Companies law

Commercial Companies Law

Legal support for companies

Experience tells us that protecting the legal side of the business is necessary for a company to function properly and bring substantial profits. Even if at the early stages of the business it seems as if the support of a professional law firm may not be required, it quickly turns out that without such help some issues may be difficult to overcome. Professional legal services for companies guarantee a sense of security. A lawyer oversees how business is conducted, which allows the company to avoid difficult situations that often lead to legal actions and immense stress, as well as financial consequences. For this reason, it is beneficial to work closely with a professional law firm from the very beginning of a company’s operations.

The key to success is choosing lawyers with expertise in the desired field. Only a counsel with experience in the scope of companies law is able to secure your interests. The Linke Kulicki Law Firm has been supporting entrepreneurs for many years and companies law is one of our key areas of expertise.

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM
Kancelaria Prawna Warszawa

Commercial Companies Law Warsaw

Effective legal advice for companies

Understanding the provisions of companies’ law and ensuring compliance of your operations with the current requirements of the legislators are not easy tasks. They become simpler with the help of a professional law firm. Choose to work with us if your want to get reliable support at each stage of your company’s growth. Our lawyers are experienced experts who have been gaining their knowledge of companies’ law for many years and possess the ability to use it effectively. Positive testimonies from our Clients confirm that we are worthy of your trust.

Effective legal advice for companies

Commercial Companies Law

Understanding the provisions of companies’ law and ensuring compliance of your operations with the current requirements of the legislators are not easy tasks. They become simpler with the help of a professional law firm. Choose to work with us if your want to get reliable support at each stage of your company’s growth. Our lawyers are experienced experts who have been gaining their knowledge of companies’ law for many years and possess the ability to use it effectively. Positive testimonies from our Clients confirm that we are worthy of your trust.

CONTACT US

TEAM

Our experienced team of Polish Attorneys and Lawyers
Jan Linke
Jan Linke
Attorney-at-law | Partner

Partner, President of the Management Board. Attorney-at-law specialized in the broad scope of business law, with a particular interest in corporate governance. Between 2021 and 2021 associated with the Aviva Group, where he was responsible for providing legal counsel to Aviva Group and took a seat on the board of Aviva PTE. Within his engagement with Aviva, he was assigned to the legal M&A team based in London. Prior to Aviva, he was also employed within the legal department of Nationale Nederlanden. Member of the expert team for increasing the effectiveness of supervisory boards within the Ministry of National Assets Owner Supervision Reform Commission. Co-author of provisions of the Commercial Companies Code which facilitate remote assemblies of corporate governing bodies, that came into effect along with the first “shield” during the COVID-19 pandemic. He holds a seat within the Professional Conduct Commission of the Warsaw Bar Association.

See full profile >

Jan Linke
Dominika Wajda
Attorney-at-law | OF COUNSEL

Doctor of Law, Attorney-at-law / of counsel at Linke Kulicki Law Firm, member of the Chair of Commercial Law at the Law and Administration Department of the University of Warsaw. Expert in commercial law: especially commercial company law. Author of over 100 scientific publications, including 3 monographs: “Duty of loyalty at partnership companies” Warsaw 2015, “Duty of loyalty at capital companies”, Warsaw 2009, “Protection of minority shareholders within the commercial companies code”, Warsaw 2007, co-author of a commercial law handbook, co-author of several commentaries - including commentary to the capital market law and the commentary to the act on insurance and reassurance activity. Participant and keynote speaker at numerous scientific conferences and teaching courses. Member of the expert team for increasing the effectiveness of supervisory boards within the Ministry of National Assets Owner Supervision Reform Commission. Provides legal counsel to financial institutions - among others, she has worked as the Director of Legal Department at one of the largest banks in Poland.

See full profile >

Jan Linke
Piotr Kuźnicki
ADVOCATE | OF COUNSEL

Doctor of Law, Attorney at law at Linke Kulicki Law Firm. An alumnus of the Department of Law and Administration of the University of Warsaw (summa cum laude) with a Ph.D. from the same university with a distinction for his doctoral thesis on “The Border of Legal Personality of a Capital Company”. He also studied at the University of Florida Levin College of Law and conducted research at Yale and UCLA. Attorney at Law of the District Bar Association in Warsaw. He specializes in commercial law. Provides counsel to M&A projects, in corporate governance cases and corporate disputes. He also has academic experience in conducting lectures in commercial law at the Department of Law and Administration of the University of Warsaw, as well as industry training. Author of publications in the field of companies law and civil law in renowned journals, including Glos, Przegląd Prawa Handlowego, and Rzeczpospolita.

See full profile >

Jan Linke
Radosław Giler
ADVOCATE

Attorney at Linke Kulicki Law Firm. Completed attorney apprenticeship by the District Bar Association in Warsaw. Litigation lawyer in cases related to the broad scope of civil law, particularly commercial and inheritance law. Experienced in the field of real-estate development. He serves business entities and local governments. He utilizes his passion and knowledge of penal law mainly in fiscal offenses cases. His honesty, great communication skills, and individual, often unconventional approach to cases are much appreciated by his Clients.

See full profile >

Testymoniale

Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

Polecam Kancelarię Prawną Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania. Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony, dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Razem z Kancelarią Prawną Linke Kulicki tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house’u. Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem, co dane postanowienie oznacza. Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikację.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki posiada duże doświadczenie w praktycznych aspektach kontraktacji prac IT. Dzięki jego pomocy udało nam się wyjść z impasu negocjacyjnego dotyczącego praw własności, procedur odbioru prac oraz warunków utrzymania.

Kancelaria Prawna Linke Kulicki od dawna obsługuje CodeApps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i wsparcie merytoryczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie. Łukasz rozumie specyfikę naszej branży i jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

W Kancelarii Linke Kulicki znaleźliśmy wszystko to, czego startupy potrzebują we współpracy z prawnikiem. Dla startującego biznesu, być albo nie być zależy często od odpowiedniej reakcji czy umiejętności doradzenia, zwłaszcza w zakresie transgranicznych umów. Łukasz Kulicki jest wsparciem, na którego doświadczenie i wiedzę zawsze możemy liczyć.