy pomoc prawną również w zakresie sporządzania opinii prawnych. Nasi prawnicy dokładnie przeanalizują stan faktyczny i opracują opinię, która rozwieje wszelkie wątpliwości. A przy okazji będzie ją można łatwo przeczytać ze zrozumieniem.