Bootstrapping w startupie – jakie są zalety i wady bootstrappingu?

Bootstrapping jest pojęciem używanym w kontekście startupów, które finansują się samodzielnie, bez pomocy inwestora w postaci anioła biznesu lub funduszu venture capital. W pierwszej kolejności więc skupiłbym się na dobrym wyborze właściwej formy prowadzenia przedsiębiorstwa.