Zespół

Konrad Grussy
Konrad Grussy
MŁODSZY PRAWNIK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz student piątego roku Globalnego Biznesu, Finansów i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. W ramach Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawem nowych technologii, prawem startupów oraz prawem własności intelektualnej. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Podczas studiów aktywny uczestnik życia naukowego – pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW.